TA’ JEW TAL-

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TA’ jew TAL- : 

TA’ jew TAL- Connie Pullicino Ir-Raba’ Sena

Slide 2: 

Nikteb g]al lil b]al meta minflokhom nista’ ng]id ta’ E\: Tajt rigal lil ommi (ta’ ommi). Iz-ziju telaq g]al Ruma (ta’ Ruma).

Slide 3: 

Nikteb g]all-, lill-, b]all- meta minflokhom nista’ ng]id tal- E\: Tajt rigal lill-kappillan (tal-kappillan). Iz-ziju telaq g]all-{ermanja (tal-{ermanja).

Ikteb g]al/g]all-, lil/lill-, b]al/b]all- : 

Ikteb g]al/g]all-, lil/lill-, b]al/b]all- Toqg]odx issawwat _____ kelb. Anna tablet _________ Alla bil-qalb. Iz-zija xtrat libsa ______ o]ti. lill- lil g]al

Slide 5: 

_____ kull g]adma hawn mitt kelb. Rajt knisja pre`i\ _____ knisja tal-Belt. Dan il-ktieb _____ min hu? G]al b]all- g]al

Slide 6: 

Ilkoll in]obbu _______ Madonna. Is-surmast bag]at _______ purtinar. Nixtieq kelli qattus _______ dak. lill- g]all- b]al

Slide 7: 

Toni g]amel ______ pulizija. Keith g]amel ______ missieru. Ir-ra[el ta’ rigal ______ mara. g]all- b]al lill-

PROSIT}AFNA : 

PROSIT}AFNA

authorStream Live Help