Презентація Донецького ліцею No. 71 ім. П.Ф. Батули Microsoft PowerPo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Розумове (інтелектуальне) виховання… передбачає набуття знань і формування наукового світогляду, розвиток пізнавальних і творчих здіб- ностей, вироблення культури розумової праці, ви- ховання інтересу і потреби в розумовій діяльності, у постійному збагаченні науковими знаннями, в застосуванні їх на практиці. В. О. Сухомлинський Донецький ліцей №71 ім. П.Ф. Батули

PowerPoint Presentation:

ПОВНА НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Донецький ліцей № 71 ім.П.Ф. Батули Донецької міської ради Донецької області Рік заснування 1938р Прізвище, ім ’ я директора Герасимова Жанна Григоріївна Статус: державно-комунальний Адреса Вул. Нарвська, б.8 Район Куйбишевський Місто Донецьк Область Донецька Індекс 83077 Ідентифікаційний код 25702602 Телефон 388-85-38 (директор, приймальня), 200-70-07 Факс 388-85-38 Е- mail Donlicey71 @ yandex . ua ОРГАН, ЯКОМУ ПІДПОРЯДКОВАНА ШКОЛА Назва Куйбишевська районна у м.Донецьку рада, відділ освіти Адреса вул. Ковпака – 4 Керівник Нечаєва Марина Володимирівна Відповідальний інспектор Лохман Ірина Володимирівна Бухгалтерія, яка обслуговує централізована бухгалтерія відділу освіти ХАРАКТЕРИСТИКА ліцею Кількість класів 29 Кількість класних приміщень 29 Кількість навчальних змін 1 Кількість учнів 806 Педагогічний персонал 56 За сумісництвом 1 Адміністративний персонал 6 Молодший обслуговуючий персонал 13

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ:

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЛІЦЕЮ:

АДМІНІСТРАЦІЯ ЛІЦЕЮ ГЕРАСИМОВА ЖАННА ГРИГОРІВНА Посада - директор Назва навчального закладу, який закінчила, рік закінчення – Смоленський державний педагогічний інститут,1967р Фах за дипломом,спеціальність за дипломом - російська мова і література Педагогічний стаж - 44р Який предмет викладає – російська мова і література Кваліфікаційна категорія – вища кваліфікаційна категорія, “ учитель – методист”

PowerPoint Presentation:

Посада - заступник директора з НВР Назва навчального закладу, який закінчив, рік закінчення – Донецький державний технічний університет,1998р Донецький національний університет, 2006р Фах за дипломом,спеціальність за дипломом – підземна розробка родовищ корисних копалин,інформатика Педагогічний стаж – 17 р. Який предмет викладає – інформатика, Кваліфікаційна категорія – вища кваліфікаційна категорія. КУРГАНСЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

PowerPoint Presentation:

Посада - заступник директора з НВР Назва навчального закладу, який закінчила, рік закінчення – Донецький інститут соціальної освіти, 1999р Фах за дипломом,спеціальність за дипломом – географія Педагогічний стаж - 12р. Який предмет викладає – географія Кваліфікаційна категорія – перша кваліфікаційна категорія. ПАШКОВА НАТАЛЬЯ ЮРІЇВНА

PowerPoint Presentation:

Посада - заступник директора з НВР Назва навчального закладу, який закінчила, рік закінчення – Донецький інститут соціальної освіти 1997р Слов’янський державний педагогічний інститут, 1998р Фах за дипломом,спеціальність за дипломом – початкове навчання, українська мова і література . Педагогічний стаж - 18р. Який предмет викладає – українська мова і література Кваліфікаційна категорія – вища кваліфікаційна категорія, “ учитель – методист” ПОПСУЙКО СВІТЛАНА ФЕЛІКСІВНА

PowerPoint Presentation:

Посада - заступник директора з НВР Назва навчального закладу, який закінчила, рік закінчення – Донецький державний університет,1997р Фах за дипломом,спеціальність за дипломом – історик. Викладач історії. Педагогічний стаж – 17 р. Який предмет викладає – історія, правознавство. Кваліфікаційна категорія – вища кваліфікаційна категорія, “ учитель –методист” ПРЕДКОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСІЇВНА

Кадрова політика Донецького ліцею № 71 ім. П.Ф. Батули Донецької міської ради Донецької області зумовлена соціальним запитом держави; системою цінностей, що домінують у суспільстві; змінами, що відбуваються в світі, й підвищенням професійних вимог до вчителя. Людські ресурси – основний потенціал освітньої установи і діяльність на його розвитку одна з провідних задач керівництва, тому що: Саме педагоги створюють мікроклімат, який прямо й опосередковано сприяє повноцінному розвитку дитини; Єдність зусиль педагогічного колективу і активності дітей приводять до досягнення ключових цілей школи. У зв’язку з переходом до нового змісту, структури навчання назріло питання формування педагогічних кадрів в закладах освіти з новим баченням. Тому у ліцеї було розроблено програму «Кадри» на 2003 – 2008 рр. і пролонгованої на 2009 – 2013 рр забезпечено чітке її виконання.:

Кадрова політика Донецького ліцею № 71 ім. П.Ф. Батули Донецької міської ради Донецької області зумовлена соціальним запитом держави; системою цінностей, що домінують у суспільстві; змінами, що відбуваються в світі, й підвищенням професійних вимог до вчителя. Людські ресурси – основний потенціал освітньої установи і діяльність на його розвитку одна з провідних задач керівництва, тому що: Саме педагоги створюють мікроклімат, який прямо й опосередковано сприяє повноцінному розвитку дитини; Єдність зусиль педагогічного колективу і активності дітей приводять до досягнення ключових цілей школи. У зв’язку з переходом до нового змісту, структури навчання назріло питання формування педагогічних кадрів в закладах освіти з новим баченням. Тому у ліцеї було розроблено програму «Кадри» на 2003 – 2008 рр. і пролонгованої на 2009 – 2013 рр забезпечено чітке її виконання. Завдання програми: Оптимізація кадрового забезпечення ліцею; Модернізація системи підготовки вчителів; Оновлення змісту і форм професійної діяльності вчителів; Підвищення ролі вчителя в духовному становленні молодого покоління. Головні напрямки кадрової діяльності: 1) прогнозування в потребі педагогічних кадрів; 2) щорічний підбір і розміщення педагогічних кадрів; 3) збереження високої частки співробітників, що працюють у школі на постійній основі; 4) організація роботи з резервом на керуючі посади; 5) удосконалення професійної майстерності вчителів через. КАДРОВА ПОЛІТИКА

КАДРОВИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ КАТЕГОРІЯМИ:

КАДРОВИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ КАТЕГОРІЯМИ Кількість педагогічних працівників 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Всього вчителів 57 56 53 57 56 Вища категорія 27 30 27 27 28 І категорія 12 9 8 8 6 ІІ категорія 1 2 1 2 3 Спеціаліст 17 15 17 20 19 Звання: вчитель-методист 11 12 13 13 15 Старший учитель 15 15 15 15 15

PowerPoint Presentation:

Якісний склад учителів за віком. Кількість педагогічних працівників 2007-2008 2008-2009 2098-2010 2010-2011 2011-2012 К-ість % К-ість % К-ість % К-ість % К-ість % До 30 років 9 15 8 14 8 15 12 20 8 14,8 Від 31 до 40 років 15 26 14 24,5 10 18,5 14 23 10 18,5 Від 41 до 50 років 13 22 13 22,5 17 31,5 16 26 14 26 Від 51 до 55 років 6 10 7 13 4 7 5 8 9 16,7 Більше 55 років 16 27 15 26 15 28 14 23 13 24 Якісний склад вчителів за педагогічним стажем Кількість педагогічних працівників 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % До 3 років 4 7 4 7 4 7 7 11,7 3 5,5 Від 3 до 10 років 9 15 4 7 6 11 7 11,7 7 13 Від 10 до 20 років 17 29 18 32 16 30 19 31,6 15 27,8 Більше 20 років 29 49 31 54 28 52 27 45 29 53,7

НАЯВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ПОЧЕСНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ ЗВАННЯМ ТА НАГОРОДАМИ :

НАЯВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ПОЧЕСНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ ЗВАННЯМ ТА НАГОРОДАМИ 55,6 % педагогічних працівників мають почесні педагогічні звання та нагороди Зокрема, значна кількість учителів нагороджена почесними грамотами: Міністерства освіти і науки України – 8 Головного управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації – 2 Знак «Відмінник освіти України» - 8 Почесна грамота управління освіти Донецької міської ради – 3 Почесна грамота відділу освіти Куйбишевської в м. Донецьку районної ради – 4 Педагогічні звання

Учителя ліцею нагороджені знаком «Відмінник освіти України»:

Учителя ліцею нагороджені знаком «Відмінник освіти України» Крупницький В.К. Герасимова Ж.Г. Герасимов А.А. Предкова К.І.

МЕТОДИЧНА РОБОТА:

МЕТОДИЧНА РОБОТА

PowerPoint Presentation:

Головної метою реалізації науково – методичної проблеми ліцею «Сучасні підходи у здійсненні профільного навчання у компетентнісно орієнтованому навчально – виховному процесі» є розробка, теоретичне обґрунтування та апробація моделі роботи навчального закладу, програми впровадження профільного навчання, створення такого змісту навчально-виховного процесу, який покликаний допомогти кожному учню оволодіти методологією зміни пріоритетів, навчити його розв’язувати життєві проблеми, формувати практичний досвід та інтереси у різних сферах трудової діяльності, систему уявлень, ціннісних орієнтацій, дослідницьких умінь і навичок, розвитку творчої самостійності в умовах профільної школи, а також наукового, методичного забезпечення навчально-виховного процесу, подальшого підвищення професійної та методичної майстерності педагогічних працівників, підвищення їх творчої активності.

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Щорічно у ліцеї , складаючи навчальний план, ми орієнтуємося на те, щоб він охоплював інваріантну складову, сформовану на державному рівні, а також варіативну частину, в якій були б передбачені додаткові години на предмети й курси за вибором, факультативні, індивідуальні й групові заняття. Назви факультативів відповідають підбору педагогічних кадрів і контингенту учнів. Вибір факультативних занять відповідає бажанням учнів та їх батьків, виявлених шляхом анкетування наприкінці року. У допрофільних, профільних класах викладаються такі курси за вибором, як «Методи розв’язання рівнянь, нерівностей та їх систем» з математики; «Методи рішення розрахункових задач», «Хімічні технології», «Хімія та екологія» з хімії; у філологічних класах обов'язковим є курс «Українське ділове мовлення». З метою допомоги старшокласникам у визначенні подальшого життєвого шляху відповідно до своїх можливостей, ознайомленням із світом професій, за рахунок варіативної частини плану впроваджено індивідуальні та групові заняття з психології «Професійне самовизначення».:

Щорічно у ліцеї , складаючи навчальний план, ми орієнтуємося на те, щоб він охоплював інваріантну складову, сформовану на державному рівні, а також варіативну частину, в якій були б передбачені додаткові години на предмети й курси за вибором, факультативні, індивідуальні й групові заняття. Назви факультативів відповідають підбору педагогічних кадрів і контингенту учнів. Вибір факультативних занять відповідає бажанням учнів та їх батьків, виявлених шляхом анкетування наприкінці року. У допрофільних, профільних класах викладаються такі курси за вибором, як «Методи розв’язання рівнянь, нерівностей та їх систем» з математики; «Методи рішення розрахункових задач», «Хімічні технології», «Хімія та екологія» з хімії; у філологічних класах обов'язковим є курс «Українське ділове мовлення». З метою допомоги старшокласникам у визначенні подальшого життєвого шляху відповідно до своїх можливостей, ознайомленням із світом професій, за рахунок варіативної частини плану впроваджено індивідуальні та групові заняття з психології «Професійне самовизначення». Профілі навчання 2007 - 2008 навч. Рік 2008 – 2009 навч. рік 2009 – 2010 навч. рік 2010-2011 Навч.рік 10-хіміко-біологічний 10-хіміко-біологічний 10-філологічний 10-хімічний 11-математичний 11-хіміко-біологічний 11-хіміко-біологічний 11-філологічний

:

- Донецьким національним університетом; - Донецьким державним університетом управління; - Донецьким національним технічним університетом (факультетом екології та хімічної технології); - Донецьким інститутом управління; - Міжрегіональною академією управління персоналом; - Донецьким національним університетом економіки та торгівлі імені Туган - Барановського; - Донецьким ПТУ торгівлі та ресторанного сервісу; - Донецьким професійним будівельним ліцеєм; - обласним еколого – натуралістичним центром. Враховуючи те, що профільна підготовка є відправною точкою професійного вибору, з метою підвищення рівня профільної освіти учнів, профорієнтаційної роботи серед випускників ліцей співпрацює з професійно-технічними, середніми спеціальними, вищими навчальними закладами:

Реалізація профільного навчання психологічною службою:

Реалізація профільного навчання психологічною службою Обрати правильний профіль – справа досить не проста. Передусім необхідно добре знати нахили і здібності кожної дитини , тому хотілося б зупинитися на роботі творчої групи, яка працює над проблемою «Психологічне забезпечення профільного навчання». Реалізація профільного навчання в ліцеї здійснюється з належною підтримкою психологічної служби (схема 2), діагностики, конкретних рекомендацій. Для визначення інтересів особистості учнів 7 – 9 класів в ліцеї проводиться анкетування. Виходячи з показникі в тестування, психолог робить висновок і дає рекомендації учням щодо вибору профілю навчання . Одним з основних напрямків роботи практичного психолога є психологічний супровід профілізації – психологічне забезпечення профільного навчання, яке реалізується через виявлення нахилів і здібностей учнів, їх уподобань та можливостей, створення умов для навчання учнів відповідно до визначених профілів навчання.

PowerPoint Presentation:

І V заключний етап роботи 11 класи ІІІ етап роботи 10 класи ІІ етап роботи 9 класи І етап роботи 7 – 8 класи Фуракція -визначення рівня сформованості життєвих та професійних планів; -виявлення діапазону професій-них інтересів; -сприяння свідомому вибору сфе-ри майбутньої професійної діяль-ності Головні завдання: -розвиток схильностей як умови подальшого розвитку здібностей; -почуття компетентності та адек-ватної самооцінки; -корекція відповідності пізнаваль-них інтересів та здібностей учнів Визначення задат-ків, рівня загальних та спеціальних здіб-ностей Завдання: -створення умов для виховання особистості з розвиненою самосві-домістю; -забезпечення розвитку рефлексивної свідо- мості та позитивної Я-концепції; -створення умов для формування психічних новоутворень Завдання цього етапу: -вивчення мотивації навчання; -визначення індивідуаль-них особливостей інтелектуального та особистісного розвитку; -виявлення шкільної дезадаптації, причин неуспішного навчання; -сприяння створенню доброзичливого клімату в учнівському колективі

PowerPoint Presentation:

Моніторинг вступу до вищих навчальних закладів дає можливість оцінити раціональність вибору профілів та їх практичне значення для подальшого вибору професії. За результатами аналізу працевлаштування встановлено, що випускники ліцею продовжують навчатися у ВНЗ або за обраним профілем, або одержують спеціальність у закладах, з якими ліцей мав угоди про співробітництво. Аналіз вступу до вищих навчальних закладів За угодами За профілем навчання

Зроблені на шляху профілізації кроки показали необхідність проведення певних моніторингових досліджень діагностико-прогностичного характеру. Щорічно аналізуються навчальні досягнення учнів з профільних предметів, результати участі випускників у ЗНО, вступ до вищих навчальних закладів, анкетування учнів 9-11 класів щодо викладання допрофільних та профільних дисциплін, анкетування щодо визначення рівня компетентності та самоосвітньої діяльності вчителів, здійснюється рейтингове оцінювання результативності діяльності вчителів. Один із параметрів результативності профільного навчання – це участь учнів в олімпіадах, творчих конкурсах, конкурсах – захистах науково – дослідницьких робіт МАН. Результативність навчання вимірюється рівнем навчальних досягнень учнів, якісним показником у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад.:

Зроблені на шляху профілізації кроки показали необхідність проведення певних моніторингових досліджень діагностико-прогностичного характеру. Щорічно аналізуються навчальні досягнення учнів з профільних предметів, результати участі випускників у ЗНО, вступ до вищих навчальних закладів, анкетування учнів 9-11 класів щодо викладання допрофільних та профільних дисциплін, анкетування щодо визначення рівня компетентності та самоосвітньої діяльності вчителів, здійснюється рейтингове оцінювання результативності діяльності вчителів. Один із параметрів результативності профільного навчання – це участь учнів в олімпіадах, творчих конкурсах, конкурсах – захистах науково – дослідницьких робіт МАН. Результативність навчання вимірюється рівнем навчальних досягнень учнів, якісним показником у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад. Участь у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік % призерів від загальної кількості учасників 23,4 26,3 27,4 18,0 ПРИЗОВІ МІСЦЯ 16 18 3 11 КРАЩІ РОБОТИ 13 ІІІ ЕТАП ВУО (БРАЛИ УЧАСТЬ) 3 (хімія) 5 (4-хімія, 1-педагогіка та психологія)

Створена і активно працює філія Малої академії наук. У счні 2008 року у м.Києві проходив Міжнародний конгрес «Живі землі», учениця 11-А класу Трандафілова Дарина брала участь у роботі конгресу і була нагороджена Дипломом учасника. У лютому 2008 року учениця ліцею брала участь у II (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Трандафілова Дарина була нагороджена дипломом за глибокий зміст науково-дослідницької роботи з медицини. Також у цьому месяці проводилась Обласна науково-дослідницька конференція «Юний лісовод». Учениця 10-Б класу Руденко Катерина посіла на конференції III місце і була нагороджена грамотою обласного еколого-натуралістичного центру (облЕНЦ). У березні 2008 року у Донецьку проходила Обласна науково-практична конференція «Юний зоолог». Учениця 11-А класу Некрасова Ганна посіла ІІ місце і була нагороджена грамотою облЕНЦ, учениця цього ж класу Трандафілова Дарина и учениця 7-А класу Хавалджи Любов були нагороджені заохочувальними грамотами. У квітні 2008 року проводилась Обласна науково - практична конференція «Юний рослинник». Учениця 10-А класу Китаєва Віктория посіла III місце і була нагороджена грамотою облЕНЦ. Також у цьому місяці проходила Обласна науково-практична конференція «Юний ботанік». Учениці 7-А класу Пікула Аліна і Шевченко Яна посіли II та III місця відповідно, їм були вручені грамоти облЕНЦ. У травні 2008 року учениця 7-А класу Єрьоменко Еліна брала участь у роботі Обласного етапу Всеукраінської акції «Первоцвіт», вона посіла III місце у номінації «Науково-дослідницька робота» та була нагороджена грамотою від організації «Екологічна варта». У цьому ж місяці проходив Всеукраїнський конкурс для школярів 4-6 класів «Юний дослідник», його учасниця Пікула Аліна (7-А кл.) посіла II місце і була нагороджена дипломом облЕНЦ, а учениця цього ж класу Шевченко Яна отримала диплом за участь. У травні також проводилась Обласна науково-практична конференція «Юний психолог», Лашина Наталя, учениця 9-Б кл., посіла II місце і була нагороджена грамотою облЕНЦ. Протягом 2008-2009 навчального року у районному етапі конкурсу-захисту науково – дослідницьких робіт учнів - членів МАН взяв участь Сиваш О. (8-Б) у номінації «Сільське господарство», взяли участь в обласному етапі конкурсу Масленнікова В. (10-Б) у номінації «Психологія» та Бикова І. (11-А) у номінації «Хімія». Посіли ІІІ місце в обласному етапі Кітаєва В. (11-А) у номінації «Екологія» та Козенюк Т. (10-Б) у номінації «Лісове господарство». Протягом 2009-2010 навчального року в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН брали участь учні біолого-хімічних класів Менякін В. у номінації «Загальна біологія» та Басенко Д. у номінації «Біологія людини», у 2010-2011 навчальному році учасником ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН є учень 10 біолого-хімічного класу Уточкін Д. (робота «Дослідження показників якості лакофарбованих виробів» у секції «Охорона довкілля та раціональне природокористування”):

Створена і активно працює філія Малої академії наук. У счні 2008 року у м.Києві проходив Міжнародний конгрес «Живі землі», учениця 11-А класу Трандафілова Дарина брала участь у роботі конгресу і була нагороджена Дипломом учасника. У лютому 2008 року уч ениця л і це ю бра л а учас ть у II (обласном у ) е тап і конкурс у -за хисту нау ково - дослідницьких р о б і т. Трандаф і лова Дарина б у ла наг о р о д ж ена дипломом за гл и бок ий зміст нау ково - дослідницької р о б о т и з медицин и . Також у цьому месяц і проводилась Обласна нау ково - дослідницька конференц і я «Юн и й л і совод». Уч ениц я 10-Б клас у Руденко К атерина посі ла на конференц ії III м і с це і б у ла наг о р од жена грамото ю обласного е колого-натурал і стич ного центр у (обл Е НЦ). У березні 2008 року у Донец ь к у проходила Обласна нау ково - практична конференц і я «Юн и й зоолог». Уч ениц я 11-А клас у Некрасова Га нна посіла ІІ місце і б у ла наг о р од жена грамото ю обл Е НЦ, уч ениця цього ж клас у Трандаф і лова Дарина и уч ениця 7-А кл асу Хавалджи Любов б у ли наг о р од жен і заохочувальними грамотами. У квітні 2008 року проводилась Обласна нау ково - практична конференц і я «Юн и й рослинник ». Уч ениц я 10-А кл асу Кита є ва В і ктория посі ла III м і с це і б у ла наг о р одж ена грамото ю обл Е НЦ. Так о ж у ць ом у м і сяц і проходила Обласна нау ков о-практич н а конференц і я «Юн и й ботан і к». Уч ениці 7-А кл асу П і кула Ал і на і Шевченко Яна посіли II та III м і с ця відповідно , ї м б у ли вручен і грамот и обл Е НЦ. У травні 2008 року учениця 7-А класу Єрьоменко Еліна брала участь у роботі Обласного етапу Всеукраінської акції «Первоцвіт», вона посіла III місце у номінації «Науково-дослідницька робота» та була нагороджена грамотою від організації «Екологічна варта». У цьому ж місяці проходив Всеукраїнський конкурс для школярів 4-6 класів «Юний дослідник», його учасниця Пікула Аліна (7-А кл.) посіла II місце і була нагороджена дипломом облЕНЦ, а учениця цього ж класу Шевченко Яна отримала диплом за участь. У травні так о ж проводилась Обласна нау ков о-практич н а конференц і я «Юн и й психолог», Лашина Ната л я, уч ениц я 9-Б кл., посі ла II м і с це і б у ла наг о р од жена грамото ю обл Е НЦ. Протягом 2008-2009 навчального року у районному етапі конкурсу-захисту науково – дослідницьких робіт учнів - членів МАН взяв участь Сиваш О. (8-Б) у номінації «Сільське господарство», взяли участь в обласному етапі конкурсу Масленнікова В. (10-Б) у номінації «Психологія» та Бикова І. (11-А) у номінації «Хімія». Посіли ІІІ місце в обласному етапі Кітаєва В. (11-А) у номінації «Екологія» та Козенюк Т. (10-Б) у номінації «Лісове господарство». Протягом 2009-2010 навчального року в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН брали участь учні біолого-хімічних класів Менякін В. у номінації «Загальна біологія» та Басенко Д. у номінації «Біологія людини», у 2010-2011 навчальному році учасником ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН є учень 10 біолого-хімічного класу Уточкін Д. (робота «Дослідження показників якості лакофарбованих виробів» у секції «Охорона довкілля та раціональне природокористування”)

Участь у конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН:

Участь у конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН 2009-2010 рік 2010-2011 рік 2011-2012 Районний етап 2 1 3 Обласний етап 2 1 2

„Інтелектуальний потенціал Донбасу” (хімія). :

„Інтелектуальний потенціал Донбасу” (хімія). 2008 - 2009 рік – 4 місце у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіаді з історії; 1 місце у районному етапі з хімії, 6 місце в обласному етапі; 1 місце у районному етапі з фізики. 2009 – 2010 рік – 4 місце (у районному етапі) Міжнародного конкурсу знавців української мови з української мови, 5 місце (у районному) з фізики, 3 місце (у районному) з хімії і 3 місце в обласному етапі; 3 місце (у районному) з історії, 2 місце (у районному) з трудового навчання, 3 місце (у районному) з російської мови. 2 місце у науково – практичному форумі «Молодіжний парламент – пошук інновацій» Брав участь у Міжнародних конкурсах із фізики «Левеня» - показав «Високий результат», з математики – «Добрий результат», з історії – «Добрий результат». 2010 – 2011 рік – І місце у ІI (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіаді з хімії. Учасник районного етапу етнографічного фестивалю «Народні українські свята». 2 рік працює над наочною роботою в МАН «Дослідження показників лако-фарбних виробів» під керівництвом Муратової Олени Олександрівни. У 2011 році посів І місце у районному етапі конкурсу- захисту науково- дослідницьких робіт учнів- членів МАН (відділення хімії, секція “Охорона навколишнього середовища” ), в обласному етапі робота нагороджена грамотою. Уточкін Даніїл

СУМІСНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЛІЦЕЮ З ОБЛАСНИМ ІНСТИТУТОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.:

СУМІСНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЛІЦЕЮ З ОБЛАСНИМ ІНСТИТУТОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.

PowerPoint Presentation:

СТРУКТУРА І ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДОНЕЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ № 71 ІМ. П.Ф. БАТУЛИ Розвиток будь-якого навчально-виховного закладу, тобто перехід його у новий якісний стан, не може здійснюватися інакше, як через освоєння нововведень, через інноваційний процес, який є складним за своєю структурою феноменом. У Донецькому ліцеї № 71 ім. П.Ф. Батули структур и інноваційних процесів виокремлюють такі два рівні: предметно-технологічний мікрорівень, що поділяє нововведення на частини (стадії, етапи, цикли), аналізуючи його змістовий аспект; 2) макрорівень, на якому розглядають взаємодію окремих нововведень, визначають особливості їх поєднання, трансформацію тощо. Структуру інноваційного процесу (його будову, склад) визначають безпосередньо на основі сутності нововведення як процесу, що відбувається протягом різних за тривалістю, але завершених проміжків часу. Це дає змогу виокремити послідовні етапи, з´ясувати сутність, особливості тих, які різняться між собою за видами діяльності.

PowerPoint Presentation:

Педагоги ліцею, як найбільш перспективні, впроваджують особистісно – орієнтовані технології навчання. Метою особистісно - орієнтованих технологій є формування активної, творчої особистості майбутнього фахівця, здатного самостійно будувати і коригувати свою навчально-пізнавальну діяльність. В умовах особистісно - орієтованого навчання відбувається становлення та розвиток таких важливих якостей особистості, як рефлексивність, критичність мислення, вміння працювати з інформацією, дослідничьке використання матеріалу,спілкуватись та нести відповідальність за наслідки спільної роботи.

МІЖДУНАРОДНИЙ ПОЕТК «ДОСЛІДЖУЮЧИ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО» :

МІЖДУНАРОДНИЙ ПОЕТК «ДОСЛІДЖУЮЧИ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО» Курс розроблений Міжнародним освітнім центром і впроваджується у більше ніж 90 країнах світу за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Донецькому ліцеї № 71 ім. П.Ф. Батули викладається факультативним курсом за рахунок годин варіативної складової навчального плану у старшій школі. У ліцеї розпочато знайо мство з міжнародним курсом “Досліджуючи гуманітарне право” з кінця 2001 року, коли було проведено перший ознайомлювальний кущовий семінар у Беларусії учасником якого стала директор ліцею Ж.Г. Герасимова . Наступного року такими семінарами було охоплено східний регіон насам перед Донецька область у якому було задіяне чотири учителів - волонтерів: Ж.Г. Герасимова, А.А. Герасимов, К.І. Предкова, Н.О. Предкова. . У 2003-2004 роках в ліцеї з’явилися ряд пілотних , які проводили експериментальне вивчення курсу в рамках позакласної роботи, або розглядали окремі теми як додатковий матеріал на уроках права, історії, допризивної підотовки . Ставали учасниками семінарів у містах: Білі Церква, Маріуполь, Краматорськ, Єнаківо.

Влітку 2004 року було підписано тристоронню угоду між Міністерством освіти і науки України, Товариством Червоного Хреста України і Міжнародним Комітетом Червного Хреста про впровадження курсу у навчальні програми загальноосвітніх навчальних закладів України. На підставі цього ліцеем було також укладено угода про спільну роботу у рамках вивчення курсу «Досліджуючи гуманітарне право». На виконання цієї угоди, починаючи з 2005 року у ліцеї були проведені ознайомлювальні семінари для методистів і викладачів правознавства міста Донецька. :

Влітку 2004 року було підписано тристоронню угоду між Міністерством освіти і науки України, Товариством Червоного Хреста України і Міжнародним Комітетом Червного Хреста про впровадження курсу у навчальні програми загальноосвітніх навчальних закладів України. На підставі цього ліцеем було також укладено угода про спільну роботу у рамках вивчення курсу «Досліджуючи гуманітарне право» . На виконання цієї угоди, починаючи з 2005 року у ліцеї були проведені ознайомлювальні семінари для методистів і викладачів правознавства міста Донецька .

Згідно положень угоди, Донецький ліцей № 71 ім. П.Ф. Батули головним чином підтримує різні позакласні форми роботи – тематичні конкурси, акції, семінари і табори для школярів, які зацікавилися курсом і виявили бажання стати волонтерами Червоного Хреста. :

Згідно положень угоди, Донецький ліцей № 71 ім. П.Ф. Батули головним чином підтримує різні позакласні форми роботи – тематичні конкурси, акції, семінари і табори для школярів, які зацікавилися курсом і виявили бажання стати волонтерами Червоного Хреста.

PowerPoint Presentation:

Наша робота має багато напрямків та форм роботи, серед них: Беремо участь у тематичних заходах, що проводить ЧХ у нашому місті, а також організовуємо їх самі; Проводимо конкурси та вікторини за тематикою курсу ДГП; Пропагуємо волонтерський рух і розповідаємо про нашу роботу; Розвиваємо співробітництво з іншими волонтерськими клубами. Проводимо « Акції милосердя» для ветеранів великої Вітчизняної війни, інвалідів, воїнів – афганців, дітей – сиріт та мешканців інтернатів. Матеріал курсу дозволяє проводити інші цікаві заходи, як то тематичні брейн-ринги, дебати, модельні табори або засідання судів тощо.

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС:

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

PowerPoint Presentation:

У національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті чітко сформульована головна мета української системи освіти – “Створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, як громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя“.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У МЕЖАХ РОБОТИ МУЗЕЮ “ БОЙОВОЇ СЛАВИ “ ЛІЦЕЮ:

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У МЕЖАХ РОБОТИ МУЗЕЮ “ БОЙОВОЇ СЛАВИ “ ЛІЦЕЮ Музей нашого ліцею є провідною формою роботи з патріотично го , цивільно го і загальнокультурно го вихованн я учнів, інтегруючий цілі формування особи громадянина України в процесі учбової і внеучебной діяльності даної установи. Музейна діяльність сприяє розвитку творчої самостійності учнівських колективів і окремих учнів в освоєнні історичного минулого нашої Батьківщини, її героїчних звершень, актуалізації історичної пам'яті молодого покоління в процесі залучення до минулого своєї країни, своєї сім'ї, залишеного у вигляді артефактів культури. Основними завданням ліцею у військово-патріотичному вихован­ні учнів є: формування духовної і психологічної готовності майбутніх воїнів із зброєю в руках захищати Україну, її територіальну цілісність, інтереси народу України, стояти на сторожі його свободи; виховання в учнів усвідомлення громадянського обов'язку, вірності військовій присязі, формування внутрішньої необхідності суво­рого виконання військових статутів, наказів командирів і начальників;вироблення морально-бойових якостей, активної їх реакції на бойові ситуації готовності до суворих іспитів та самопожертви в ім'я Ук­раїни та її народу;формування в учнів позитивних мотивів до оволодіння військовими знаннями, підвищення рівня фізичної підготовки та витривалості;піднесення престижу військової служби, військово-фахова орієн­тація молоді, формування і розвиток у юнаків мотиваційної сфери, спрямованої на підготовку до захисту української держави та служби у військах, забезпечення, необхідного конкурсу до захисту україн­ської держави та служби у військах, забезпечення необхідного кон­курсу кандидатів до навчання у військових навчальних закладів.

PowerPoint Presentation:

Пропаганда матеріалів музею сприяє розвитку комунікативних якостей особи, уміння структуризації знання і його викладу. Суть досвіду роботи полягає в тому, щоб підвищити рівень громадського виховання учнів , прищепити любов до героїчних подвигів учасників Великої Вітчизняної війни і трудівників тилу, дати зразки для наслідування в захисті Вітчизни, зв'язати низхідне і висхідне покоління, виробити відповідальність за долю України , в цілому підняти рівень етичного виховання. У ліцеї завжди велася пошукова робота, тому був накопичений багатий матеріал про земляків - ветеранів війни і праці, вдів фронтовиків, репресованих, про дітей війни і про колишніх учнів школи. Весь накопичений матеріал зажадав переходу від музейної кімнати до музею . 11.06.2007 рок у музей отримав офіційний статус згідно с в i доцтв у № 216 Донецького обласного Центру туризму та кра єзнавства учнівської молод i управл i ння осв i ти i науки облдержадм i н ic трац i ї В даний час в музеї зібрано більше 187 експонатів, що дозволяє нам використовувати наявний потенціал в учбово-виховному процесі, оскільки лейтмотивом роботи музею є слова Олександра Сергійовича Пушкіна “Гордиться славою отцов не только можно, но и должно”.

PowerPoint Presentation:

При музеї діють експозиції: Перша кімната « Наш край у роки в i йни», « I стор i я школи», « Донецьке п i дп i лля», « Вчителя школи – учасники в i йни», « Учн i школи во i ни – i нтернац i о на л i сти», « Завод – ДКЗХИ», « Вони навчались у нашому л i цею», « В. Стус – наш земляк». Друга кімната - «Від монгол до козаків», - « Юзівка», - « Сталіно», - « Голодомор 1932 -1933 року у Сталіно», - «Сталіно у рокі Великої Вітчизняної війни», - « Відбудова після Великої Вітчизняної війни», - « Донецьк », - « Рідна школа у рамках міста », - « Ф/К « Шахтар» », - « Учителя ліцею у обличчях ».

PowerPoint Presentation:

У межах патріотичного виховання ліцеїсти прийняли активну участь у акції «Святкуємо разом». Протягом навчального року були відправлені посилки екіпажам кораблів, курсантам, навчальному центру, до центрального військово – морського клінічного центру Кримського регіону , Севастопольській організації «Жінки фронтовички та вдови загиблих в роки Великої Вітчизняної війни», дитячі садки, курсантам СВМІ ім. П.С. Нахімова. 1 вересня 2009 року у навчальних закладах району пройшли перші уроки за темою « Пам'ять серця жива… Це зірки на братських могилах. Несохнучі сльози держави.» Делегація ліцею у складі 20 чоловік стала учасниками обласної науково – практичної конференції «Виховання молоді на бойових та трудових традиціях народів України» У рамках соціального проекту для ветеранів Великої Вітчизняної війни « Від серця до серця» були проведені благодійні акції. Протягом навчального року підтримувався зв’язок з ветеранами ВВВ нашого мікрорайону, 8 вересня, 23 лютого у ліцеї стали загальноприйнятими виховні години за темами: „Твої захисники, Донбас, герої Донецького підпілля ”. 10 вересня, на кануні свята День партизанської слави, в ліцеї пройшла загальноміська зустріч з героями Донецького підпілля. Був проведений конкурс квіткових композицій, присвячений Дню звільнення Донбасу.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТИВНО - МАСОВА РОБОТА :

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТИВНО - МАСОВА РОБОТА

Фізичне виховання і спортивно - масова робота у ліцеї ведеться згідно з Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України, затвердженим комплексною програмою з фізичного виховання загальноосвітніх шкіл. У ліцеї складено план фізично - оздоровчих заходів і спортивно - масової роботи, який є складовою частиною річного плану роботи ліцею. Він відбиває діяльність навчального закладу в усіх напрямках роботи з учнями, батьками. Цим планом передбачено спортивно - масові і фізкультурно - оздоровчі заходи на рівнях класу, ступенів школи, загальношкільному рівні та участь в районних змаганнях та спортивно - оздоровчих заходах. Учні ліцею беруть участь у районних та міських змаганнях з волейболу, легкої атлетики, займають переможні та призові місця. Щорічно проводиться спартакіада, яка надає можливість учням продемонструвати в різноманітних змаганнях та конкурсах свої спортивні здібності, досягнення, таланти. Урочна та позаурочна робота з фізичного виховання учнів відбувається у відповідності до правил та норм техніки безпеки. Все це сприяє гармонійному розвитку підростаючого покоління, розвитку їх нахилів та творчих здібностей. На класному рівні проводяться масові спортивно - оздоровчі заходи: – дні здоров'я; – екскурсії; – рухливі ігри; – конкурси з елементами спортивних ігор . На районному рівні ліцей бере участь у всіх спортивних змаганнях та заходах, що проводяться на рівні районного відділу освіти, районних спортивних організацій: ДЮСШ, відділу фізкультури і спорту, про що свідчать наші нагороди.:

Фізичне виховання і спортивно - масова робота у ліцеї ведеться згідно з Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України, затвердженим комплексною програмою з фізичного виховання загальноосвітніх шкіл. У ліцеї складено план фізично - оздоровчих заходів і спортивно - масової роботи, який є складовою частиною річного плану роботи ліцею. Він відбиває діяльність навчального закладу в усіх напрямках роботи з учнями, батьками. Цим планом передбачено спортивно - масові і фізкультурно - оздоровчі заходи на рівнях класу, ступенів школи, загальношкільному рівні та участь в районних змаганнях та спортивно - оздоровчих заходах. Учні ліцею беруть участь у районних та міських змаганнях з волейболу, легкої атлетики, займають переможні та призові місця. Щорічно проводиться спартакіада, яка надає можливість учням продемонструвати в різноманітних змаганнях та конкурсах свої спортивні здібності, досягнення, таланти. Урочна та позаурочна робота з фізичного виховання учнів відбувається у відповідності до правил та норм техніки безпеки. Все це сприяє гармонійному розвитку підростаючого покоління, розвитку їх нахилів та творчих здібностей. На класному рівні проводяться масові спортивно - оздоровчі заходи: – дні здоров'я; – екскурсії; – рухливі ігри; – конкурси з елементами спортивних ігор . На районному рівні ліцей бере участь у всіх спортивних змаганнях та заходах, що проводяться на рівні районного відділу освіти, районних спортивних організацій: ДЮСШ, відділу фізкультури і спорту, про що свідчать наші нагороди.

Іванченко Ігор Юрійович, майстер спорту з боксу:

Іванченко Ігор Юрійович, майстер спорту з боксу 2006 – ІІ м., Чемпіонат області по боксу (Донецьк), 2007 – І м., Всеукраїнський чемпіонат з боксу АР Крим (Керч), 2007 – І м. у Відкритій першості Куйбишевського р-ну, присвяченого 70-річчу р-на 2008 – І м у Першості Донецької обл. з боксу м. Горлівка 2008 – І м у Першості Донецької обл. з боксу м. Єнакієве 2008 – І м у Першості Донецької обл. з боксу м. Горлівка 2008 – І м у Першості Донецької обл. з боксу м. Єнакієве 2008 – І м у Міжнародному турнірі з боксу м Гадяч 2008 – І м. у 19 міжнародному турнірі з боксу «Колиска Донбасу» м. Лісічанськ 2009 – І м. В міжнароднім турнірі, присвяченому ветеранам боксу м. Лутугіно 2009 – І м. в першості ДЮСШ по боксу №3 м. Донецьк 2009 – ІІІ м. V літні юнацькі ігри Донецької області з боксу м. Артемівськ 2009 – І м. міжнародний турнір з боксу на призи ОАО «ЯМЗ» пам’яті В.І. Трубчанина м. Ясинувата 2009-І м. в V спортивних юнацьких іграх м. Донецька з боксу. 2009 – Чемпіон Європи з боксу 2010 - майстер спорту з боксу

Змагання з футболу та волейболу :

Змагання з футболу та волейболу

Змагання з боулінгу :

Змагання з боулінгу

Змагання з регбі:

Змагання з регбі

PowerPoint Presentation:

МІЖДУНАРОДНИЙ ПРОЕКТ

МІЖДУНАРОДНИЙ ПОЕТК УКРАЇНО – ПОЛЬСЬКОЇ ДРУЖБИ :

МІЖДУНАРОДНИЙ ПОЕТК УКРАЇНО – ПОЛЬСЬКОЇ ДРУЖБИ Одним з пріоритетних напрямків діяльності Донецького ліцею № 71 ім. П.Ф. Батули є розвиток міжнародного співробітництва із Суспільством поляків м. Донецька. Це співробітництво базується на підставі двухстороньої угоди та встановленні прямих зв’язків у сфері освітньої, наукової та навчально-методичної діяльності. Ліцей має багаторічні ( з 2006 р ) відносини з провідними навчальними закладами Польші . За останні 5 років діяльність ліцею на цьому напрямку значно активізувалася.

PowerPoint Presentation:

Метою міжнародної співпраці є: 1. Сприяння процесам європейської інтеграції України та інформування учнівської молоді про Європейський Союз, його структуру та процеси, які відбуваються в них. 2. Формування в молоді системи європейських цінностей. 3. Виховання дітей та учнівської молоді в дусі миру, дружби, взаємопорозуміння і співробітництва, формування позиції справжнього громадянина, який живе турботами свого краю, держави і своєї планети;сприяє активному відродженню національних культур, мов, традицій і їх взаємозбагачення. Основні напрямки діяльності 1. Знайомство з історією, культурою, національними звичаями народів Польщі, основами міжнародних відносин, вивчення ділового етикету. 3. Налагодження співробітництва між навчальними закладами, обмін учнівськими групами з метою підвищення їх мовного та загального рівня освіти. 4.   Участь  у міжнародних освітніх проектах. 5. Вивчення та пропаганда серед зарубіжних ровесників історії рідного краю, української мови, національної культури і традицій. 6. Охорона і збереження національних багатств,  пропаганда здорового способу життя. 7. Вивчення демократичних традицій у європейських країнах світу. 8. Організація цікавого і змістовного дозвілля молоді, підвищення  її політичної культури. 9. Підтримка міжнародного дитячого і юнацького руху, культурних ініціатив, організація акцій солідарності, активізація благодійницької діяльності, розробка проектів розв’язання проблем співіснування народів світу без насильства та екологічних криз, популяризація цілей та принципів ООН.

PowerPoint Presentation:

У рамках міжнародної співпраці учні ліцею прийняли участь у наступних заходах : - Туристичні поїздки в Польщу з метою ознайомлення з пам'ятками і спілкування з польськими однолітками 2007г., 2008г., 2009г. - Відвідування концерту огранной музики в римському- католицькому костьолі червень 2010г. - Міжнародний конкурс читців польської поезії в м. Маріуполь вересень 2010г. - День польської культури жовтень 2010г. - Різдвяні зустрічі грудень 2010г. - Систематичні щотижневі зустрічі з батьком Річардом, настоятелем римського- католицького костьолу.

Інноваційні міжнародні проекти – одна з найбільш ефективних форм роботи у навчальна – виховному процесі , яка сприяє засвоєнню європейської тематики, теми дружби та миру. :

Інноваційні міжнародні проекти – одна з найбільш ефективних форм роботи у навчальна – виховному процесі , яка сприяє засвоєнню європейської тематики, теми дружби та миру.

Укомплектованість школи педагогічними кадрами здійснено на 100% за рахунок штатних працівників та перерозподілу педагогічного навантаження між ними. Ліцей забезпечує право педагогічних працівників на підвищення кваліфікації, формує стійку мотивацію до підвищення кваліфікаційного рівня. Діяльність працівників, що мають нагороди, педагогічні звання, впливає на створення творчого мікроклімату в колективі, позитивного іміджу ліцею. Дослідна робота забезпечує постійний розвиток закладу освіти, перебування його в інноваційному режимі. Налагоджена система співробітництва з вищими навчальними закладами міста. Загальний стан будівель та приміщень на достатньому рівні. Стан матеріально-технічного забезпечення на належному рівні. Навчальний заклад має два комп’ютерні класи та підключення до мережі INTERNET. Ефективно використовується комп’ютерна техніка. Рівень забезпеченості підручниками майже 100%. Ріст професійної майстерності педагогічних кадрів. Підвищення комп’ютерної грамотності педагогів. Збільшення печатних продуктів вчителів в періодичних виданнях. Наявність варіативного компоненту. Впровадження додаткових предметів з профільного навчання на основі вивчення та аналізу освітніх потреб учнів. Широка мережа додаткових освітніх послуг. Достатній рівень матеріально-технічного забезпечення. Оснащеність сучасною комп’ютерною технологією. Можливість використання комп’ютерних навчальних програм на уроках з базових дисциплін. Впровадження різноманітних форм щодо здійснення самоосвітньої діяльності учнів. Здатність учнів до самоосвіти і саморозвитку, підвищення громадської активності молоді та рівня її участі в процесах прийняття рішень. Чітка спланованість та стабільність проведення виховних заході. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з навчальним закладом. Постійний творчий зв’язок з випускниками ліцею. В ліцеї створені умови для забезпечення прав і свобод учасників навчально – виховного процесу. Харчування організовано раціонально, якість обслуговування в їдальні й буфеті висока. Стан організації роботи щодо вивчення правил з техніки безпеки на достатньому рівні. Створені умови для фізичного розвитку учнів та працівників. Надається допомога учням соціально-вразливих категорій, систематично проводяться медичні огляди учнів та працівників. Організація медичного обслуговування учнів та педпрацівників на достатньому рівні. :

Укомплектованість школи педагогічними кадрами здійснено на 100% за рахунок штатних працівників та перерозподілу педагогічного навантаження між ними. Ліцей забезпечує право педагогічних працівників на підвищення кваліфікації, формує стійку мотивацію до підвищення кваліфікаційного рівня. Діяльність працівників, що мають нагороди, педагогічні звання, впливає на створення творчого мікроклімату в колективі, позитивного іміджу ліцею. Дослідна робота забезпечує постійний розвиток закладу освіти, перебування його в інноваційному режимі. Налагоджена система співробітництва з вищими навчальними закладами міста. Загальний стан будівель та приміщень на достатньому рівні. Стан матеріально-технічного забезпечення на належному рівні. Навчальний заклад має два комп’ютерні класи та підключення до мережі INTERNET . Ефективно використовується комп’ютерна техніка. Рівень забезпеченості підручниками майже 100%. Ріст професійної майстерності педагогічних кадрів. Підвищення комп’ютерної грамотності педагогів. Збільшення печатних продуктів вчителів в періодичних виданнях. Наявність варіативного компоненту. Впровадження додаткових предметів з профільного навчання на основі вивчення та аналізу освітніх потреб учнів. Широка мережа додаткових освітніх послуг. Достатній рівень матеріально-технічного забезпечення. Оснащеність сучасною комп’ютерною технологією. Можливість використання комп’ютерних навчальних програм на уроках з базових дисциплін. Впровадження різноманітних форм щодо здійснення самоосвітньої діяльності учнів. Здатність учнів до самоосвіти і саморозвитку, підвищення громадської активності молоді та рівня її участі в процесах прийняття рішень. Чітка спланованість та стабільність проведення виховних заході. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з навчальним закладом. Постійний творчий зв’язок з випускниками ліцею. В ліцеї створені умови для забезпечення прав і свобод учасників навчально – виховного процесу. Харчування організовано раціонально, якість обслуговування в їдальні й буфеті висока. Стан організації роботи щодо вивчення правил з техніки безпеки на достатньому рівні. Створені умови для фізичного розвитку учнів та працівників. Надається допомога учням соціально-вразливих категорій, систематично проводяться медичні огляди учнів та працівників. Організація медичного обслуговування учнів та педпрацівників на достатньому рівні.

authorStream Live Help