ict

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

NKRA Pendidikan : 

NKRA Pendidikan

Dalam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan : 

1 Dalam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan Prasekolah 1 Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012;serta meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan Setiap kanak-kanak1 menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012 Literasi & Numerasi (LINUS) 2 Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT) 3 Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi yang mempunyai etos, karakter dan identiti tersendiri. Sekolah–sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah 4 Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian untuk menilai Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah 1 Kurikulum khas untuk literasi dan numerasi telah direka khusus untuk kanak-kanak berkeperluan khas

Objektif Sub-NKRA Prasekolah : 

2 Objektif Sub-NKRA Prasekolah Meningkatkan tahap penyertaan Sasaran 72 untuk 2010 Gabungan 6-tahun (P2) 5-tahun (P1) Kadar Penyertaan Semasa (2009) 1 Kanak-kanak 5-tahun (P1) merujuk kumpulan 4+ tahun 2.Kanak-kanak 6-tahun (P2) merujuk kumpulan 5+ tahun Peratus Sasaran dan aspirasi sub-NKRA telah diperincikan dengan memberi tumpuan kepada peluasan penyertaan prasekolah kepada kanak-kanak berumur 5 dan 6 tahun serta meningkatkan kualiti pendidikan Bagi kanak-kanak 5 tahun (4+/P1)1, sasaranya adalah untuk meningkatkan kadar penyertaan serta meningkatkan kualiti pendidikan sedia ada Bagi kanak-kanak 6 tahun (5+/P2)2, tumpuan adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan serta memberi penekanan kepada peningkatan penyertaan di kawasan luar bandar dan pedalaman Prasekolah 1

Makmal ini mencadangkan 7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan : 

3 Makmal ini mencadangkan 7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan Penyampaian Tadbir Urus 1 Piawaian 2 3 Kualiti Kapasiti 4 5 6 7 PemantauanPencapaian Teras Utama Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan dan Bahagian Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan miskin bandar, luar bandar dan pedalaman Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan -Swasta dalam pendidikan prasekolah 2 3 4 5 6 7 1

Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan bagi meningkatkan kapasiti dan menambahbaik kualiti pendidikan prasekolah : 

4 Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan bagi meningkatkan kapasiti dan menambahbaik kualiti pendidikan prasekolah 1 Peranan Tanggungjawab Struktur Organisasi Keahlian Faedah Penglibatan prasekolah swasta dalam jawatankuasa ini penting untuk memastikan penyelarasan antara prasekolah kerajaan dan swasta, cth. meningkatkan kapasiti dan kualiti Badan induk untuk mengurus tadbir pelbagai agensi untuk memastikan:: Penyelarasan peluasan kelas prasekolah Penyeragaman dan peningkatan kualiti Semua agensi mempunyai wakil dalam Jawatankuasa berkenaan Huraian Mengkaji semula dasar pendidikan prasekolah kerajaan dan swasta termasuk kurikulum, kriteria kelayakan, latihan dan penilaian Menyelaraskan semua agensi prasekolah (kerajaan dan swasta) Memantau dan menilai pendidikan prasekolah Menyeragamkan bantuan kepada prasekolah kerajaan Merancang peluasan prasekolah KPM dan agensi lain Memperakukan pengusaha prasekolah swasta Menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan agensi pelaksana prasekolah termasuk swasta Pengerusi - Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Urus Setia - Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah Bahagian-bahagian di KPM KEMAS JPNIN Keahlian tetap ialah Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Ketua Pengarah KEMAS, Ketua Pengarah JPNIN dan Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta (KPM) Kementerian, Agensi, pihak swasta dan NGO yang berkaitan akan dijemput mengikut keperluan mesyuarat

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan diwujudkan untuk memastikan perkembangan hoslistik kanak-kanak : 

5 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan diwujudkan untuk memastikan perkembangan hoslistik kanak-kanak 2 Perkembangan holistik Pembelajaran berkesan Pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna Kemahiran asas untuk pendidikan sepanjang hayat Dasar Pendekatan Berpusatkan murid Pembelajaran menerusi permainan BerIntegrasi Bertema Inkuiri penemuan Konstruktif Pembelajaran berasaskan projek Tunjang Kurikulum Bahasa dan Komunikasi Kerohanian & Moral Sains dan Teknologi Kemanusiaan Perkembangan fizikal dan estetika Pembangunan sosio-emosi Standard Pembelajaran Pengenalan kepada asas literasi dan numerasi Penganalan asas kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah Berkeyakinan dan bersikap positif Mengamalkan kesihatan yang baik dan selamat Mengamalkan sikap berdikari, bekerjasama & bertolak ansur Menzahirkan idea kreatif, menunjukkan apresiasi seni dan muzik Mempamerkan sifat ingin tahu dan bertanggungjawab Bersedia untuk mengikuti pembelajaran di sekolah rendah Amalan Bersesuaian Perkembangan Murid

Penyeragaman bantuan murid prasekolah kerajaan untuk memastikan pendidikan berkualiti untuk semua : 

6 Penyeragaman bantuan murid prasekolah kerajaan untuk memastikan pendidikan berkualiti untuk semua 3 Bantuan Kerajaan Semua murid prasekolah kerajaan akan terus menerima bantuan dan peralatan yang sama Peralatan Prasekolah KEMAS dan Kementerian Pelajaran menerima RM100 bagi setiap murid setahun, sementara JPNIN menerima RM1,500 bagi setiap kelas setahun Bagi menangani perbezaan ini, dicadangkan supaya penyeragaman geran per kapita RM100 bagi setiap murid setiap tahun untuk semua agensi kerajaan Geran Per Kapita Pada masa ini, semua agensi menerima bantuan sebanyak RM1.50 seorang sehari Ekoran menampung inflasi, maka dicadangkan dinaikkan bantuan makanan seperti berikut; RM1.80 bagi Semenanjung Malaysia dan RM2.05 bagi Sabah dan Sarawak Bantuan Makanan

Kerangka pembangunan kecemerlangan guru dan pembantu guru prasekolah : 

7 Kerangka pembangunan kecemerlangan guru dan pembantu guru prasekolah 4 Membangunkan kerangka kecemerlangan Menakrifkan Penunjuk Prestasi Utama dalam semua aspek penyampaian pendidikan prasekolah Mewujudkan penarafan yang menjelaskan prestasi cemerlang, baik, memuaskan dan tidak memuaskan. Meningkatkan kemahiran guru dan pembantu guru Menyeragamkan dan meningkatkan tahap kemahiran guru dan pembantu guru semua agensi Dianggarkan melibatkan sejumlah 15,500 guru dan 10,000 pembantu guru semua agensi Menyeragamkan kriteria kelayakan Bagi guru baru prasekolah, kriteria kelayakan minima ialah ijazah sarjana muda (setanding dengan kelayakan Kementerian Pelajaran Malaysia masa kini) Kepentingan kualiti Menakrifkan standard kualiti pendidikan prasekolah bagi memastikan kecemerlangan pendidikan dapat dicapai secara tekal Mengupayakan guru dan pembantu guru selaras dengan standard kualiti yang ditetapkan melalui Latihan Dalam Perkhidmatan Menyelaras dan menyeragamkan kriteria kelayakan guru dan pembantu guru semua agensi Inisiatif yang disarankan untuk memastikan kualiti

Pada masa ini terdapat anggaran seramai 325,000 kanak-kanak berumur 5 and 6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah atau belajar di prasekolah yang tidak berdaftar dengan kerajaan : 

8 Pada masa ini terdapat anggaran seramai 325,000 kanak-kanak berumur 5 and 6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah atau belajar di prasekolah yang tidak berdaftar dengan kerajaan 5 Enrolmen semasa (2009), bilangan murid dalam ribu Swasta JPNIN KEMAS KPM 5 + (6 tahun) 4 + (5 tahun) Swasta JPNIN KEMAS KPM Pertambahan enrolmen berdasarkan bilangan kelas baru yang dirancang (2010-12), bilangan murid dalam ribu New classes to be built by 2012 Pada tahun 2009, sejumlah ~650,000 murid telah belajar di prasekolah yang berdaftar Berdasarkan populasi kanak-kanak 5-6 year tahun, 33% atau anggaran 325,000 kanak-kanak tidak belajar di prasekolah atau belajar di prasekolah yang tidak berdaftar Perancangan pembukaan kelas prasekolah baru akan menyebabkan tambahan seramai ~200,000 kanak-kanak akan mengikuti pendidikan prasekolah Ini akan menyebabkan sasaran 87% peningkatan kadar enrolmen kanak-kanak 5-6 tahun menyertai pendidikan akan tercapai

Pendekatan yang dicadangkan dalam meningkatkan penyertaan sektor swasta dalam pendidikan prasekolah : 

9 Pendekatan yang dicadangkan dalam meningkatkan penyertaan sektor swasta dalam pendidikan prasekolah 6 1 Yuran latihan dimansuhkan, bermula pada 2010 sehingga 2012 Bayaran sekali RM10,000 untuk semua sekolah swasta berdaftar yang dibuka pada tahun 2010 hingga 2012 Yuran pengajian tidak melebihi RM150 seorang sebulan Beroperasi dan berdaftar mulai 2010 Mematuhi Kurikulum Stantard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Geran Permulaan Pendekatan Kriteria kelayakan Rasional Menggalakkan prasekolah swasta baru memberi tumpuan kepada keluarga berpendapatan rendah Memastikan tahap kualiti yang minima dipatuhi Bantuan Yuran Murid Bantuan Yuran Murid bernilai sehingga RM150 seorang sebulan untuk membiayai yuran bagi semua murid 4+ dan 5+ miskin dan miskin tegar Prasekolah swasta tidak dibenarkan mengenakan yuran melebihi RM150 dan mesti mematuhi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Mesti berdaftar dengan e-Kasih sebagai murid miskin dan miskin tegar Pendaftaran awal diberi keutamaan bantuan Fokus kepada kanak kanak prasekolah daripada keluarga yang memerlukan Mengupayakan pihak swasta untuk meningkatkan penyertaan prasekolah Lain-lain Menyediakan latihan kemahiran secara percuma bagi guru prasekolah1 swasta dan JPNIN (6 minggu) Mempermudahkan proses permohonan oleh tiga agensi (PBT, Bomba dan Penyelamat dan Kesihatan) Guru prasekolah yang tiada latihan atau mempunyai sijil (1 minggu latihan) Menambahbaik latihan perguruan Mengurangkan tempoh kelulusan penubuhan dari 40 hari kepada 7 hari bekerja

Objektif sub-NKRA Literasi dan Numerasi : 

10 Objektif sub-NKRA Literasi dan Numerasi Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012 *Kanak-kanak berkeperluan khas – didefinisikan sebagai murid bermasalah pembelajaran, masalah pendengaran, masalah pertuturan, masalah penglihatan, terencat akal, mempunyai pelbagai kecacatan, dan kurang upaya secara fizikal. Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluan khas Literasi dan Numerasi (LINUS) 2 LINUS ialah akronim kepada Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening) LINUS ialah satu program pemulihan yang direka bentuk untuk memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi (Bahasa Malaysia) dan numerasi di akhir 3 tahun persekolahan pada pendidikan rendah LINUS disasarkan kepada murid yang mempunyai masalah dalam 3M iaitu Membaca, Menulis dan Mengira

Standard Literasi and Numerasi semasa di Malaysia : 

11 Standard Literasi and Numerasi semasa di Malaysia SUMBER: KIA2M untuk kadar literasi dan PROTIM untuk kadar numerasi 80,000 60,000 40,000 20,000 100,000 0 2008 54,272 (13%) 2007 51,486 (10%) 2006 50,253 (11%) Jumlah murid yang tidak mencapai sasaran standard literasi pada akhir Tahun 1 (% dalam kurungan) 80,000 60,000 40,000 20,000 100,000 0 2008 117,024 (24%) 2007 2006 Jumlah murid yang tidak mencapai sasaran standard numerasi (% dalam kurungan) PROTIM bermula pada tahun 2008

Hasrat supaya mencapai 60,000 murid menguasai literasi sebelum berakhir 2012 : 

12 Hasrat supaya mencapai 60,000 murid menguasai literasi sebelum berakhir 2012 SUMBER: Skor PROTIM untuk 2M, 2009 Perlis Pulau Pinang Perak Kelantan Terengganu Pahang Selangor Negeri Sembilan Melaka Johor Sarawak Sabah W.P. Labuan W.P. Kuala Lumpur W.P. Putrajaya Kedah 437 (0.7%) 5,767 (9.6%) 5,022 (8.4%) 2,151 (3.6%) 3,402 (5.8%) 3,999 (6.7%) 9,252 (15.4%) 3,414(5.7%) 682 (1.1%) 1,036 (1.7%) 9,511 (15.9%) 6829 (11.4%) 115 (0.2%) 5,508 (9.2%) Bilangan murid Tahun 5 tanpa kemahiran asas literasi pada 2009 (Peratus jumlah murid tanpa kemahiran literasi seluruh negara) Jumlah Murid dalam PROTIM (2M) ~ 59,950 64 (0.1%) 2,761 (4.6%)

Definisi Literasi dan Numerasi asas di bawah Program LINUS : 

13 Definisi Literasi dan Numerasi asas di bawah Program LINUS Literasi Asas Keupayaan membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah (menggunakan kata hubung) dalam Bahasa Malaysia dan mengaplikasi pengetahuan dalam pembelajaran dan komunikasi harian Kemahiran Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Numerasi Asas Keupayaan menyelesai operasi asas matematik, serta memahami idea matematik yang mudah dan berupaya mengaplikasi pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian Tahun 1 Tahun 2 Kemahiran Tahun 3 Berupaya membaca, menulis dan memahami Minima 500 perkataan umum yang mudah Ayat tunggal Minima 800 perkataan umum yang mudah Ayat mudah & majmuk dengan kata hubung Minimum 1000 perkataan umum yang mudah Ayat mudah & majmuk dengan kata hubung dalam perenggan pendek Membaca, menulis, mengira dan menyusun (ikut susunan) nombor bulat Nombor sehingga 50 Nombor sehingga 100 Nombor sehingga 1000 Operasi Asas Fakta asas untuk tambah dan tolak Fakta asas untuk tambah dan tolak, darab (2, 5 & 10) dan bahagi ( 2, 5 & 10) Fakta asas untuk tambah dan tolak, darab (3,4,6,7,8 & 9) dan bahagi (3,4,6,7,8 & 9) Aplikasi Mengira duit sehingga RM10 Menyatakan waktu dalam sehari Mengukur panjang sesuatu objek dalam unit-unit relatif Mengira duit sehingga RM50 Menyatakan waktu dalam jam secara analog Mengukur panjang sesuatu objek dalam unit yang betul Mengira wang sehingga RM100 Menentukan masa dalam sejam pada jam analog Mengukur panjang obejek dalam unit yagn betul (dalam cm sahaja)

6 strategi pelaksanaan Program LINUS untuk mencapai sasaran 90%pada 2010 : 

14 6 strategi pelaksanaan Program LINUS untuk mencapai sasaran 90%pada 2010

Bagaimana Program LINUS berbeza dari program-program sebelumnya : 

15 Bagaimana Program LINUS berbeza dari program-program sebelumnya 1 Program ini akan berfokus kepada intervensi awal (Tahun 1-3) bagi kemahiran literasi dan numerasi. Program-program terdahulu sama ada hanya berfokus kepada kemahiran literasi (KIA2M) atau dijalankan pada Tahun 4-6 (PROTIM) Menambahbaik nisbah guru pemulihan kepada murid pada 1:15 daripada nisbah semasa iaitu 1 setiap sekolah 2 Pengurusan dan pemantauan diagihkan kepada Pejabat Pelajaran Daerah dan dipantau oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Sebelumnya, aktiviti ini dilakukan hanya pada peringkat pusat 3 Guru-guru terbaik (berprestasi tinggi) akan diletakkan pada Tahun 1 dan 2 iaitu program LINUS. (Bukan hanya pada kelas peperiksaan iaitu Tahun 6) 4 Sokongan profesional untuk guru-guru LINUS melalui fasilitator (FasiLINUS) yang komited 5 Proses saringan program LINUS

KPM merancang penambahan bilangan guru pemulihan bagi memastikan tiada murid terpinggir dalam pendidikan : 

16 KPM merancang penambahan bilangan guru pemulihan bagi memastikan tiada murid terpinggir dalam pendidikan … Kepada Cadangan di bawah Program LINUS 4 orang guru pemulihan untuk 59 orang murid dalam LINUS Nisbah guru pemulihan kepada murid. Nisbah ini membolehkan 1:4 murid per sesi (4 sesi sehari) Penambahan guru pemulihan yang diperlukan di bawah program LINUS 1:15 + 3,246 1:1 Nisbah guru pemulihan kepada sekolah Bilangan guru pemulihan kini ~7,000 Pendekatan semasa KIA2M 1 guru untuk 59 orang murid pada Tahun 2 kelas pemulihan Contoh: SK Seri Permai Gua Musang

KPM merancang pengukuhan kemahiran pedagogi guru dengan memastikan penggunaan pelbagai strategi pengajaran bagi pembelajaran berkesan : 

17 KPM merancang pengukuhan kemahiran pedagogi guru dengan memastikan penggunaan pelbagai strategi pengajaran bagi pembelajaran berkesan Bilangan guru pakar dalam pengajaran asas literasi dan numerasi adalah terhad. Oleh itu, KPM perlu melatih guru dengan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran untuk mengukuhkan pembelajaran murid Situasi Semasa Mengendalikan latihan profesional untuk LINUS dan guru pemulihan dalam pengajaran literasi dan numerasi Pembangunan bahan dan modul baru bagi pengajaran dan pembelajaran berkesan Latihan merangkumi perkara-perkara berikut: Menyepadukan pelbagai kaedah pedagogi Mengukuhkan kemahiran pengajaran menggunakan teknologi Menyediakan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran Mendedahkan amalan-amalan terbaik dalam pengajaran literasi dan numerasi asas Memperkasa latihan dalam perkhidmatan dan pra perkhidmatan berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran literasi dan numerasi Dapatan Tinjauan Kebangsaan (2009) menunjukkan: 69% responden mencadangkan supaya peningkatan kualiti guru dijadikan keutamaan oleh kerajaan 30% responden mencadangkan peningkatan outcome murid pada peringkat pendidikan rendah harus dijadikan keutamaan oleh kerajaan Penyelesaian ini menuntut perubahan minda dalam kalangan jurulatih guru (pensyarah) dan guru

Mewujudkan kumpulan FasiLINUS pada peringkat PPD yang berperanan penting dalam memastikan kejayaan LINUS pada peringkat daerah : 

18 Mewujudkan kumpulan FasiLINUS pada peringkat PPD yang berperanan penting dalam memastikan kejayaan LINUS pada peringkat daerah Kajian Kes: Brazil (Minas Gerais) Guru berpengalaman dan terbaik (jurulatih utama) akan ditempatkan di 154 PPD Seramai 660 orang FasiLINUS diperlukan (minima seramai 2 orang dan maksimum seramai 10 orang bagi setiap PPD) Nisbah 1 FasiLINUS bagi setiap 30 sekolah (1:30) Membantu JPN dalam pengagihan guru pemulihan Penataran program LINUS kepada para guru besar dan guru Menjadi jurulatih dan mentor program LINUS Membangunkan kapasiti guru pemulihan, guru dan pentadbir sekolah Membantu sekolah menyediakan pelan tindakan pembetulan Matlamat Mencapai 100% literasi pada tahun 2010, untuk ~300 ribu murid di 2500 sekolah (dalam masa 5 tahun) Pendekatan Membentuk dan menyediakan pasukan fasilitator dan jurulatih utama di pusat dan wilayah untuk melawat dan menyokong semua sekolah Hasil 1,500 orang penganalisis pendidikan pusat dan wilayah dilatih untuk menyokong guru di 2,450 sekolah (1:1.6 sekolah) Lonjakan dalam kadar literasi dari 25% kepada 73% dalam masa 3 tahun

Objektif sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi : 

19 Objektif sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) 3

Penganugerahan SBT adalah kepada sekolah terbaik di Malaysia manakala Sekolah Amanah bertujuan merapatkan jurang pencapaian : 

20 Penganugerahan SBT adalah kepada sekolah terbaik di Malaysia manakala Sekolah Amanah bertujuan merapatkan jurang pencapaian 1 Standard Kualiti Pelajaran Malaysia (SKPM) ialah instrumen piawaian yang digunakan untuk menilai sekolah-sekolah berdasarkan kepada 4 dimensi utama (visi dan misi; pengurusan organisasi; pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid) SKPM = 50% = 60% = 70% = 80% Sekolah Berprestasi Tinggi “Peningkatan ke taraf dunia” SKPM 90% + Membina aspirasi untuk semua sekolah Peluasan sasaran 20 SBT menjelang 2010 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang cemerlang dan menjadi pilihan semua. Sekolah ini sentiasa berjaya melahirkan modal insan yang holistik serta mampu bersaing di persada antarabangsa Sekolah Amanah Merapatkan jurang pencapaian melalui perkongsian kerajaan-swasta Sasaran untuk medapat status SBT Migrasi ke arah status SBT dengan peningkatan yang signifikan

SBT merupakan sekolah terbaik di Malaysia, yang dipilih mengikut kriteria yang ketat, dan mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa : 

21 SBT merupakan sekolah terbaik di Malaysia, yang dipilih mengikut kriteria yang ketat, dan mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa Pencapaian Akademik yang Cemerlang Penandaarasan Kebangsaan dan Antarabangsa Sekolah digunakan sebagai penandaarasan di peringkat kebangsaan dengan menggunakan piawaian antarabangsa (cth. PISA, TIMSS) Jaringan Kukuh Jaringan kukuh dengan sekolah tempatan dan luar negara (cth. program pertukaran staf dan pelajar), komuniti, organisasi awam dan swasta Personaliti Unggul Rekod pembangunan kejayaan individu dan pemimpin yang berpengaruh Sekolah baru, memberi aspirasi yang jelas untuk memupuk pemimpin Skor komposit yang berasaskan Skor GPS (pemberatan 70%) Skor Verifikasi SKPM (pemberatan 30%) Sekolah-sekolah cemerlang menghantar permohonan berdasarkan kriteria SBT Sekolah Rendah- pencapaian cemerlang dalam 3 daripada 5 keperluan kriteria annex SBT Sekolah Menengah-pencapaian cemerlang dalam 4 daripada 5 keperluan kriteria annex SBT Kriteria annex 1 2 3 4 5

Konsep SBT akan tekal dengan jenis-jenis sekolah lain dalam sistem pendidikan : 

22 Konsep SBT akan tekal dengan jenis-jenis sekolah lain dalam sistem pendidikan Penjelasan ciri Mengenal pasti dan memupuk budaya cemerlang dan kompetitif pada peringkat antarabangsa Mengenal pasti dan mewujudkan pusat kecemerlangan dengan kebitaraan tertentu Menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam pembangunan kecemerlangan pelajar di sekolah kerajaan Sekolah Amanah Sekolah Kluster SBT “Meningkatkan sekolah ke taraf dunia” “Mewujudkan sekolah cemerlang dalam bidang kebitaraan” “Merapat jurang melalui perkongsian kerajaan-swasta” Pencapaian mutlak dan holistik (cth skor GPS dan SKPM, dan annex SBT) Sekolah pada tahap pencapaian yang pelbagai Sokongan daripada komuniti Pencapaian mutlak (cth. SKPM: 80%) Keberhasilan: Pencapaian setanding peringkat antarabangsa Pusat kecemerlangan: Membimbing sekolah dalam pembangunan kebitaraan Operasi dan akauntabiliti: Pengurusan oleh pihak swasta bagi melonjakkan kecemerlangan Autonomi tambahan diberi kepada pemimpin sekolah Dana tambahan dan insentif daripada kerajaan Autonomi tambahan diberi kepada pemimpin sekolah Dana tambahan daripada kerajaan Autonomi tambahan kepada sekor swasta yang terlibat dan pemimpin sekolah Memperoleh kepakaran dan sumber daripada sektor swasta

SBT dan Sekolah Amanah akan diberi autonomi tambahan untuk mewujudkan inovasi dalam pentadbiran sekolah dan meningkatkan keberhasilan murid : 

23 SBT dan Sekolah Amanah akan diberi autonomi tambahan untuk mewujudkan inovasi dalam pentadbiran sekolah dan meningkatkan keberhasilan murid Pemilikan bajet Kewangan disalurkan melalui geran secara ‘lump sum’ pada awal tahun persekolahan Fleksibiti penuh untuk pengagihan kewangan mengikut keperluan Pengecualian daripada perolehan secara berpusat Kurikulum fleksibel Fleksibel dalam pengajaran dan pembelajaran serta silibus bagi mata pelajaran wajib dan elektif Mematuhi peperiksaan awam, menggunakan bahasa pengantar Bahasa Kebangsaan atau pelbagai bahasa Diberi kelonggaran dalam menetapkan waktu pengajaran minima mata pelajaran, memanjangkan waktu persekolahan dan membenarkan murid menamatkan tempoh persekolahan setahun lebih awal Pengurusan staf berdasarkan prestasi Pengambilan staf berdasarkan prestasi pencapaian dan tidak berdasarkan kekananan Kelonggaran dalam menyediakan lebih bayaran (cth. bayaran lebih masa) dan ganjaran berdasarkan prestasi kepada semua staf Kelonggaran untuk memindahkan staf sekiranya prestasi kurang memuaskan Pengagihan fungsi berdasarkan akademik dan bukan akademik Laporan tahunan berdasarkan petunjuk keberhasilan setiap sekolah Pemeriksaan sekolah berdasarkan kepada SKPM yang telah diubahsuai Penilaian berdasarkan keberhasilan

Autonomi sekolah berhubungkait dengan akauntabiliti untuk peningkatan keberhasilan murid : 

24 Autonomi sekolah berhubungkait dengan akauntabiliti untuk peningkatan keberhasilan murid Peningkatan Akauntabiliti Sekolah Prosedur dan panduan kewangan bagi mencegah perbelanjaan tidak berhemah (cth. transaksi yang telus dan penggunaan khidmat luar) Ditakrifkan dengan jelas, dan pencapaian keberhasilan yang khusus Akauntabiliti dalam penggunaan sumber untuk menghasilkan pelajar yang cemerlang “Sistem mesti memastikan apabila autonomi diberikan kepada sekolah, pemimpin mempunyai kebolehan dan keupayaan tertentu untuk menggunakannya” Peningkatan Autonomi Sekolah Kawalan terhadap belanjawan (cth. peruntukan sumber, pemindahan kategori perbelanjaan, peringkat penempatan pegawai), pembahagian sumber selari dengan matlamat strategik sekolah Keputusan pengoperasian (cth. pengisian staf, kurikulum yang fleksibel dan berjadual)

SBT berperanan untuk membawa perubahan kepada sistem pendidikan kebangsaan sedia ada : 

25 SBT berperanan untuk membawa perubahan kepada sistem pendidikan kebangsaan sedia ada Peningkatan pelan strategik, pengurusan, program akademik dan kokurikulum sokongan Peningkatan tahap prestasi (akademik, kokurikulum dan sukan) Peningkatan program jalinan dengan universiti Menambahkan jaringan dengan institusi tempatan dan antarabangsa Menjayakan lebih banyak program yang melibatkan komuniti Menjadi penanda aras dan contoh bagi sekolah-sekolah lain dari dalam dan luar negara Peningkatan jumlah murid cemerlang serta meningkatkan keberhasilan untuk semua pelajar Peningkatan jumlah murid yang memasuki universiti dan institusi yang terkemuka Peningkatan jumlah Guru Cemerlang Peningkatan program immersion untuk Pengetua/Guru Besar dan guru Ciri-ciri untuk pembangunan berterusanstatus SBT Mentoring/coaching oleh guru SBT Program Immersion – Pengetua/Guru Besar dan guru Program sandaran dengan sekolah lain Sekolah Jaringan SBT Perkongsian bahan dan pengetahuan Taklimat, bengkel dan demonstrasi Perkongsian Amalan Terbaik – oleh Guru Cemerlang Pertukaran pelajar Cross-fertilization – mengekalkan hubungan baik antara sekolah dan universiti untuk mencapai persefahaman bersama SBT perlu menangani yang berikut untuk menyumbangkan kepada sekolah-sekolah lain

Kumpulan sasaran, stakeholders tertentu yang menyokong konsep SBT : 

26 Kumpulan sasaran, stakeholders tertentu yang menyokong konsep SBT

Objektif ‘Tawaran Baru’ adalah untuk meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi pemimpin sekolah di Malaysia : 

27 Objektif ‘Tawaran Baru’ adalah untuk meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi pemimpin sekolah di Malaysia Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah 4 SUMBER: School Leadership That Works (McREL) Kepimpinan instruksional Berperanan dalam pembangunan guru, serta merancang, menyelaras dan menilai aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah Agen perubahan utama Memastikan visi dan misi diterjemahkan, selaras dengan matlamat sekolah, bagi mencapai kemenjadian murid Mewujudkan persekitaran yang kondusif Menyediakan persekitaran sekolah yang kondusif dan menyokong proses pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah -3 -2 -1 0 1 2 3 2% 14% 34% 14% 2% Peningkatan satu (1) sisian piawai dalam kualiti kepimpinan akan memberi kesan kepada pencapaian murid sebanyak 10 persentil (~ 0.25 sisian piawai) 34% Kualiti kepimpinan

Carta alir pelaksanaan ‘Tawaran Baru’ untuk pemimpin sekolah : 

28 Carta alir pelaksanaan ‘Tawaran Baru’ untuk pemimpin sekolah Penyenaraian kedudukan (ranking) sekolah berdasarkan prestasi pada tahun sebelumnya Penilaian dan penyenaraian kedudukan Pemimpin Sekolah Pemimpin Sekolah yang Melebihi Sasaran (ET) Pemimpin Sekolah yang Tidak Mencapai Sasaran (BT) Senarai Pendek Pemimpin Sekolah berdasarkan Syarat Tambahan Program Pembangunan Prestasi Ganjaran Kewangan dan Bukan Kewangan Promosi dan Akad Bai’ah (Kontrak Pencapaian) Pemimpin sekolah yang Mencapai Sasaran (OT) Markah LNPT > 90 Laporan audit tanpa teguran Bebas daripada tindakan tatatertib Pencapaian sasaran program LINUS Perakuan Panel Penilai OT (Bawah Median) OT (Atas Median)

Kontrak Pencapaian (Bai’ah) bagi pemimpin sekolah adalah asas dalam melaksanakan ‘Tawaran Baru’ : 

29 Kontrak Pencapaian (Bai’ah) bagi pemimpin sekolah adalah asas dalam melaksanakan ‘Tawaran Baru’ Komponen dalam Kontrak Pencapaian @ Bai’ah Ketelusan dalam pencapaian prestasi sesebuah sekolah 1 Penyenaraian kedudukan 9,924 buah sekolah yang dibuat pada setiap tahun berdasarkan prestasi kecemerlangan masing-masing membolehkan Pemimpin Sekolah dikenal pasti mengikut tahap kualiti pencapaian (ET, OT dan BT) 2 Pengurusan Pemimpin Sekolah Berasaskan Prestasi Meningkatkan akauntabiliti Pemimpin Sekolah terhadap prestasi kecemerlangan sekolah masing-masing 3 Ganjaran dan Program Pembangunan Ganjaran kewangan dan bukan kewangan akan menunjukkan perbezaan antara Pemimpin Sekolah yang cemerlang dengan sekolah yang lain lain Program Pembangunan Prestasi bagi membantu Pemimpin Sekolah yang berprestasi rendah secara berterusan

Ketelusan dalam pencapaian prestasi melibatkan penyenaraian kedudukan 9,924 buah sekolah di seluruh Malaysia : 

30 Ketelusan dalam pencapaian prestasi melibatkan penyenaraian kedudukan 9,924 buah sekolah di seluruh Malaysia 1 Standard Kualiti Pelajaran Malaysia (SKPM) ialah instrumen piawaian yang digunakan untuk menilai sekolah-sekolah berdasarkan kepada 4 dimensi utama (visi dan misi; pengurusan organisasi; pengurusan program pendidikan dan kemenjadian murid) Composite Score (Index) ATAU Formulasi pengukuran prestasi sekolah berdasarkan pemberatan Gred Purata Sekolah (GPS) Pemberatan 70% Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) Pemberatan 30% Skor Komposit (Indeks) Prestasi pencapaian semasa cemerlang Peningkatan tahun ke tahun yang signifikan Simulasi penyenaraian kedudukan berdasarkan pencapaian tahun 2008 Penyenaraian kedudukan akan diverifikasi untuk memastikan ketepatan

Penyenaraian kedudukan pemimpin sekolah akan ditentukan berdasarkan skor pencapaian mutlak dan peningkatan skor prestasi pencapaian : 

31 Penyenaraian kedudukan pemimpin sekolah akan ditentukan berdasarkan skor pencapaian mutlak dan peningkatan skor prestasi pencapaian 1 Purata pencapaian semasa dan tahun sebelum Memberi ganjaran kepada Pemimpin Sekolah pada tahun 2010 yang telah menunjukkan pencapaian melepasi sasaran yang ditetapkan berdasarkan prestasi mutlak1 dan peratus lonjakan yang signifikan (berbanding tahun sebelumnya) Mengenal pasti Pemimpin Sekolah Yang Tidak Mencapai Sasaran pada tahun 2010 berdasarkan pencapaian tahun semasa, dan menyediakan kursus dan latihan melalui Program Pembangunan Prestasi bagi Pemimpin Sekolah yang tidak mencapai sasaran secara berterusan Pemimpin sekolah yang tidak mencapai sasaran Sasaran: 10% Pengetua dan Guru Besar pada tahun 2010 Indeks Skor Komposit Pemimpin sekolah yang meningkat secara signifikan (berbanding tahun sebelumnya) Pemimpin sekolah yang melepasi sasaran Sasaran: 2% Pengetua dan Guru Besar pada tahun 2010

Pengetua dan guru besar yang melepasi sasaran akan mendapat ganjaran : 

32 Pengetua dan guru besar yang melepasi sasaran akan mendapat ganjaran Pemimpin sekolah menerima ganjaran Ganjaran kepada Pengetua dan Guru Besar yang melepasi sasaran Ganjaran Bukan Kewangan Program sandaran dengan institusi tersohor dalam dan luar negara yang mencapai sasaran yang signifikan tiga tahun berturut-turut Laluan Kenaikan pangkat yang lebih cepat yang mencapai sasaran yang signifikan tiga tahun berturut-turut, tanpa mengambilkira zon Sijil Penghargaan Ganjaran Kewangan Insentif tahunan akan diberikan kepada diberikan kepada Pengetua dan Guru Besar yang melepasi sasaran Kategori Prestasi Pengetua dan Guru Besar Melepasi Sasaran Mencapai Sasaran Tidak Mencapai sasaran 95% guru pada kedudukan tertinggi (berdasarkan penyenaraian PGB) di sekolah-sekolah yang PGB berjaya melepasi sasaran juga akan mendapat ganjaran

Pemimpin sekolah yang tidak mencapai sasaran secara berterusan, akan mengikuti program pembangunan prestasi : 

33 Pemimpin sekolah yang tidak mencapai sasaran secara berterusan, akan mengikuti program pembangunan prestasi Butiran Implikasi Tahun 1 BT Tahun 2 BT Tahun 3 BT Tahun 5 BT Tahun 7 BT Konsultasi & Profil Sekolah Melaksanakan Sistem Pengurusan Prestasi Sekolah (KPI) Mengikuti Program Pembangunan Prestasi di IAB Mengikuti Program Pembangunan Prestasi di IAB Pertukaran ke fungsi lain di Jabatan/Agensi lain di bawah KPM (percubaan selama 2 tahun) Pertukaran Jawatan Kumpulan Penempatan secara pentadbiran di PPD/JPN/KPM untuk tempoh dua (2) tahun Persaraan Pilihan Kekal di Jawatan Kumpulan Coaching & Mentoring dari IAB

authorStream Live Help