Mga Patakarang pangkabuhayan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Mga Patakarang pangkabuhayan: Pananalapi At Piskal:

Mga Patakarang pangkabuhayan : Pananalapi A t Piskal Tungkol L ahat S a Paksang Ito

Patakarang Pananalapi:

Ito ay isa sa mga regulasyon o patakarang ginagamit ng pamahalaan upang impluwensiyahan ang ekonomiya . Patakarang Pananalapi

Bangko Sentral ng Pilipinas:

Bangko Sentral ng Pilipinas Bakit kaya ito itinatag ?

Salapi?:

Ano nga ba ang salapi ? Bakit itinuturing ito bilang isang mahalagang sangkap sa pagpapatakbo ng ekonomiya ? Salapi ?

Tanong ?:

Sino nga ba ang makapagbibigay ng wastong kahulugan nito ? Tanong ?

Pinapakahulugan ito ng iba bilang::

Currency- (from Middle English curraunt , meaning in circulation ) in the most specific use of the word refers to money in any form when in actual use or circulation, as a medium of exchange, especially circulating paper money. This use is synonymous with banknotes , or (sometimes) with banknotes plus coins , meaning the physical tokens used for money by a government Pinapakahulugan ito ng iba bilang :

Coins and banknotes are the two most common forms of currency. Pictured are several denominations of the euro.:

Coins and banknotes are the two most common forms of currency. Pictured are several denominations of the euro .

Legal Tender:

 Legal tender is a medium of payment allowed by law or recognized by a legal system to be valid for meeting a financial obligation.Paper currency and coins are common forms of legal tender in many countries. The origin of the term "legal tender" is from Middle English tendren , French tendre (verb form), meaning to offer . The Latin root is tendere (to stretch out), and the sense of tender as an offer is related to the etymology of the English word extend (to hold outward).The noun form of a tender as an offering is a back-formation of the noun from the verb. Legal Tender

Uri ng Salapi:

1.Salaping Metal  ito ay gawa sa ginto,pilak,nikel,tanso,at aluminum.Ito ay maaaring uriin ayon sa halaga ng nilalamang metal o intrinsic value. Uri ng Salapi

a.Full-bodied Money:

 ito ay mga salaping metal na ang “intrinsic value”ay katumbas ng “face value” nito . Hal. a.Full -bodied Money

b.Token/Credit Money:

 ito ay mga salaping metal kung saan ang “face value” ay mas mababa sa “intrinsic value”.Lahat ng baryang salapi sa ating bansa sa kasalukuyan ay token money. b.Token /Credit Money

2.Salaping Papel:

 ang uring ito ang may pinakamalawak na sirkulasyon dahil sa ito ay madaling dalhin at itago kaysa sa mga barya .  sa ating bansa tinatawag itong “Fiat Money”. Ito ay mga salaping walang katumbas na halaga ng ginto o pilak ngunit tinatanggap pa rin bilang salapi sapagkat idineklara bilang “Legal tender” ng ating bangko sentral at kinikilala ng mga mamamayan ang pamahalaan . 2.Salaping Papel

Salaping Papel ng Pilipinas :

Salaping Papel ng Pilipinas

Mga Gamit ng Salapi :

Midyum ng Palitan  nagsisilbing midyum o gamit sa palitan ang salapi sa pagbili ng mga produkto at serbisyo o kaya’y bilang kabayaran nito . Mga Gamit ng Salapi

Panukat ng halaga :

 ang halaga ng mga kalakal at serbisyo ay sinusukat ayon sa halaga ng salapi.Halimbawa,ang isang kilong manok ay katumbas ng 120.00 Panukat ng halaga

Taguan Ng Halaga o Yaman:

may purchasing power ang salapi kung kaya’t mas madaling itago ang ating yaman sa anyo ng salapi sapagkat mas madaling ipambili ng produkto at serbisyo ang salaping naipon kahit anumang oras . Taguan Ng Halaga o Yaman

Pamantayan ng Utang :

 Ang salapi ay ginagamit rin bilang pamantayan ng utang.Dahil nga may purchasing power ang salapi,ang mga negosyante ay handag magpautang at tumanggap ng kabayaran sa hinaharap . Pamantayan ng Utang

Mga Katangian Ng Salapi:

1. Matibay 2. Madaling Dalhin 3. Madaling Ipalit 4. Pare- Pareho 5. Kakapusan Mga Katangian Ng Salapi

Suplay Ng Salapi :

Ang suplay ng salapi ay tumutukoy sa halaga ng salapi at demand deposits na umiikot sa ekonomiya . Demand Deposits- ang itinuturing na may pinakamalaking bahagi ng istak ng salapi ng nasa sirkulasyon ng ekonomiya.Ang pinagmumulan ng demand deposits ay ang sistema ng pagbabangkong komersyal na nag- iisyu ng nga “checking accounts” sa mga depositor at umuutang sa bangko . Suplay Ng Salapi

authorStream Live Help