Acasa22 The Intangible Cultural Heritage2

Views:
 
     
 

Presentation Description

YOU CAN DOWNLOAD THIS WORK AS PPSX HERE: http://ma-planete.com/pps/websiteview/catid_45/id_450694/title_Acasa22-The-Intangible-Cultural-Heritage2/ SLIDESHARE LINK: https://www.slideshare.net/michaelasanda/acasa22-the-intangible-cultural-heritage2 Horezu ceramics is a unique type of Romanian pottery that is traditionally produced by hand around the town of Horezu, close to the famous Horezu Monastery, in northern Oltenia. It reflects many generations of knowledge and skills development of pottery, which is why the craftsmanship of Horezu pottery was inscribed on UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists in December 2012 Meşteşugul ceramicii de Horezu este inclus în moştenirea culturală intangibilă a României, aflată sub autoritatea Comisiei Naţionale pentru Patrimoniul Cultural Imaterial Six Romanian traditions are currently on the list of the Intangible Cultural Heritage: the Căluş ritual (2008), the traditional song Doina (2009), the craftsmanship of Horezu ceramics (2012), the Christmas-time ritual of men’s group Colindat (caroling) (2013), the lad’s dances” (2015) and the wall-carpet craftsmanship in Romania and the Republic of Moldova (2016). Pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii, România a fost înscrisă cu șase elemente culturale imateriale

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

RoMANIA The Intangible Cultural Heritage 2

Slide3:

Mănăstirea Hurezi sau Mănăstirea Horezu, cea mai de seamă ctitorie a domnului martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714)

Slide4:

Horezu ceramics is a unique type of Romanian pottery that is traditionally produced by hand around the town of Horezu, close to the famous Horezu Monastery, in northern Oltenia. It reflects many generations of knowledge and skills development of pottery, which is why the craftsmanship of Horezu pottery was inscribed on UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists in December 2012 Confecţionarea ceramicii de Horezu este un meşteşug tradiţional unic, îndemânarea şi talentul de a combina formele şi culorile definesc personalitatea şi unicitatea acestui tip de ceramică. Culorile sunt vii şi variază de la maro închis, roşu, verde şi albastru până la celebrul ivoriu de Horezu. }n anul 2012 UNESCO a decis înscrierea ceramicii româneşti de Horezu în lista Patrimoniului cultural imaterial Mănăstirea Horezu

Slide7:

Un simbol dominant în pictura vaselor de Horezu este cocoșul alături de care, însă, întâlnim și alte figuri precum stele, șerpi, copaci, oameni, flori, pești, spirala dublă, linia dreaptă, linia ondulată, frunza, brâul, soarele, spicul, pomul vieții și coada de păun

Slide13:

Cea mai folosită tehnică de decorație se realizează prin folosirea unui corn de vită ce are la capătul găurit o pană de gâscă prin care se scurge culoarea. Decorul fin se obține cu ajutorul gaiței Horezu ceramics is a unique type of Romanian pottery that is traditionally produced by hand around the town of Horezu, close to the famous Horezu Monastery, in northern Oltenia. It reflects many generations of knowledge and skills development of pottery, which is why the craftsmanship of Horezu pottery was inscribed on UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists in December 2012

Slide17:

Există și două culori specifice zonei: roșul și galbenul de Horezu

Slide26:

Ilustrată maximă Ceramică de Horezu

Slide29:

Five other Romanian traditions are currently on the list of the Intangible Cultural Heritage: the Căluş ritual (2008), the traditional song Doina (2009), the Christmas-time ritual of men’s group Colindat (caroling) (2013), the land’s dances” (2015) and the Romanian wall-carpet craftsmanship (2016) Pe Lista Repre - zentativă a Patri - moniului Cultural Ima - terial al Umanităţii, România a mai fost înscrisă cu: Ritualul Căluşului (2008), Doina (2009), Colindatul de ceată bărbătească (2013) , Jocul fecioresc (2015) ș I cu Tehnicile de realizare a scoarţei în România şi Republica Moldova” (2016)

Slide31:

 Meşteşugul ceramicii de Horezu este inclus în moştenirea culturală intangibilă a României, aflată sub autoritatea Comisiei Naţionale pentru Patrimoniul Cultural Imaterial

Slide37:

This ancient craft is preserved in the ancestral hearth, now known as Olari Street of Horezu, where artisans shape the clay into the same painstaking process as their ancestors did. Horezu is a singular historical Romanian ceramic center in which this trade remained the main source of income for many families of potters such as: Vic ș oreanu, Iorga, Frigur ă , Mischiu, Popa etc

Slide38:

Mănăstirea Horezu – Maximaphily  Mă n ă stirea de la Hurezi se afl ă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO (1993) The monastery has been inscribed by UNESCO on its list of World Heritage Sites

Slide39:

Mănăstirea Horezu – Maximaphily 

Slide48:

Today this craftsmanship is transmitted as always in the family circle, but also in workshops from master to apprentice, and pottery festivals and exhibitions

Slide50:

Sound : Maria T ă nase - Cine iube ș te ș i las ă Text and pictures: Internet All  copyrights  belong to their  respective owners Presentation: Sanda Foi ş oreanu https://plus.google.com/+SandaMichaela 2017

authorStream Live Help