Sever Iustian (Romania, 1948)4

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

SLIDESHARE LINK: https://www.slideshare.net/michaelasanda/sever-iustian-romania-19484/michaelasanda/sever-iustian-romania-19484 Sever Iustian is a Romanian painter, living in Paris since 1980, member of Grand Palais, the famous French Artists' Society. His father was from Transylvania, the north-western part of Romania, his mother was from Greece and he was born in 1948 in the south-eastern part of the country, Constanta. His paintings are featured in the Art Museum of Constanta as well as part of many private collections.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

4

Slide2:

Sever Iustian is a Romanian painter, living in Paris since 1980, member of Grand Palais, the famous French Artists' Society. His father was from Transylvania, the north-western part of Romania, his mother was from Greece and he was born in 1948 in the south-eastern part of the country, Constanta. His paintings are featured in the Art Museum of Constanta as well as part of many private collections. I was lucky to have a Greek mother; she gave me the talent, logic, humor and a taste for finer things in life. I was a teacher in Romania for 10 years. I had 4-5 personal exhibitions and I am a member of the Romanian Fine Art Society, in Constanta. In France, I had 7 personal exhibitions, I was present 5 times in the Independent Artists Fair and I have received 3 international awards. „Am f ă cut facultatea la Cluj , c ă ci taic ă -miu nu concepea c ă se poate înv ăț a carte în alt ă parte. Norocul meu c ă mama era grecoaic ă 100% ș i mi-a transmis talent, umor, logic ă ș i chef de via ță bun ă . Am fost 10 ani profesor în ț ar ă , am avut 4-5 expozi ț ii personale în Bucure ș ti, sunt membru al Uniunii Arti ş tilor Plastici filiala Constan ț a. În Fran ț a am avut 7 expozi ț ii personale, 5 particip ă ri la Salonul Independen ț ilor ș i am primit 3 premii interna ț ionale.” Tablourile sale sunt prezente în multe colec ț ii particulare ș i în M uzeul de A rt ă din Constan ț a. Are un stil optimist, lini ş titor dar cu o compozi ț ie solid ă (ca o arhitectur ă greceasc ă , îi place s ă spun ă ). Tablourile lui sunt contemplative ș i misterioase din cauz ă c ă omul nu este reprezentat dar este prezent. Picteaz ă în culori delicate, luminoase, uneori abia diferite de alb încât îmi las ă o senza ț ie de impoderabilitate, de c ă ldur ă difuz ă . (Alfred Faltiska) Pictorul Sever Iustian, stabilit la Paris din 1980, membru al Grand Palais, societatea arti ș tilor francezi, este român n ă scut în Constan ț a în 1948 din tat ă ardelean ș i mam ă grecoaic ă .

Slide5:

Casa Dos Bicos, Lisabona 81x65cm

Slide10:

Dou ă b ă rci la pesc ă rie, 41x33cm

Slide11:

2009

Slide13:

Pat pe plaj ă la Agadir (2), 80x80cm

Slide15:

Lalele cu vas Gallé, 60x60cm

Slide16:

Ponton la Balci c , 73x60cm

Slide23:

2016

Slide37:

Sound : Johnny Halliday – Laura; Si tu pars Pictures: Sever Iustian All  copyrights  belong to their  respective owners Presentation: Sanda Foi ş oreanu https://plus.google.com/+SandaMichaela 2018

authorStream Live Help