Dan de StowBox Shortstay

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Deze oplossing is er nu: de StowBox. U laadt de StowBox thuis in en brengt hem naar ons. In plaats dat u de StowBox uitlaadt, halen wij de StowBox van de aanhanger en slaan hem voor u op. Wanneer het eindadres gereed is, plaatsen we hem opnieuw op de aanhanger, die u thuis pas weer uitlaadt. Dit alles kan gewoon met een normale auto met trekhaak en een B-rijbewijs. De StowBox Shortstay formule is bedoeld als overbrugging voor een korte periode, bijvoorbeeld enkele weken tot hooguit een paar maanden. Langer kan ook, maar neem dan de LongStay. Snel meer weten? Bel (0570) 629 231. Meer informatie hierover vindt u op: info@sallandstorage.nl. Voor meer informatie bezoek hier: https://www.sallandstorage.nl/stowbox-shortstay-opslag-voor-minder-dan-30-dagen/.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

E- M A IL : IN F O S A L L A N D S TO RA GE.N L S T O W B O X S H O R T S T A Y W I L T U V O O R K O RTE TI J D O P S L A A N N E E M DA N DE S TO W B O X S H O RTS TA Y

slide 2:

E- M A IL : IN F O S A L L A N D S TO RA GE.N L D E S T O W B O X U laadt de StowBox thuis in en brengt hem naar ons. In plaats dat u de StowBox uitlaadt halen wij de StowBox van de aanhanger en slaan hem voor u op. Wanneer het eindadres gereed is plaatsen we hem opnieuw op de aanhanger die u thuis pas weer uitlaadt. Dit alles kan gewoon met een normale auto met trekhaak en een B-rijbewijs. S TO W B O X S H O RTS TA Y

slide 3:

E- M A IL : IN F O S A L L A N D S TO RA GE.N L S TO W B O X S H O RTS TA Y D E H E LF T V AN D E T I J D E N E R G I E E N M O E I T E : Met de StowBox bieden wij een oplossing voor een probleem waar iedere opslagklant mee te maken heeft te weten de scheiding van opslag en vervoer. Veel opslagformules zijn immers ontworpen voor opslag voor langere tijd. Er wordt van u verwacht dat u een een ruimte huurt die kan worden volgeladen met goederen.

slide 4:

E- M A IL : IN F O S A L L A N D S TO RA GE.N L S TO W B O X S H O RTS TA Y V O O R W I E 1. De woning wordt voor een paar weken verbouwd geschilderd gepoetst en moet al dan niet gedeeltelijk worden leeggeruimd. 2. De huidige woning dient te worden opgeleverd maar de nieuwe woning is enkele weken vertraagd 3. Bepaalde producten voor een verbouwing zijn te vroeg geleverd maar thuis is hiervoor geen plaats De StowBox Shortstay formule is bedoeld als overbrugging voor een korte periode bijvoorbeeld enkele weken tot hooguit een paar maanden. Langer kan ook maar neem dan de LongStay. Denk bij de StowBox ShortStay aan de volgende situaties:

slide 5:

E- M A IL : IN F O S A L L A N D S TO RA GE.N L S TO W B O X S H O RTS TA Y O N Z E P R I J S L I J S T I S O V E R Z I C H T E L I J K . B E K I J K H E M H I E R . W A T KO S T H E T De genoemde prijs is een all-in prijs. De prijs is inclusief 2x een halve dag huur van de StowMover aanhanger inboedelverzekering en de inschrijfkosten. De prijs is exclusief eventuele verlenging eventuele transportverzekeringen en/of verhuisaccessoires. De ShortStay StowBox wordt geleverd met een verhuispakket bestaande uit 4 telescoopstangen om zware goederen vast te zetten en 4 verhuisdekens en/of hoezen voor bescherming van de goederen. Deze aantallen kunnen tegen geringe betaling worden uitgebreid. Zoals reeds genoemd hebben we ook aanvullende verzekeringen beschikbaar.

slide 6:

E- M A IL : IN F O S A L L A N D S TO RA GE.N L S TO W B O X S H O RTS TA Y V E R L E N G I N G : Mocht 12 dagen toch te kort zijn dan kunt u de StowBox ShortStay meermaals opnieuw verlengen met 12 dagen. Ook dit vindt u in onze prijslijst. Valt het allemaal tegen en gaat u toch voor langere tijd huren dan kan de huurovereenkomst worden omgezet naar LongStay. Met de 12-daagse verlenging kunt u echter risicoloos en zonder opzegtermijn huren.

slide 7:

E- M A IL : IN F O S A L L A N D S TO RA GE.N L S TO W B O X S H O RTS TA Y V E R S C H I L M E T S T O W B O X L O N G S T A Y : Bij LongStay gaat u een huurovereenkomst aan voor langere periode. U heeft tevens te maken met verplichte instap- en uitstapmomenten aangezien de huur 4-wekelijks wordt geïncasseerd. De kosten voor aanhangerhuur inschrijving in ons systeem worden apart gerekend en er is sprake van een opzegtermijn. Wanneer u meer dan enkele maanden wilt opslaan is dit een aantrekkelijke optie vanwege de lage 4-wekelijkse huurprijs. Het omslagpunt ligt op ongeveer 2 maanden.

slide 8:

E- M A IL : IN F O S A L L A N D S TO RA GE.N L S TO W B O X S H O RTS TA Y KLA N T E N V R O E GE N O N S N A A R D E V O LGE N D E O P LO S S I N G: “ KA N I K NI E T GE WO O N D E V O LGE LA D E N A A NHA NGE R M E T M I J N I NB O E D E L HI E R V O O R KO R T E T I J D LA T E N S T A A N D A N KO M I K HE M B I NNE N E E N P A A R WE KE N WE E R O P HA LE N. ” . D E Z E O P L O S S IN G IS E R N U : D E S T O WB O X .

slide 9:

S TO W B O X S H O RTS TA Y E- M A IL : IN F O S A L L A N D S TO RA GE.N L D A N K J E

authorStream Live Help