A_Story_about_two_pebbles-���_�������_���_���_�������_(2)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Μια ιστορία για δύο βότσαλα Πάνω στις φωτογραφίες της Κίνας! A Story about two pebbles Over photos of China!:

Μια ιστορία για δύο βότσαλα Πάνω στις φωτογραφίες της Κίνας! A Story about two pebbles Over photos of China!

Slide 2:

Η διαφορά μεταξύ λογικών σκέψεων και επαγωγικών(=πλάγιων) σκέψεων. The difference between logical thoughts and “lateral” thoughts.

Slide 3:

Υπήρχε μια φορά σ' ένα μικρό χωριό ένας γεωργός που χρωστούσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε ένα άσχημο γέρο και έφθανε ο καιρός να τα επιστρέψει. There was once in a small village a farmer who owed an important sum of money due to be repaid to a very ugly old man.

Slide 4:

Ο αγρότης είχε μια πολύ όμορφη κόρη την όποια λιγουρευόταν ο γέρο-κατεργάρης και έτσι του πρότεινε μια συμφωνία. The farmer had a very pretty daughter that the old lender was sweet on, the lender proposed a deal:

Slide 5:

Του είπε ότι θα ακυρώσει το χρέος αν θα μπορούσε να παντρευτεί την κόρη του. He said he would annul the debt if he could marry his daughter

Slide 6:

Ο αγρότης και η κόρη του ένοιωσαν αηδία για την πρόταση αυτή. the farmer and his daughter were horrified about this proposition

Slide 7:

Ο γέρο κατεργάρης τους είπε ότι η τύχη θα έπρεπε να αποφασίσει για το αποτέλεσμα. So, the old lender suggested hazard should determine the outcome of his proposition.

Slide 8:

Αυτός τους είπε: Θα βάλω δύο βότσαλα ένα μαύρο και ένα λευκό σε ένα άδειο πουγκί, … He told them he would put two pebbles one black and one white in an empty money bag,

Slide 9:

…και η κόρη θα πρέπει να τραβήξει, χωρίς να κοιτάξει… And, the daughter would pick, without looking …

Slide 10:

….Ένα από τα δύο βότσαλα. …. One of the two pebbles.

Slide 11:

1) Αν αυτή βγάλει το μαύρο, πρέπει να με παντρευτεί. Και το χρέος προς τον πατέρα της σβήνεται 1) If she picks a black one, she must marry me And the debt to her father is eliminated…..

Slide 12:

2) Αν αυτή βγάλει το άσπρο βότσαλο, αυτή δεν με παντρεύετε και το χρέος επίσης, διαγράφεται 2) If she picks the white pebble, she doesn’t have to marry me and the debt is also eliminated

Slide 13:

3) Αν αρνηθεί να επιλέξει ένα βότσαλο, ο πατέρας της θα πάει στη φυλακή 3) If she refuses to pick a pebble, her father will go to jail

Slide 14:

Καθώς μιλούσε ο γέρο κατεργάρης πήγε μπροστά και πηρέ δυο βότσαλα … While speaking, the old lender leaned forward and picked up two pebbles… .

Slide 15:

Η κόρη όμως που είχε κοφτερή ματιά είδε πως πήρε δυο μαύρα βότσαλα… As he was picking them up, the daughter with a sharp eye…

Slide 16:

…και σηκώνοντας τα, τα είχε βάλει μέσα στο πουγκί … … Noticed he had picked up two black pebbles and put them in the money bag

Slide 17:

….Αλλά, δεν είπε τίποτα. - But, she said nothing.

Slide 18:

Ο παλιοδανειστής ζήτησε από την κόρη να επιλέξει ένα βότσαλο μέσα από την τσάντα The old lender asked the daughter to pick a pebble out of the bag

Slide 19:

Η συζήτηση γινόταν στο δρόμο μπροστά από το σπίτι του γεωργού και ο δρόμος ήταν όλος στρωμένος με βότσαλα This discussion was taking place on the road in front of the farmer’s house and the road was paved with pebbles

Slide 20:

Φαντάσου για μια στιγμή τι θα έκανες εσύ. Imagine for an instant what you would have done.

Slide 21:

Τι θα προτείνεις στη κόρη να κάνει; What would you have suggested the daughter to do?

Slide 22:

Αν αναλύσουμε την κατάσταση, υπάρχουν 3 δυνατότητες: If we analyse the situation, there are 3 possibilities :

Slide 23:

1) Η κόρη αρνείται να πάρει ένα βότσαλο 1) The daughter refuses to pick a pebble

Slide 24:

2) Η κόρη βγάζει και τα δυο βότσαλα αποκαλύπτοντας ότι ο παλιοδανειστή τους εξαπάτησε 2) The daughter picks out both pebbles revealing the old lender cheated

Slide 25:

3) Η κόρη παίρνει ένα μαύρο βότσαλο και θυσιάζετε, παντρεύεται τον γέρο κάνοντας πως δεν κατάλαβε και σώζει τον πατέρα της απ τη φυλακή. 3) The daughter picks out a black pebble and sacrifices herself by marrying the old « coot » and saves her father from emprisonment

Slide 26:

Σκέψου για μια στιγμή την όλη κατάσταση. Take a moment to reflect on this situation

Slide 28:

Αυτή η ιστορία θέλει να τονίσει ένα σημείο ..... This story means to illustrate a point…..

Slide 29:

Τη διαφορά μεταξύ λογικής σκέψης και της λεγόμενης επαγωγικής (=πλάγιας) σκέψης The difference between logical thought and so called “lateral”thought.

Slide 30:

Το δίλημμα της κόρη δεν μπορεί να επιλυθεί με δίκαιο τρόπο … The daughter’s dilemma cannot be resolved equitable manner …

Slide 31:

…με την παραδοσιακή λογική - … By traditional logic

Slide 32:

Σκεφτείτε τις συνέπειες καθεμιάς από τις τρεις πιθανές επιλογές. Think of the consequences of each of the three possible options.

Slide 33:

Λοιπόν, τι θα κάνατε; So, what would you have done ?

Slide 38:

Εδώ είναι τι η νεαρή γυναίκα έκανε: Here is what the young woman did :

Slide 39:

Έβαλε το χέρι της στη σακούλα διάλεξε ένα βότσαλο και, δήθεν αδέξια , της έπεσε στο έδαφος She plunged her hand in the bag picked a pebble and, clumsily, dropped it on the ground

Slide 40:

Προτού να μπορέσει να προσδιοριστεί αν ήταν μαύρο ή άσπρο, αναμειγνύεται με τ’ άλλα χαλίκια στο έδαφος before it could be determined wheter it was black or white, it mixed with other pebbles on the ground

Slide 41:

Αχ! Αμάν! Εγώ είμαι σίγουρα αδέξια, δήλωσε η νεαρή γυναίκα .... Ah ! Gosh! I sure am clumsy, said the young woman….

Slide 42:

Αλλά δεν έχει σημασία: θα βγάλουμε το άλλο βότσαλο που έμεινε .... But no matter: if I remove the other pebble from the bag ….

Slide 43:

….Έτσι θα βρούμε πιο από τα δυο βότσαλα είχα πάρει δεν νομίζετε; ….. We will know which pebble I had picked first dont you think?

Slide 44:

Δεδομένου ότι το δεύτερο βότσαλο ήταν μαύρο, Since the second pebble was black,

Slide 45:

το πρώτο έπρεπε να είναι λευκό. The first had to have been white

Slide 46:

Ο παλιοδανειστής δεν τόλμησε να ανακοινώσει την εξαπάτησή του,... The old lender didn’t dare announce his cheating, ….

Slide 47:

Η νεαρή γυναίκα μεταμόρφωσε μια φαινομενικά αδιέξοδη κατάσταση…… The young woman transformed a seemingly impossible situation ……

Slide 48:

……Σε ένα καλό τέλος - ….. Into a very advantageous ending !

Slide 51:

Ηθικό Δίδαγμα: Moral of the story:

Slide 52:

Μια λύση υπάρχει για τα περισσότερα προβλήματα, είναι απλώς ότι …. A solution exists for most problems

Slide 53:

….δεν ξέρουμε πάντα, πώς να εξετάζουμε όλες τις οπτικές γωνίες του προβλήματος . It’s just that we don’t always know how to examine every angles of the situation

Slide 54:

Η Άνοιξη 2011 να είναι γεμάτη θετικές σκέψεις και σοφές αποφάσεις! Spring 2011 be full of positive thoughts and wise decisions!

ΤΕΛΟΣ AND:

ΤΕΛΟΣ AND Καλημέρα good morning

authorStream Live Help