Maskil u Femminil

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Maskil u Femminil : 

Maskil u Femminil Ms. Connie Pullicino Ir-Raba’ Sena

Po[[i dawn is-sentenzi fil-maskil : 

Po[[i dawn is-sentenzi fil-maskil Spira u {anna marru sal-Belt. Spiru u {anni marru sal-Belt. Il-qattusa u l-kelba ta’ Tonina spiss ji[[ieldu. Il-qattus u l-kelb ta’ Toni spiss ji[[ieldu.

Slide 3: 

Iz-zija Lela marret g]and in-nanna Peppa. Iz-ziju Leli mar g]and in-nannu Peppi. Il-]ajjata ]ietet libsa g]an-neputija. Il-]ajjat ]iet libsa g]an-neputi.

Slide 4: 

Il-]mara, il-fenka u l-]arufa huma annimali li jg]ixu fir-razzett. Il-]mar, il-fenek u l-]aruf huma annimali li jg]ixu fir-razzett.

Slide 5: 

It-tabiba \aret lill-pazjenta fid-dar tag]ha. It-tabib \ar lill-pazjent fid-dar tieg]u. Il-ku[ina ta’ Salvina xtrat pitazz u gomma. Il-ku[in ta’ Salvu xtara pitazz u gomma.

Slide 6: 

Mort g]and l-ispi\jara biex nixtri l-medi`ina. Mort g]and l-ispi\jar biex nixtri l-medi`ina. Ommi raqdet g]and in-nanna. Missieri raqad g]and in-nannu.

authorStream Live Help