ROMANA MOSAIC: TRẦN GỖ - TƯỜNG GỖ - VÁCH GỖ

Views:
 
     
 

Presentation Description

Mỗi viên gạch mosaic gỗ là một tấm tranh ghép duy nhất với màu sắc độc đáo và viên gỗ đa dạng kích thước. Kết quả mỗi bức tường (có thể là cột, bức bình phong hay khung tranh) là một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt, song chúng lại có phong cách đồng nhất và tính thẩm mỹ sang trọng. http://vmosaic.wix.com/vietnam * www.vnromana.com

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ROMANA MOSAIC VIETNAM Add: No 51, lane 43, Co Nhue street, Tu Liem district, Hanoi city, Vietnam Tel: 04 62 92 06 48 * M: 09 48 41 46 46 E: romanamosaic@gmail.com W: www.vmosaic.wix.com/vietnam No 1 Brand of Wood Mosaic for Interior Décor in Vietnam

PowerPoint Presentation:

ROMANA MOSAIC VIETNAM Add: No 51, lane 43, Co Nhue street, Tu Liem district, Hanoi city, Vietnam Tel: 04 62 92 06 48 * M: 09 48 41 46 46 E: romanamosaic@gmail.com W: www.vmosaic.wix.com/vietnam No 1 Brand of Wood Mosaic for Interior Décor in Vietnam

PowerPoint Presentation:

Wood Mosaic - Hanoi Collection Model 1: ANCIENT HANOI

PowerPoint Presentation:

Wood Mosaic - Hanoi Collection Model 2: HANOI OPERA

PowerPoint Presentation:

Wood Mosaic - Hanoi Collection Model 3: THANG LONG

PowerPoint Presentation:

Wood Mosaic - Hanoi Collection Model 4: DONG DO

PowerPoint Presentation:

Wood Mosaic - Hanoi Collection Model 5: RED RIVER

PowerPoint Presentation:

Mosaic Gỗ - Bộ sưu tập sản phẩm với chủ đề về Hà Nội Model 6: WEST LAKE

PowerPoint Presentation:

ROMANA MOSAIC VIETNAM Add: No 51, lane 43, Co Nhue street, Tu Liem district, Hanoi city, Vietnam Tel: 04 62 92 06 48 * M: 09 48 41 46 46 E: romanamosaic@gmail.com W: www.vmosaic.wix.com/vietnam No 1 Brand of Wood Mosaic for Interior Décor in Vietnam

authorStream Live Help