Mendengar Berkesan dan Tidak Berkesan.pp

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Paramendengar Semasa Mendengar 1 Semasa Mendengar 2 Selepas mendengar Tip Mendengar Dengan Berkesan

Pramendengar Membina pengetahuan latar mengenai perkara yang akan didengari Mempunyai tujuan tertentu untuk mendengar dan berusaha mengenal pasti tujuan penutur Menyediakan diri dan memberi tumpuan Mengurangkan gangguan

Slide 3: 

Semasa mendengar Memberi tumpuan yang penuh kepada tugas pendengaran dan menunjukkan minat Mencari makna Sentiasa menilai kefahaman diri sendiri terhadap mesej yang disampaikan dengan membuat pertalian, ramalan, penilaian dan refleksi.Tahu sama ada perlu untuk mendengar dengan teliti; mengubah suai tingkah laku pendengaran mengikut kesesuaian Pencatat nota yang bijaksana – membuat rangka kasar, pemetaan, pengkategorian – sentiasa menyusun dan menambah maklumat sendiri Membuat nota ringkas tetapi bermakna Dapat mengenal pasti mesej penutur.Mengambil pertimbangan konteks dan situasi penggunaan perkataan

Slide 4: 

Semasa mendengar ramalan, penilaian dan refleksi Tahu sama ada perlu untuk mendengar dengan teliti; mengubah suai tingkah laku pendengaran mengikut kesesuaian Pencatat nota yang bijaksana – membuat rangka kasar, pemetaan, pengkategorian – sentiasa menyusun dan menambah maklumat sendiri Membuat nota ringkas tetapi bermakna Dapat mengenal pasti mesej penutur Mengambil pertimbangan konteks dan situasi penggunaan perkataan

Slide 5: 

Selepas mendengar Membuat rumusan hanya setelah memahami keseluruhan mesej Membuat tindakan susul dengan menyemak nota, mengkategori idea, memperjelas, membuat refleksi, dan membuat tindakan lanjut

authorStream Live Help