Израчунавање непознатог умањеника

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Одређивање непознатог умањеника :

Одређивање непознатог умањеника Ивица Жупањац sajberucitelj.wordpress.com

PowerPoint Presentation:

Учитељ Владица је замислио неки број. Од замишљеног броја је одузео број 12 и добио број 38. Који број је учитељ Владица замислио. Учитељ је замислио неки број, обележићемо га са x, Од тог броја је одузео 12 и добио 48. - 12 x = умањеник умањилац разлика 48

PowerPoint Presentation:

X - 12 = 48 умањеник умањилац разлика Како пронаћи замишљени број x ? Пробаћемо са малим бројевима . 5 - 2 = 3 Ако прекријемо умањеник(5).Којом рачунском радњом ћемо добити 5 помоћу 2 и 3? Како до броја 5 Погађате! Непознати умањеник ћемо добити тако што умањилац и разлику саберемо 2+3=5 Све сам схватио !

PowerPoint Presentation:

........................................................................................................................................................ ЗА ВАШУ УЧИОНИЦУ Направите своју таблу и паметну батину . Користи паметну батину и лако ћете наћи решење проблема !

PowerPoint Presentation:

........................................................................................................................................................ ЗА ВАШУ УЧИОНИЦУ Како користити паметну батину? Узети паметну батину. Прекрити ( у овом случају умањеник ) жељени број. Размислити како добити прекривени број помоћу остала два броја! Добијени закључак применити у задатку! Непознати умањеник ћемо добити тако што умањилац и разлику саберемо

PowerPoint Presentation:

______________________________________________________________________________ ВЕЖБАМО Димитрије не може да се сети колико је новца имао пре доласка у школу. У школи је дао другу 15 динара, а сада има 55 динара. Колико је Димитрије имао новца пре доласка у школу? Помоћ ______________________________________________________________________________ Решење X - 15 = 55 X = + 55 15 X = 70 Димитрије је имао пре доласка у школу 70 динара

authorStream Live Help