Сръбско-българската война

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Българио, за тебе тѣ умрѣха,една бѣ ти достойна зарадъ тѣхъ,и тѣ за тебъ достойни, майко, бѣха : 

Българио, за тебе тѣ умрѣха,една бѣ ти достойна зарадъ тѣхъ,и тѣ за тебъ достойни, майко, бѣха “Покойници”, Иван Вазов

Сръбско-българската война : 

Сръбско-българската война 14.11.1885 г. - 19.02.1886 г.

На 6.09.1885 г.Княжество Българияобявява съединението си с Източна Румелия.Така ощетената от Берлинския договор страна се доближавапо-близо до мечтата си – обединена България! : 

На 6.09.1885 г.Княжество Българияобявява съединението си с Източна Румелия.Така ощетената от Берлинския договор страна се доближавапо-близо до мечтата си – обединена България!

В последствие се създава почти двойно по-голяма по териториядържава,неизгодна за интересите наВеликите сили и нейните съседии в нарушение наБерлинския договор. : 

В последствие се създава почти двойно по-голяма по териториядържава,неизгодна за интересите наВеликите сили и нейните съседии в нарушение наБерлинския договор.

Международните реакции са отрицателни.Съседите на Княжество България заплашват сокупация на негови територии. : 

Международните реакции са отрицателни.Съседите на Княжество България заплашват сокупация на негови територии.

На 14.11.1885 г.Кралство Сърбияобявява война наКняжество България. : 

На 14.11.1885 г.Кралство Сърбияобявява война наКняжество България.

Княз Александър I изпраща нота до Великите сили с искане да се намесят като умиротворители, но не получава отговор. : 

Княз Александър I изпраща нота до Великите сили с искане да се намесят като умиротворители, но не получава отговор.

Сърбия: : 

Сърбия: * 120 000 души армия * 400 артилерийски оръдия * модерно въоръжение * отлично медицинско обслужване * осигурени доставки на провизии * добре обучени и опитни командири * широка международна подкрепа България: * 100 000 души армия * 140 артилерийски оръдия * старо въоръжение * слабо медицинско обслужване * проблеми с набавянето на провизии * едва 40 офицери, някои от тях – недообучени * Великите сили действат против нея

“Българите ще избият до крак сърбите” : 

“Българите ще избият до крак сърбите” Руски офицери, познаващи българите и българската армия:

Slide 10: 

На 14.11.1885 г. сръбски части нападат Царибродските позиции. Тъй като България очаква нападение от Османската империя, не от Сърбия, на западната граница почти няма български отряди и Цариброд се отбранява от 1 дружина. Въпреки огромното числено превъзходство на сърбите (7 към 1), българските войници се сражават храбро и не позволяват да се премине линията Драгоман-Цариброд.

На 17.11.1885 г. започварешителното сражение при Сливница.12 000 българи се срещат с 25 000 сърби,като в последствие войските се увеличават до 32 000 българи и 40 000 сърби.Битката продължава 3 дена. : 

На 17.11.1885 г. започварешителното сражение при Сливница.12 000 българи се срещат с 25 000 сърби,като в последствие войските се увеличават до 32 000 българи и 40 000 сърби.Битката продължава 3 дена.

Първият ден към 9 часа сърбите напредват и не само че българите ги отблъскат без жертви, но и организират контранастъпление. : 

Първият ден към 9 часа сърбите напредват и не само че българите ги отблъскат без жертви, но и организират контранастъпление.

На 18.11.1885 г.започва сражение поцелия фронт. Настъпва-щите дивизии от юг и югозапад са твърде голяма заплаха за българската войска и се изпраща 1 отряд да ги забави, което фактически решава изхода на битката. : 

На 18.11.1885 г.започва сражение поцелия фронт. Настъпва-щите дивизии от юг и югозапад са твърде голяма заплаха за българската войска и се изпраща 1 отряд да ги забави, което фактически решава изхода на битката.

19.11.1885 г. - ден трети и последен от Сливнишката битка, решаващ за войната. При с. Гургулят български части разгромяват превъзхождащия ги сръбски враг. Тази битка разчиства левия фланг за българската армия и й позволява да мине вконтранастъпление.В тази битка, както и вдруги, вземат участиеместни жители,включително жени. : 

19.11.1885 г. - ден трети и последен от Сливнишката битка, решаващ за войната. При с. Гургулят български части разгромяват превъзхождащия ги сръбски враг. Тази битка разчиства левия фланг за българската армия и й позволява да мине вконтранастъпление.В тази битка, както и вдруги, вземат участиеместни жители,включително жени.

След тази битка нещата се развиват зле за Сърбия. След поредна българска атака “на нож” на 22.11.1885 г. сърбите са разгромени при Драгоманския проход и отстъпват към Цариброд. На 23.11.1885 г. е обявено всеобщо настъпление срещу сръбската войска. Освободен е Цариброд. На 24.11.1885 г. и последните сръбски дивизии от този фронт са изтласкани от българска територия. На 26.11.1885 г. Пирот, ключов град, е обграден от българските войски. След като на 27.11.1885 г. го превземат, пътят към Ниш е свободен. : 

След тази битка нещата се развиват зле за Сърбия. След поредна българска атака “на нож” на 22.11.1885 г. сърбите са разгромени при Драгоманския проход и отстъпват към Цариброд. На 23.11.1885 г. е обявено всеобщо настъпление срещу сръбската войска. Освободен е Цариброд. На 24.11.1885 г. и последните сръбски дивизии от този фронт са изтласкани от българска територия. На 26.11.1885 г. Пирот, ключов град, е обграден от българските войски. След като на 27.11.1885 г. го превземат, пътят към Ниш е свободен.

По същото време Сърбия 6 дена не може да превземе Видин:от 23.11.1885 г. до 29.11.1885 г. : 

По същото време Сърбия 6 дена не може да превземе Видин:от 23.11.1885 г. до 29.11.1885 г.

След искането на Александър I Великите сили да се намесят като умиротворители, което е отхвърлено, Кралство Сърбия и Великите сили търсят мир. На 25.11.1885 г. сръбски парламентьори идват с молба за мир, която е отхвърлена. По-късно се обръщат към Великите сили, които още на 24.11.1885 г. желаят мир, но без признаване на Съединението, което е отхвърлено от българска страна. На 28.11.1885 г. Австро-Унгария с цел да избегне пълния разгром на Кралство Сърбия заплашва Княжество България с война ако не преустанови военните действия. Българската дипломация е принудена да се съгласи. : 

След искането на Александър I Великите сили да се намесят като умиротворители, което е отхвърлено, Кралство Сърбия и Великите сили търсят мир. На 25.11.1885 г. сръбски парламентьори идват с молба за мир, която е отхвърлена. По-късно се обръщат към Великите сили, които още на 24.11.1885 г. желаят мир, но без признаване на Съединението, което е отхвърлено от българска страна. На 28.11.1885 г. Австро-Унгария с цел да избегне пълния разгром на Кралство Сърбия заплашва Княжество България с война ако не преустанови военните действия. Българската дипломация е принудена да се съгласи.

Н 19.02.1886 г. се сключваБукурещкия мирен договор: : 

Н 19.02.1886 г. се сключваБукурещкия мирен договор: Мирът между Сръбското кралство и Българското княжество е въстановен от деня на подписване на този договор.

authorStream Live Help