6_(IR)_paskirstymas

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Informacijos rinkodara 6 tema Paskirstymas:

Informacijos rinkodara 6 tema Paskirstymas Paruošė: lekt. dr. Lina Markevičiūtė 20 16

Temos dalys:

Temos dalys Paskirstymo samprata, reikšmė Paskirstymo k analai ir jų parametrai Vertikali rinkodaros sistema Konfliktai

Paskirstymo samprata:

Paskirstymo samprata Paskirstymo būtinumas kyla dėl atotrūkio tarp produktų k ūrimo ir vartojimo vietos bei laiko. Paskirstymas - rinko daros komplekso elementas, kuris apima sprendimus ir veiksmus susijusius su produktų “ judėjimu ” nuo kūrėjo/gamintojo iki vartotojo. P askirstymo ir prekybos/paslaugos teikimo plačiąja (funkcine) prasme sąvokos yra tapačios.

Paskirstymo reikšmė:

Paskirstymo reikšmė Produkto įsitvirtinimas rinkoje nulemiamas ne tik dėl savo kainos, kokybės, funkcijų bet ir todėl, kad jis siūlomas vartotojui tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku. Pavyzdys 2

Paskirstymo kanalai:

Paskirstymo kanalai Produktai iš gamintojo pas vartotoją patenka tam tikru keliu, kuris rinkodaroje vadinamas paskirstymo kanalu. Paskirstymo kanalas - grandinė tarpusavyje susijusių įmonių, kurios dalyvauja produkt ų judėjimo nuo gamintojo iki vartotojo, procese. Paskirstymo kanalų pasirinkimas yra strateginis sprendimas. Produktų paskirstymo keliai daro esminį poveikį kūrėjo kaštams ir pajamoms, taip pat pačios įmonės bei jos produktų įvaizdžiui. ?

Paskirstymo kanalo pasirinkimą lemiantys veiksniai :

Paskirstymo kanalo pasirinkimą lemiantys veiksniai Su produktu susiję veiksniai ; Su vartotojais susiję veiksniai ; Su konkurentais susiję veiksniai ; Su įmone susiję veiksniai ; Kiti veiksniai .

Paskirstymo kanalų parametrai:

Paskirstymo kanalų parametrai Paskirstymo kanalo ilgis - paskirstymo kanale esančių tarpininkų skaičius . Paskirstymo kanalo plotis - toje pačioje kanalo pakopoje (lygyje) esančių tarpininkų skaičius.

Paskirstymo kanalo ilgis:

Paskirstymo kanalo ilgis Paskirstymo kanalo ilgis iš esmės priklauso nuo to, koks naudojamas produktų paskirstymo būdas - tiesioginis ar netiesioginis TIEKĖJAS VARTOTOJAS

Tiesioginis paskirstymas:

Tiesioginis paskirstymas Tai toks paskirstymas, kai gamintojas savo prekes pateikia vartotojui pats. Tiesioginis paskirstymas gali vykti šiomis formomis: UAB „Microsoft Lietuva“ paskirstymas vykdomas per įmonės prekių pardavimo padalinius bei specialius darbuotojus. 2. paskirstymas vykdomas per teisiškai savarankiškus, tačiau ekonomiškai gamintojui priklausančius jo produktų pardavimo filialus ar įmonės 3. teisiškai ir ekonomiškai savarankiški įmonių, gaminančių vienarūšius produktus susivienijimai.

Slide10:

Tarptautiniai bibliotekų susivienijimai, tokie kaip Online Computer Library Centre (OCLC) ir Project Integrated Catalog Automation (PICA), skaitytojams sudaro sąlygas naudotis tinkle esančių bibliotekų katalogais.

Tiesioginio paskirstymo ypatumai:

Tiesioginio paskirstymo ypatumai Kuo tiesesnis ir trumpesnis paskirstymo kelias, tuo gamintojas gali geriau kontroliuoti produktų judėjimą ir daryti tam poveikį. Tiesioginis paskirstymas būtinas parduodant brangius, specialius (nestandartinius) produktus, kuriuos naudojant pirkėjui reikalingos konsultacijos, garantijos, priežiūra bei aptarnavimas. Tačiau tiesioginis pardavimas tikslingas tik tuo atveju, jei pardavimo kaštai neverčia didinti produkto kainos.

Netiesioginis paskirstymas:

Netiesioginis paskirstymas Produktai platinami per įmonei nepavaldžius, teisiškai savarankiškus, pardavimo pagalbininkus . Pardavimo tarpininkai. Tai didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės.

Netiesioginis paskirstymas:

Netiesioginis paskirstymas Vartotojai tarpininkai. Tai įvairios valstybinės ir privačios institucijos: švietimo įstaigos, konsultacinės institucijos, naudojančios produktus, kaip gamybos veiksnį ir sudarančios sąlygas galutiniams vartotojams jais naudotis.

Netiesioginis paskirstymas:

Netiesioginis paskirstymas Prekybos atstovai – tai įmonės, tarpininkaujančios parduodant produktus tam tikrame regione.

Kaip paskirstymo kanalo ilgį keičia internetas?:

Kaip paskirstymo kanalo ilgį keičia internetas? Vienas iš paplitusių mitų, kad internetas pašalins tarpininkus. Produktų pardavimui internete reikia: e-parduotuvės ir jos nuolatinės priežiūros, reklamos; specialistų, komunikuojančių su klientais ir pasirūpinančių užsakymais, jų išsiuntimu ir grąžinimu; logistikos sistemos, pristatančios produktą vartotojui; papildomų buhalterinės apsaitos funkcijų.

Paskirstymo kanalo plotis:

Paskirstymo kanalo plotis Paskirstymo plotis priklauso nuo produktų paskirstymo strategijos. Skiriamos trys produktų paskirstymo strategijos. Intensyvus paskirstymas - tokia paskirstymo strategija, kai gamintojas siekia savo produktus vartotojui pateikti per galimai didesnį prekybos tarpininkų skaičių. Gamintojas šiuo atveju stengiasi, kad jo produktus vartotojas galėtų įsigyti daugelyje prekybos objektų, kad prekių paskirstymo padengimo rodiklis ir tankis būtų maksimalūs.

Paskirstymo kanalo plotis:

Paskirstymo kanalo plotis Atrankinis paskirstymas - tokia paskirstymo strategija, kai gamintojas pagal tam tikrus kokybinius kriterijus apriboja prekybos tarpininkų kuriems jis parduoda savo produktus, skaičių. Taip paskirstomi paprastai tik periodiškai ir retai perkami, atidžiai pasirenkami produktai. Šios strategijos tikslas – užtikrinti, kad produktas bus teikiamas kokybiškai ir atsakingai.

Paskirstymo kanalo plotis:

Paskirstymo kanalo plotis Išskirtinis paskirstymas - tokia prekių paskirstymo strategija, kai gamintojas tam tikrame regione suteikia teisę prekiauti savo produktais tik vienam prekybos tarpininkui. Tokia strategija taikoma brangiems, sudėtingiems, specialius pirkėjų poreikius tenkinantiems, kartais unikalioms vartojimo produktam, taip pat labai kvalifikuotų papildomų paslaugų (projektavimo, įrengimo, aptarnavimo) reikalaujančioms prekėms, kurių pirkėjų yra nedaug. Išskirtinį paskirstymą taiko didelius reikalavimus partneriams keliančios įmonės.

Vertikali rinkodaros sistema (1) :

Vertikali rinkodaros sistema (1) Vertikali rinkodaros sistema tai sistem a, leidžianti gamybininkui kontroliuoti produkto kelią iki vartotojo. Ji gali remtis: nuosavybe, ekonomine galia arba sutartiniais santykiais . Nuosavybe pagrįsta vertikali rinko daros sistema susiformuoja tada, kai visose paskirstymo kanalo pakopose dalyvaujančios įmonės turi vieną savininką. Ekonomine galia besiremianti sistema susidaro tada, kai vienas iš paskirstymo kanalo dalyvių, nors ir nebūdamas visų įmonių savininku, dėl savo dydžio ir galios rinkoje, diktuoja partneriams savo valią.

Vertikali rinkodaros sistema (2) :

Vertikali rinkodaros sistema (2) Sutartiniais santykiais pagrįstą vertikalią rinko daros sistemą sudaro įvairiose paskirstymo kanalo pakopose esančios įmonės, savo veiksmų programas derinančios kontraktų pagrindu. Frančizė - tai dviejų juridiškai savarankiškų įmonių sutartimi reguliuojama ilgalaikio bendradarbiavimo forma, kai už tam tikrą vienkartinį ir/arba pastovų atlyginimą viena įmonė (frančizės gavėjas) gauna galimybę tiksliai apibrėžtomis sąlygomis naudotis kitos įmonės (frančizės davėjo) verslo forma. Pagal sutartį dirbantis prekybininkas yra savarankiškas verslininkas, įsijungęs į gamybininko realizacijos sistemą. Jis įsipareigoja prekiauti gamintojo asortimentu, prisilaikyti nustatytų kainų, nuolaidų ir prekių tiekimo reikalavimų, teikti tam tikras paslaugas, pasiekti tam tikrą minimalią prekių a pyvartą ir pan.

„Microsoft” verslo modelis („Microsoft Business Solutions” atveju) :

„Microsoft” verslo modelis („Microsoft Business Solutions” atveju)

Konfliktai tarp paskirstymo kanalo dalyvių:

Konfliktai tarp paskirstymo kanalo dalyvių Konfliktų priežastys: skirtingi paskirstymo kanalo dalyvių interesai; didelė arba nepakankama vieno partnerio priklausomybė nuo kito. Išeitis: siekti ne tiek visiškai pašalinti konfliktų priežastis, kiek sėkmingiau juos įveikti. Su partneriais turi būti susitarta, kokių pagrindinių tikslų bus kartu siekiama. Pavyzdys1 Pavyzdys2 Pavyzdys 3

Praktiniam darbui::

Praktiniam darbui: Aptarkite analizuojamo produkto paskirstymo kanalų parametrus: ilgį ir plotį; Įvertinkite paskirstymo vertikalią rinkodaros sistemą; Įžvelkite galimus konfliktus tarp paskairstymo kanalo dalyvių. Kokios grėsmės kyla produkto gamintojui?

authorStream Live Help