GẠCH TRANG TRÍ NỘI THẤT ROMANA

Views:
 
     
 

Presentation Description

Mỗi viên gạch mosaic gỗ là một tấm tranh ghép duy nhất với màu sắc độc đáo và viên gỗ đa dạng kích thýớc. Kết quả mỗi bức týờng (có thể là cột, bức bình phong hay khung tranh) là một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt, song chúng lại có phong cách đồng nhất và tính thẩm mỹ sang trọng. http://vmosaic.wix.com/vietnam * www.vnromana.com

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ROMANA MOSAIC VIETNAM Đ/c: Số 51, ngõ 43, đường Cổ Nhuế , Từ Liêm , Hà Nội Tel: 04 62 92 06 48 * M: 09 48 41 46 46 E: romanamosaic@gmail.com W: www.vmosaic.wix.com/vietnam THƯƠNG HIỆU GẠCH MOSAIC GỖ SỐ 1 VIỆT NAM

PowerPoint Presentation:

ROMANA MOSAIC VIETNAM Đ/c: Số 51, ngõ 43, đường Cổ Nhuế , Từ Liêm , Hà Nội Tel: 04 62 92 06 48 * M: 09 48 41 46 46 E: romanamosaic@gmail.com W: www.vmosaic.wix.com/vietnam THƯƠNG HIỆU GẠCH MOSAIC GỖ SỐ 1 VIỆT NAM

PowerPoint Presentation:

Mosaic Gỗ - Bộ sưu tập sản phẩm với chủ đề về Hà Nội Model 1: ANCIENT HANOI

PowerPoint Presentation:

Mosaic Gỗ - Bộ sưu tập sản phẩm với chủ đề về Hà Nội Model 2: HANOI OPERA

PowerPoint Presentation:

Mosaic Gỗ - Bộ sưu tập sản phẩm với chủ đề về Hà Nội Model 3: THANG LONG

PowerPoint Presentation:

Mosaic Gỗ - Bộ sưu tập sản phẩm với chủ đề về Hà Nội Model 4: DONG DO

PowerPoint Presentation:

Mosaic Gỗ - Bộ sưu tập sản phẩm với chủ đề về Hà Nội Model 5: RED RIVER

PowerPoint Presentation:

Mosaic Gỗ - Bộ sưu tập sản phẩm với chủ đề về Hà Nội Model 6: WEST LAKE

PowerPoint Presentation:

ROMANA MOSAIC VIETNAM Đ/c: Số 51, ngõ 43, đường Cổ Nhuế , Từ Liêm , Hà Nội Tel: 04 62 92 06 48 * M: 09 48 41 46 46 E: romanamosaic@gmail.com W: www.vmosaic.wix.com/vietnam THƯƠNG HIỆU GẠCH MOSAIC GỖ SỐ 1 VIỆT NAM

authorStream Live Help