Pembelajaran Mastery

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: izzatilurve (89 month(s) ago)

sy nk powerpoint ni..tp xleh download.....

Presentation Transcript

Slide 1: 

OFF ON ON

Slide 2: 

OFF ON MAKLUMAN BUAT SESIAPA YANG MEMUAT TURUN POWER POINT INI, TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA, JIKA ANDA INGIN MEMBUAT SLIDE POWER POINT ANDA SEPERTI INI SILA EMAIL KEPADA SAYA PADA deenspace@yahoo.com ATAU HUBUNGI/SMS SAYA DITALIAN 012-6264838 (SLIDE INI BOLEH ANDA BUANG JIKA MAHU TETAPI ANDA PERLU BUANGKAN SEKALI LAPISAN BUTANG ON DI SLIDE PERTAMA ) MULA DI SINI

Slide 3: 

Model ‘Mastery’ (Penguasaan): Ciri utamanya dan strategi dalam pembelajaran penguasaan. OFF ON MULA DI SINI

Slide 4: 

MAKSUD PEMBELAJARAN MASTERY DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY CIRI –CIRI MASTERY MODEL MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN OFF ON

Slide 5: 

PEMBELAJARAN MASTERY Suatu model/sistem untuk merancang dan melaksanakan pengajaran bagi memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 6: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY Mengikut hasil kajian dan pemerhatian, Pembelajaran Mastery sememangnya berdasarkan perkara berikut:-

Slide 7: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Mengapa perlu kepada kaedah Pembelajaran Masteri? kerana: Murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza. Murid memerlukan masa dan kaedah P& P yang sesuai untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 8: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Murid perlu menguasai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diajarkan. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 9: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY Pendekatan masteri ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 10: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Ciri-ciri pembelajaran mastery ?, sila tekan butang dibawah.. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 11: 

PEMBELAJARAN MASTERY Hasil pembelajaran perlu ditentukan. Hasil pembelajaran disusun mengikut hierarki taksonomi Bloom – 6 aras. Aktiviti p & p hendaklah bermakna, menarik dan menyeronokkan. Penilaian berasaskan Ujian Rujukan Kriteria (URK). MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Ciri-ciri Pembelajaran Mastery DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 12: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Bahan p & p yang sesuai dengan objektif pembelajaran Murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baru. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 13: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Latihan pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai aras masteri. Beri masa tambahan. Aktiviti pengayaan diberi untuk murid yang telah mencapai aras masteri. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 14: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY MODEL MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Unit Pembelajaran 1 Tentukan Hasil Pembelajaran Pilih dan susun isi, dan kaedah Pengajaran & Pembelajaran Penilaian Aktiviti Pengukuhan Aktiviti Pemulihan Unit Pembelajaran 2 Ya Tidak Sangat menguasai Sudah menguasai? Aktiviti Pengayaan DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON

Slide 15: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Penentuan hasil Pembelajaran seperti berikut: DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 16: 

PEMBELAJARAN MASTERY AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN Tentukan apakah yang perlu dikuasai oleh pelajar dari segi kemahiran kognitif, dan kemahiran psikomotor dalam sesuatu unit pembelajaran? Bina ujian formatif dan sumatif berdasarkan objektif yang hendak dicapai, untuk menilai pencapaian pelajar. Penentuan Hasil Pembelajaran DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 17: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Hasil pembelajaran dinyatakan dalam tiga bidang: Domain kognitif: menegaskan hasil intelek dan boleh dikategorikan mengikut 6 aras Taksonomi Bloom. Contoh: (Menguasai Pengetahuan) Menamakan dan menyenaraikan haiwan vertebrata kepada lima kelas: mamalia, reptilia, amfibia, ikan dan burung.\ DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 18: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Domain afektif : serapkan hasil sikap, nilai dan emosi yang positif Contoh: Menghargai sumbangan sains dan teknologi dalam merekabentuk kereta dengan ciri-ciri keselamatan. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 19: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Domain psikomotor : menegaskan kemahiran gerakan. Contoh: Melakarkan spesimen cili dan paku pakis dengan tepat dan kadar yang betul. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 20: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY Semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengambil kira perkara-perkara yang berikut

Slide 21: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kebolehan dan keupayaan murid berbeza-beza Kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan yang sedia ada. Masa yang diperuntukkan. Jenis dan sifat isi kandungan pelajaran (content) Pengajaran Dan Pembelajaran DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 22: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kandungan pelajaran (kurikulum) dipilih untuk meliputi teori, prinsip, kaedah/prosedur, kemahiran, fakta yang ada dalam sesuatu unit atau satu set unit-unit pembelajaran. Unit-unit pembelajaran (curricular units) ini disusun mengikut prinsip kesinambungan, turutan dan integrasi Tyler. Pilih dan susun isi pengajaran(curricular units) DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 23: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Bahan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran perlu dipelbagaikan. Contohnya : kalkulator grafik gambarajah model Buku latihan DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 24: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Pelbagai kaedah atau teknik yang boleh digunakan oleh guru untuk dalam pengajaran, contohnya DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 25: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN menerangkan menjelaskan bercerita memberi latihan menghuraikan memberi nota memberi contoh demonstrasi Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 26: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Guru bersama murid boleh Bercerita * bermain Bersoal jawab * merancang Berbincang * menyelesaikan masalah DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 27: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Murid secara individu atau kumpulan boleh Membuat projek * bersoal jawab Berbincang * menulis Membuat latihan * mengira Menyelesaikan masalah Mengingat semula; mengulangkaji Berfikir: membuat analisis dan sintesis DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 28: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Penilaian Perlu dirancang, dibina, dikendali dan ditadbir oleh guru. Ianya berbentuk formatif dan sumatif. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 29: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Proses untuk mengesan perkembangan, kebolehan, keupayaan dan pencapaian murid. Berdasarkan kepada hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Berasaskan Ujian Rujukan Kriteria. Bersifat diagnostik. PENILAIAN DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 30: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Penilaian formatif: Melalui pemerhatian hasil kerja murid, bersoal jawab dalam kelas, ujian ringkas: secara berterusan untuk memperbaiki pembelajaran murid. Penilaian Formatif DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 31: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Ini penilaian di akhir sesuatu siri atau set pembelajaran tentang sesuatu perkara untuk menaksir pencapaian pelajar berdasarkan tahap dan kriteria yang guru tetapkan. Ujian ini perlu merangkumi isi dan kemahiran yang telah murid pelajari sepanjang sesuatu kursus atau semester, misalnya. Penilaian Summatif DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 32: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Aktiviti pemulihan perlu dilakukan bagi murid yang gagal dalam keputusan penilaian… DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 33: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Merupakan aktiviti yang dirancang untuk membantu murid yang belum melepasi aras masteri.. Dijalankan untuk memperbaiki kelemahan pembelajaran yang telah dikenal pasti. Beri masa lebih untuknya Pengajaran dan latihan diubah suai dan dipelbagaikan mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid. Aktiviti Pemulihan DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 34: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Contoh aktiviti pemulihan yang boleh dijalankan: Mengajar semula menggunakan kaedah atau bahan yang lain. Membetulkan jawapan yang salah. Mengajar cara yang memudah untuk mengingat semula. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 35: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Menggunakan bahan visual. Mempermudah dan mempelbagaikan latihan. Menggalakkan pembelajaran bersama rakan. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 36: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY Aktiviti pengukuhan perlu dilakukan bagi murid yang sederhana dalam keputusan penilaian… OFF ON MODEL MASTERY

Slide 37: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Aktiviti Pengukuhan Memberi latihan yang lebih mencabar. Memberi banyak latihan dalam pelbagai bentuk. Melatih murid menyampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk grafik seperti peta minda, carta organisasi dan rajah. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 38: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Melatih murid membuat nota. Melatih murid mengenal pasti idea utama. Mengakses maklumat dari laman web. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 39: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Contoh aktiviti PENGUKUHAN adalah : Membuat projek. Membuat tugasan Membuat kajian. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 40: 

Merekod Mentafsir Membuat keputusan Membuat andaian Menganalisis Melapor PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Dalam menjalankan aktiviti, kemahiran yang berikut boleh dipertingkatkan. Membuat pemerhatian Mengumpul data Mengekses maklumat Membanding Mengklasifikasi Meringkas Menyelesaikan masalah DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 41: 

PEMBELAJARAN MASTERY AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY Aktiviti pengayaan perlu dilakukan bagi murid yang cemerlang dalam keputusan penilaian… OFF ON MODEL MASTERY

Slide 42: 

PEMBELAJARAN MASTERY MAKSUD CIRI –CIRI MASTERY HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGAYAAN AKTIVITI PENGUKUHAN AKTIVITI PEMULIHAN PENILAIAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Aktiviti pengayaan dijalankan untuk murid yang telah menguasai aras masteri. Aktiviti pengayaan dirancang bagi : Memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti pembelajaran yang lebih mencabar dan menarik. Memperluas pengalaman dan memperkukuh kefahaman murid. Menambahkan semangat berdikari dalam pembelajaran. DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN MASTERY OFF ON MODEL MASTERY

Slide 43: 

OFF ON The device will powered off in seconds Power Off Sleep 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

authorStream Live Help