Тренажор-по-математика-1-клас

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

trenaggor

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Тренажор по математика 1 клас Т.Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр.Айтос

PowerPoint Presentation:

1+2 = 4 5 3 Задачката реши и делфинче спечели

PowerPoint Presentation:

1+ 1 = 3 4 2 Задачката реши и делфинче спечели

PowerPoint Presentation:

2+2 = 3 2 4 Задачката реши и делфинче спечели

PowerPoint Presentation:

1+ = 4 5 2 3 Задачката реши и делфинче спечели 3

PowerPoint Presentation:

2+ = 5 5 2 3 Задачката реши и делфинче спечели 3

PowerPoint Presentation:

2+ = 6 5 3 4 Задачката реши и делфинче спечели 4

PowerPoint Presentation:

4 - = 0 5 3 4 Задачката реши и делфинче спечели 4

PowerPoint Presentation:

6 - = 3 5 4 3 Задачката реши и делфинче спечели 3

PowerPoint Presentation:

+ 2=5 5 4 3 Задачката реши и делфинче спечели 3

PowerPoint Presentation:

+ 2=6 5 3 4 Задачката реши и делфинче спечели 4

PowerPoint Presentation:

- 2=3 6 3 5 Задачката реши и делфинче спечели 5

PowerPoint Presentation:

- 2=4 5 3 6 Задачката реши и делфинче спечели 6

PowerPoint Presentation:

- 0=4 5 1 4 Задачката реши и делфинче спечели 4

PowerPoint Presentation:

+ 0=5 4 6 5 Задачката реши и делфинче спечели 5

PowerPoint Presentation:

+ 5= 5 7 5 0 Задачката реши и делфинче спечели 0

PowerPoint Presentation:

+ 3=9 7 8 6 Задачката реши и делфинче спечели 6

PowerPoint Presentation:

< 0+5 5 6 4 Задачката реши и делфинче спечели 4

PowerPoint Presentation:

+ 2>4 1 0 3 Задачката реши и делфинче спечели 3

PowerPoint Presentation:

+1<6 6 5 4 Задачката реши и делфинче спечели 4

PowerPoint Presentation:

=5+1 7 5 6 Задачката реши и делфинче спечели 6

PowerPoint Presentation:

4-2 5+1 = > < Задачката реши и делфинче спечели <

PowerPoint Presentation:

4+2 5+1 < > = Задачката реши и делфинче спечели =

authorStream Live Help