Pomniki Adama Mickiewicza w Polsce

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Pomniki Adama Mickiewicza w Polsce.:

Pomniki Adama Mickiewicza w Polsce. Wykonała: Marcelina Makulska

Kraków:

Kraków U roczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 16 czerwca 1898 r , czyli w setnym roku urodzin Adama Mickiewicza. Projekt pomnika został przedstawiony przez Rygiera. Pomnik, o wysokości 10 m, przedstawia poetę stojącego na postumencie u stóp którego, na wielostopniowym cokole znajdują się cztery alegorie: Ojczyzna, Męstwo, Nauka i Poezja. Na cokole umieszczona została dedykacja: "Adamowi Mickiewiczowi Naród".

Kraków:

Kraków Położenie Krakowa na mapie Polski.

Gorzów Wielkopolski:

Gorzów Wielkopolski Projekt pomnika powstał w roku 1956. Monument odsłonięto 15 grudnia 1957 roku w związku z setną rocznicą śmierci poety. W pierwotnej wersji Mickiewicz w lewej ręce trzymał pióro, a w prawej książkę, jednak w trakcie prac członkowie komitetu zmienili koncepcję, przez co ostatecznie jedna z rąk poety jest o 20 cm dłuższa. Wizerunek poety jest pełnopostaciowy . Wzrok kieruje przed siebie.

Gorzów Wielkopolski:

Wzrok kieruje przed siebie. W lewej ręce przytrzymuje księgę. Dookoła cokołu biegnie napis: POECIE I TRYBUNOWI LUDU ADAMOWI MICKIEWICZOWI SPOŁECZEŃSTWO GORZOWA W SETNĄ ROCZNICĘ ZGONU Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski:

Gorzów Wielkopolski Położenie Gorzowa Wielkopolskiego na mapie Polski. Gorzów Wielkopolski

Poznań:

Poznań Wiadomość o śmierci Adama Mickiewicza bardzo szybko dotarła do Wielkopolski. W krótkim czasie zawiązał się w Poznaniu komitet do uczczenia pamięci poety. O wykonanie pomnika komitet zwrócił się do przebywającego w Paryżu znanego rzeźbiarza Władysława Oleszczyńskiego . Pomnik został ukończony. 9 sierpnia, dokładnie opakowany pomnik dotarł koleją do Poznania.

Poznań:

Poznań Obawiano się czy materiał z którego wykonano pomnik dłużej wytrzyma w naszym klimacie, z drugiej strony chciano uczynić pomnik okazalszym. Postanowiono zastąpić pomnik jego odlewem w brązie. Dodatkowo przyozdobił balustradę dwoma figurami z brązu. Jedna przedstawiała dziewczynkę podającą wieszczowi wiązankę kwiatów, druga chłopca trzymającego urnę jako symbol przeszłości. Pomnik w nowej postaci został ukończony w październiku 1904 roku.

Poznań:

Poznań Na początku lat 90. przystąpiono do odnawiania dziedzińca Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ulicy Mielżyńskiego. Coraz częściej wspominano o konieczności przywrócenia zniszczonego pomnika. Odtworzenia pomnika podjął się rzeźbiarz, profesor ASP w Poznaniu Józef Petruk. Pomnik został odsłonięty w 1998 roku.

Poznań :

Poznań Pomnik po wojnie. W miejscu zniszczonego pomnika została umieszczona tablica pamiątkowa, wykonana przez rzeźbiarza Józefa Kaliszana . Następnie przystąpiono do realizacji pomnika. Pomnik umieszczono na placu Adama Mickiewicza. Czterometrowy pomnik został umieszczony na dwumetrowym cokole.

Poznań:

Poznań Projekt pomnika przewidywał, że ściany boczne cokołu będą ozdobione pełnoplastycznymi płaskorzeźbami. Wybrany na cokół sjenit okazał się jednak tak twardy, że przy ówczesnych trudnościach z zakupem odpowiednich narzędzi, płaskorzeźby były nie do wykonania. Postanowiono więc poprzestać na płytko rytych w płaszczyźnie kamienia. Pomnik został odsłonięty w 1960 roku.

Poznań:

Poznań Położenie Poznania na mapie Polski.

Przemyśl:

Przemyśl Pomnik został ufundowany przez mieszkańców miasta w celu uczczenia sprowadzenia ciała Adama Mickiewicza na Wawel. Monument oficjalnie odsłonięto w 1898 roku. Pierwsze odnowienie pomnika miało miejsce w roku 1958 i zostało wykonane z okazji 1000-lecia miasta Przemyśla. Kolejne odnowienie miało miejsce w roku 2004 wzmocnieniu struktury. 6 sierpnia 2010 pomnik został poważnie uszkodzony w trakcie przechodzącej przez miasto nawałnicy. Silny wiatr przewrócił stojącą nieopodal lipę. Upadające drzewo strąciło pomnik z cokołu, uszkadzając głowę i jedną z rąk figury.

Przemyśl:

Przemyśl Położenie Przemyśla na mapie Polski.

szczecin:

szczecin Dzieło projektu Sławomira Lewińskiego odsłonięte zostało 3 maja 1960 r. z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego. Betonowy posąg przedstawia poetę w pozie zadumanego pielgrzyma, zwrócony jest w kierunku Odry. Na cokole pomnika umieszczono tabliczkę: Adam Mickiewicz. W 1993 r. odnowiony został przez syna autora pomnika - Jakuba Lewińskiego.

szczecin:

szczecin Położenie Szczecina na mapie Polski.

Warszawa:

Warszawa Odsłonięty został 24 grudnia 1898 roku w 100 rocznicę urodzin poety. Cokół wykonany był z granitu włoskiego, a sama statua o wysokości 4,5 metra odlana została we Włoszech. W 1942 zdemontowany przez Niemców i wywieziony do Rzeszy. Kopię odlewu wykonał Jan Szczepkowski, odtworzono także cokół i ogrodzenie. Był to trzeci odbudowany pomnik warszawski. Odsłonięty ponownie 28 stycznia 1950 roku.

Warszawa:

Warszawa Położenie Warszawy na mapie Polski.

Wieliczka:

Wieliczka Pomnik został wykonany przez Tadeusza Błotnickiego , a ufundowany w 1903 roku dzięki staraniom Tadeusza Popiołka jednego z założycieli Towarzystwa Upiększania Miasta. Pierwotnie znajdował się w parku miejskim. W centrum miasta znajduje się od 1945 roku.

wieliczka:

wieliczka Położenie Wieliczki na mapie Polski.

authorStream Live Help