Mot-Chua-Ba-Ngoi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Một Chúa Ba Ngôi

Slide 2:

Trong vũ trụ bao la vô tận, con người cảm thấy mình thật là nhỏ bé ……

Slide 6:

… Và con người cảm thấy mình hoàn toàn bất lực trước những cảnh sông biển núi non quá lớn lao và hùng vĩ…!

Slide 10:

Nhưng con người vẫn luôn hướng lên trời, và tin tưởng rằng phải có một hay nhiều vị thần nào đó cai quản và điều khiển mọi vật…

Slide 14:

Và từ đó, con người luôn tìm hiểu để biết những vị thần đó là ai, vũ trụ vạn vật này được tạo dựng như thế nào, và con người bởi đâu mà có…

Slide 18:

Mới đầu, người ta thờ tất cả những gì mà người ta thán phục hay sợ hãi…

Slide 20:

Người ta tin là có thần sông, thần núi, thần gió, thần mặt trời, thần chim, thần rắn, thần trâu, thần bò, v.v. và v.v….

Slide 22:

Theo thời gian, hình ảnh về các thần linh dần dần giống với hình ảnh con người hơn…

Slide 23:

Người ta nghĩ rằng, thần linh cũng giống như con người, nhưng có nhiều quyền phép, và có ảnh hưởng trực tiếp đối với con người…

Slide 24:

Hơn nữa, con người không hiểu được lý do tại sao cuộc sống lại có quá nhiều khổ cực, bệnh tật, bất công, áp bức, … nên con người muốn tìm một con đường để được thoát ra khỏi những cảnh khốn khổ đó…

Slide 26:

Vì thế, ý niệm về đạo phát sinh, và những vị tiên phong như Đức Phật Thích Ca, Đức Khổng Tử, Lão Tử, v.v.. Đã khai sinh ra Phật Giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo, Nho Giáo, v.v… để giúp cho người ta sống có đạo đức, vượt lên trên những loài động vật khác…

Slide 28:

Tuy nhiên, con người vẫn còn bị dằn vặt vì chưa tìm ra được câu trả lời cho những vấn đề liên quan đến vận mạng của con người, như: Con người bởi đâu mà có? Con người tại sao phải chết? Sau khi chết thì con người sẽ đi đâu?

Slide 30:

Và từ đó, ý niệm về tôn giáo bắt đầu xuất hiện…

Slide 32:

Nhưng con người không thể sống một mình cô độc, và các thần linh cũng vậy.

Ba vi thần linh của Ai Cập:

Ba vi thần linh của Ai Cập Egyptian relief sacred triad

Ba vị Phật Tổ:

Ba vị Phật Tổ Buddha triad sansonzou stone

Ba Vị Phật Tổ:

Ba Vị Phật Tổ Buddhist Triad

Slide 38:

Shiba-Tori-Shaka triad – 623 AD Horyuji temple

Slide 39:

Shaka-Shaka-Sanzon trinity – 623 AD

Slide 40:

Triad of Menkaura

Slide 41:

The great triad of Ganesha Lakshmi and Saraswati

Slide 42:

Phải chăng tất cả những đạo giáo, tôn giáo với ba vị thần linh, là để dọn đường cho sự mặc khải về “Một Chúa Ba Ngôi” của Thiên Chúa? .

Slide 44:

Trước khi Chúa Giêsu xuất hiện, con người không thể giải đáp một cách thỏa đáng được những vấn nạn như: Con người và vũ trụ vạn vật bởi đâu mà có? Con người sống để làm gì? Tại sao con người lại phải chịu đau khổ bệnh tật, và sau cùng lại phải chết? Điều gì sẽ xẩy ra sau khi con người chết? Làm cách nào để con người thoát khỏi đau khổ và sự chết?

Slide 46:

Chúa Giêsu đã mặc khải cho con người biết về Một Chúa Ba Ngôi, Đấng đã tạo dựng vũ trụ, vạn vật và loài người, Ngài đã cho biết lý do tại sao con người lại phải chịu khổ và phải chết, và làm cách nào để con người đạt được hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu…

Slide 49:

Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Chúa Cha, Chúa Con là chính Ngài, vừa là Thiên Chúa, vừa là Người giống như mọi người (chỉ trừ tội lỗi), và Chúa Thánh Thần. Ngài đã chịu chết thay cho loài người, và Ngài đã sống lại. Tất cả những gì Ngài mặc khải đã được ghi chép lại trong Kinh Thánh.

“Hãy sinh sản ra nhiều trên mặt đất và thống trị trái đất” (Sáng thế 1:28). :

“Hãy sinh sản ra nhiều trên mặt đất và thống trị trái đất” (Sáng thế 1:28). Ngôi Cha là Đấng đã tạo dựng vũ trụ, vạn vật, và loài người.

Ngôi Hai (Chúa Giêsu) là Đấng đã cứu chuộc loài người !:

Đức Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế … (x Pl 2,6t). Ngôi Hai (Chúa Giêsu) là Đấng đã cứu chuộc loài người !

Slide 55:

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga.3:16)

Slide 56:

"Thầy không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn" (Lc 5,32).

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bây giờ các ông sẽ biết rằng tôi hằng hữu.” (Ga 8,28):

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bây giờ các ông sẽ biết rằng tôi hằng hữu.” (Ga 8,28)

Slide 58:

"Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm" (Luca 23, 34)

Chúa Thánh Thần đã được mặc khải cho con người qua hình ảnh chim bồ câu (sự hòa bình), lưỡi lửa (lòng sốt mến), và gió (sức mạnh). “Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho phải; nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta” (Rm 8,26). :

Chúa Thánh Thần đã được mặc khải cho con người qua hình ảnh chim bồ câu (sự hòa bình), lưỡi lửa (lòng sốt mến), và gió (sức mạnh). “Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho phải; nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta” (Rm 8,26). Và Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống và thánh hóa mọi sự.

Slide 61:

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,13)

Slide 62:

Sự khác biệt về ba ngôi vị giữa Thiên Chúa Giáo và các tôn giáo khác, là mặc dù Ba Ngôi bằng nhau, nhưng chỉ có một Chúa! “Ta với Cha là một” (Ga.10:30).

Slide 63:

Hình ảnh về Thiên Chúa Ba Ngôi

Slide 64:

Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, Ngôi Hai Nhập Thể, và Ngôi Hai Cứu Chuộc, là 3 mầu nhiệm chính của Thiên Chúa Giáo.

Slide 65:

“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và ban phép Rửa Tội cho họ nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Matthêu 28: 19);

Slide 66:

Tình yêu chính là chìa khóa để mở cho chúng ta thấy những sự huyền nhiệm mà trí tuệ không thể nào hiểu được!

Thiên Chúa Là Tình Yêu (1Ga 4,8) :

Thiên Chúa Là Tình Yêu (1Ga 4,8) Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên Thiên Chúa không thể đơn độc chỉ có một ngôi vị! Vi tình yêu là phải được chia sẻ, nên tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con phát sinh ra Chúa Thánh Thần. Vì Ba Ngôi là một Chúa, nên Ba Ngôi kết hợp với nhau một cách chặt chẽ như một. và vì chỉ có một Chúa duy nhất, không thể có nhiều Chúa được, nên tuy là Ba Ngôi, nhưng chỉ có một Chúa! .

Slide 68:

Vì tình yêu (vì Người, Ngôi Hai), mà muôn vật được tạo thành! Vì tình yêu, mà Ngôi Hai đã nhập thể làm Người! Vì tình yêu, mà Ngôi Hai đã cứu chuộc nhân loại!

Slide 70:

Gia đình, nhất là Thánh Gia, là thể hiện hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì nơi Thánh Gia, tình yêu và sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa (Chúa Giêsu) và loài người (Đức Mẹ và Thánh Giuse) một cách tuyệt hảo!

Slide 72:

triad color

Slide 73:

Chỉ có 3 mầu sắc căn bản (Red, Green, Blue), mà Thiên Chúa đã tạo nên vô số cảnh vật tuyệt đẹp mà không một họa sĩ nào có thể vẽ được như Ngài!

Slide 76:

Một hợp âm chỉ có 3 nốt nhạc, nhưng Chúa Thánh Thần đã dùng con người để tạo nên biết bao nhiêu bài hát thật tuyệt vời!

Slide 78:

Vì con người được Thiên Chúa tạo nên giống hình ảnh của Ngài, Nên con người cũng được tham dự vào sự sống và sự vinh quang của Ngài!

Slide 79:

“… để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.” (Ga 17,21)

Slide 80:

Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm yêu thương và hiệp nhất!

Slide 81:

“Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài nên hoàn tất trong chúng ta”(1 Ga 4,12). Bởi vậy, “Ai không yêu thương anh em thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu thương” (1Ga 4,8).

Slide 83:

Chúa Thánh Thần vẫn liên tục hoạt động không ngừng trong Giáo Hội mà Chúa Giêsu đã thiết lập.

Slide 84:

Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga, 20 – 23)

Slide 85:

Có Thiên Chúa nào mà rửa chân cho các môn đệ của mình ngoại trừ Chúa Giêsu? “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mc 10,43)

Slide 86:

Sự hiệp nhất của GH là thánh ý của Thiên Chúa!

Slide 88:

Thánh lễ Misa là trung tâm điểm của GH Công Giáo. Qua lời truyền phép của Linh Mục, Chúa Thánh Thần làm cho bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời... Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” (Ga 6,54-55)

Slide 91:

Phải mất mấy ngàn năm, con người mới đặt chân lên tới mặt trăng…!

Slide 93:

Thiên Chúa là Đấng vô hạn, để tìm hiểu về Thiên Chúa, cũng là những chuỗi ngày dài vô hạn!

Slide 95:

“Tôi tin vào Thiên Chúa cũng như là tôi tin mặt trời mọc: không phải là vì tôi thấy nó, nhưng nhờ nó mà tôi thấy được những sự vật khác.” (C. S. Lewis)

Slide 96:

Kính chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi!

Slide 97:

Chân thành tri ân các họa sỹ, nhạc sỹ, Nghệ sỹ, nhiếp ảnh gia, và những người đã đóng góp vào việc thực hiện và quảng bá slide show nầy! Nhạc: Serenade (Schubert) Thực hiện: Joseph V. Bùi 5/29/2010 joevbui@yahoo.com The end!

authorStream Live Help