Fertile Crescent Mesopotamia Indus India Mughal Tsina Grade 8

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya:

Sibilisasyon o Kabihasnan ? Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya

Sibilisasyon:

Ang sibilisasyon ay ang klase o estado ng pamumuhay sa isang lungsod o lugar . Ito ay estado ng lipunan kung saan may sariling historical at cultural na pagkakaisa o unity. Ang ibig sabihin ng sibilisasyon ay  ang mga ibinahagi o itinuro sa bansang sinakop nito . Buong sistema ng pamumuhay pagiisip , at pagkilos ng mga tao sa isang lugar . Ang ibig sabihin ng sibilisasyon ay isang pag unlad ng pook , lugar , at bansa . Ang sibilisasyon ay nagmula sa salitang-ugat na   civitas , na salitang Latin. Ibig-sabihin ng   civitas  ay lungsod . Kung gayon , ang sibilisasyon ay  masalimuot na pamumuhay sa lungsod . Sibilisasyon

Kabihasnan:

Ang kabihasnan ay tumutukoy sa kinagawian at pinipino ng maraming pangkat ng tao.  Kabihasnan

Mga Salik sa pagkakaroon ng Kabihasnan:

Organisadong Pamahalaan Sining/ Panitikan Relihyon/ Pagsamba Kalakalan Teknolohiya Edukasyon (agham at matematika) Sistema ng pagsulat Ekonomiya Istruktura Antas o uri ng tao sa lipunan  Mga Salik sa pagkakaroon ng Kabihasnan

PowerPoint Presentation:

ASYA Sinaunang Sibilisasyon Mesopotamia Indus Huang Ho Lungsod - sistema ng pamumuhay pagiisip, at pagkilos ng mga tao sa isang lugar Kabihasnan

Mga Sinaunang Kabihasnan sa Mesopotamia:

Mga Sinaunang Kabihasnan sa Mesopotamia Isa sa mga sentro ng sinaunang kabihasnan ang rehiyong Fertile Cresent. Kabilang sa rehiyong ito ang Phoenicia, Syria, Palestine at Mesopotamia. Tatlong malalaking ilog ang dumadaloy sa Fertile Cresent: Tigris, Euphrates at Jordan. Tatlong imperyong Sumerian, Akkadian at Babylonian. Naging suliranin ng Mesopotamia ang pana- panahong pagbaha sanhi ng pag-apaw ng Tigris at Euphrates.

PowerPoint Presentation:

“ Lupain sa Pagitan ng Dalawang Ilog ”

Antas ng mga Tao sa Lipunan:

Maharlika - Hari at Pari at Opisyal ng Palasyo at Templo Mangangalakal, Sundalo, Artisano, Magsasaka Alipin Antas ng mga Tao sa Lipunan

KABIHASNANG SUMER:

KABIHASNANG SUMER

Mga Pamayanang Neolitiko bago ang Sumer:

Jericho sa Israel Catal Huyuk Hacilar Ilang pamayanan sa Kabundukan ng Zagros Mga Pamayanang Neolitiko bago ang Sumer

PowerPoint Presentation:

Jericho, Israel7000 B.P. Trigo at Barley, Sulfur at Asin

PowerPoint Presentation:

Catal Huyuk, Anatolia 6000 B.P. Obsidian, isang volcanic glass na maaaring gamitin bilang salamin, kutsilyo, at iba pang kagamitang matalas

PowerPoint Presentation:

Hacilar, Anatolia 5000 B.P. Trigo, Barley, Peas, Corn, Hackberries

Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya:

Sistemang Pampulitika at Pang- ekonomiya

Ang Mga Sumerian:

Ang Mga Sumerian Ang mga Sumerian ay nagtatatag ng kabihasnan sa Timog-kanlurang Asya noong Panahon ng Tanso. Itinuturing ito na pinakaunang kabihasnan. Ang kabihasnang Sumer ay isang kabihasnang lungsod. Bawat lungsod ay binubuo ng ilang templong pamayanan. Ang sentro ng pamumuhay sa bawat pamayanan ay ang Ziggurat, isang templo na maraming palapag.

KABIHASNANG SUMER:

KABIHASNANG SUMER PARI Tagapamagitan sa diyos at mamamayan Tagapamahalng ispiritwal HARI Tagapagpatupad ng batas Namamahala sa sistema ng irigasyon Ur-Nammu Code- unang batas

PowerPoint Presentation:

Ur-Nammu – ang unang haring namuno sa mga Sumer at gumawa ng unang batas Sistemang Panrelihiyon An- kalangitan Enlil- hangin Enki- katubigan Ninhursag- sangkalupaan

PowerPoint Presentation:

Sistemang Panlipunan Maharlika - Hari at Pari at Opisyal ng Palasyo at Templo Mangangalakal, Sundalo, Artisano, Magsasaka Alipin

PowerPoint Presentation:

Lungsod Estado ng Sumeria Ziggurat

PowerPoint Presentation:

Ang lambak ng ilog Tigris at Euphrates ay matabang lupa kaya mainam sa pagsasaka. may panahon na ang ilog ay umaapaw at upang mabigyan ng lunas ang suliraning ito ay nagpagawa ng dike at kanal sa paligid at ginamit ang kalendaryo upang mabatid kung kailan aapaw ang ilog. Sumerian Calendar

PowerPoint Presentation:

Marami rin ang nangangalakal at manggagawang may karanasan o “craftsmen” ang nagkaroon ng mga negosyo sa paligid ng Ziggurat kaya nangailangan silang magtatag ng mga bangko. Ang mga produktong telang lana ay kadalasang ipinagpalit nila sa mga kahoy at mahahalagang metal.

PowerPoint Presentation:

Malawak ang kalakaran at negosyo, sa ganitong sitwasyon nabuo ang kanilang sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform. Matulis na metal o stylus ang kanilang gamit sa pagsusulat sa lapidang luwad na binilad sa araw.

PowerPoint Presentation:

CUNEIFORM – sistema ng panulat ng mga Sumerian.

PowerPoint Presentation:

Sila ay magsasaka at ang kanilang sandata ay yari sa tanso. Upang maiwasan ang pinsalang dulot ng pag-apaw ng ilog Tigris at Euphrates, nagtulungan ang mga tao at naghukay ng mga kanal ng irigasyon.

PowerPoint Presentation:

Kontribusyon ng Sumer sa Kabihasnang Pandaigdig Cuneiform Batas Epiko- Gilgamesh Dasal Kontrata sa negosyo Ur-Nammu Code

PowerPoint Presentation:

Araro Kariton de gulong Pagpapalayok na gamit ang gulong Metalurya ng Bronze Decimal system 360 degrees Kalendaryong Lunar Ur-Nammu Code

Ang mga Akkadian:

Ang mga Akkadian lumikha ng kauna-unahang imperyo sa daigdig sa pangunguna ni Haring Sargon na umabot na sa Anatolia (Turkey) S A R G O N

ANG IMPERYO NG AKKADIA:

ANG IMPERYO NG AKKADIA Habang humihina ang mga lungsod estado ng mga Sumerian ay unti-unti namang lumalakas ang katabi nito ang kaharian ng Akkadia . Ito ay pinamumunuan ni haring S a r g o n . 2300B.C. ay sinakop niya ang mga Sumerian. Napagkaisa niya ang ang mga lungsod estado at lumawak ang kanyang imperyo mula Golpo ng Persia hanggan Dagat Mediterranean. Sentralisado ang pamahalan ni Sargon.

PowerPoint Presentation:

Kalaunan ay tinanggap at ginaya nila ang sistemang Sumerian sa edukasyon , teknolohiya , literatura at paniniwalang panrelihiyon . Sa pagkamatay ni Sargon ay pawang mahihina na mga lider ang pumalit sa kanya . Di nagtagal ang imperyo umabot lamang ito ng 150 taon . Muling nalugmok sa kaguluhan ang imperyo dahil sa kawalan ng isang malakas na lider .

ANG KAHARIAN NG BABYLONIA:

ANG KAHARIAN NG BABYLONIA Sa pagpasok ng 2000B.C. ay sinakop ng mga simitikong taga Syria ang Mesopotamia. BABYLON -> ginawa nilang kabisera ng kanilang kaharian . SUMULABUM -> ang unang naging hari nito H A M M U R A B I Ikaanim na hari ng Babylonia noong 1792B.C. Pinalawak niya ang teritoryo ng kaharian sa pamagitan ng pananakop ng mga teritoryo sa paligid nito . Dahil dito naging isang imperyo ang Babylonia sa pamumuno ni Hammurabi.

H A M M U R A B I:

H A M M U R A B I

PowerPoint Presentation:

Naging isang mabuting pinuno si Hammurabi sa kanyang nasasakupan . Hindi niya pinakialaamanang mga umiiral na sistemang panrelihiyon at tradisyon ng mga taga Mesopotamia. Nakipagkalakalan din siya sa mga karatig kaharian . Sinuportahan din niya ang sining at literatura . Pinakamainam at pinakatanyag na nagawa ni Hammurabi ay pagtipon , pagkolekta , pag-organisa at pagsulat ng mga batas na kikilalanin at sundin ng kanyang mga nasasakupan . Ang mga batas na ito ay nakilala bilang “ Koda ng Batas ni Hammurabi ” na nakasulat sa isang malaking tipak na bato na may habang higit sa dalawang metro.

PowerPoint Presentation:

Dahil dito kinilala siya bilang “ Dakilang Tagapagbigay ng Batas sa Babylonia “ Ang batas na ito ay mayroong higit sa 280 ang bilang . Tumutukoy ito sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng mga Babylonian mula sa krimen , pagnenegosyo , relihiyon , pag-aasawa , pag-aari ng mga gamit at lupa , at iba pang aspeto . Ito ay may prinsipyong “ mata sa mata ” o “ ngipin sa ngipin “

KODA NG BATAS NI HAMMURABI:

KODA NG BATAS NI HAMMURABI

Ang mga Hittite:

Ang mga Hittite Ipinalagay na buhat sa tribong Indo-Europeo ang mga Hittite. Sila ay dumayo sa Asya Minor at nagtatag ng ilang malayang lungsod, isang malakas na pinuno ang sumakop sa mga lungsod at itinatag ang kapital sa Hattushah.

ANG IMPERYONG ASSYRIAN:

ANG IMPERYONG ASSYRIAN Sa pagkamatay ni Hammurabi ay humina ang kaharian ng Babylonia at bumagsak noong 1370B.C . sa kamay ng mga Assyrian . Ang mga ito ay magigting na mandirigma na gumamit ng kakaibang taktika at estilo sa pakikipaglaban . Gumamit sila ng karwahe na hinihila ng kabayo at sandatang bakal . Tiglath-Pileser -> isang magiting na lider noong 1115B.C . sinakop niya ang Babylonia , Syria at Phoenicia at ginawa niyang Imperyo ang Assyria.

Ang mga Assyrian:

Ang mga Assyrian Noong 900 B.K., ang hukbo ng mga Assyrian ang pinakamalakas sa Mesopotamia at noong 700 B.K., itinatag ni Haring Sargon II ang pinakamalakas na imperyo ng sinaunang panahon. Sakop ng imperyo ang buong Fertile Crescent at Ehipto.

PowerPoint Presentation:

Tiglath-Pileser III -> lalong lumawak ang teritoryo ng Assyria sa kanyang pamumuno . Idinagdag niya ang Armenia at Ehipto sa kanyang tertoryo . A S H U R B A N P A L -> HULING HARI NG MGA ASSYRIAN NA NAGTATAG NG PINAKAUNANG AKLATAN SA KASAYSAYAN . Gayunman tulad ng mga naunang Imperyo ’ t kaharian ay bumagsak din ito sa kamay ng ibang mananakop .

T I G L A T H P I L E S E R III:

T I G L A T H P I L E S E R III

A S H U R B A N I P A L:

A S H U R B A N I P A L

AKLATAN NI ASHURBANIPAL:

AKLATAN NI ASHURBANIPAL

PowerPoint Presentation:

Siyudad ng Nineveh sa Assyria

ANG IMPERYONG CHALDEAN:

ANG IMPERYONG CHALDEAN Sa pagsapit ng 700B.C. ay bumagsak ang mga Assyrian sa kamay ng mga C h a l d e a n grupong semitiko mula sa Arabia. N e b u c h a n e z z a r -> ang namuno sa Imperyo noong 604 B.C. at higit niya itong pinalawak. Sinakop niya ang Jerusalem , Syria at Ehipto. Ipinatayo niya ang “ Hanging Gardens of Babylon ” Na naging isa sa pitong kamanghaan ng daigdig. Sa pagkamatay ni Nebuchadnezzar bumagsak ang imperyo sa mga mananakop mula sa Persia.

N E B U C H A D N E Z Z A R:

N E B U C H A D N E Z Z A R

HANGING GARDENS OF BABYLON:

HANGING GARDENS OF BABYLON

Ang mga Persiano:

Ang mga Persiano Nagmula sa kabundukan ng Iran sa gawing silangan ng Mesopotamia ang mga Persiano noong 550 B.K., sumikat si Cyrus. Sinakop niya ang mga kalapit na lupain kabilang ang Babylonia. Mabait na pinuno si Cyrus, maunawain siya hindi tulad ng mga Assyrian. Nang mamatay siya naging hari si Darius. Si Darius ang itinuturing pinakadakilang hari ng mga Persiano.

PowerPoint Presentation:

Darius Cyrus the Great Pumalit kay Cyrus the Great at kinilala bilang pinakadakilang emperor ng Imperyong Persia. Nagtatag ng Imperyong Persiano

Ang mga Phoenician:

Ang mga Phoenician mga tribong Semitic na sumikat sa baybayin ng Dagat Mediterranean Hindi mataba ang mga lupain ng Phoenicia kaya hindi naging magsasaka ang mga tao kundi mangangalakal

PowerPoint Presentation:

Ang lungsod ng Tyre , Sidon at Byblos ay naging sentro ng kalakalan sa Mediterranean. Sumikat ang Carthage sa Hilagang Aprika at ang Cadiz sa Espanya . Maunlad ang kalakalan ng Phoenician at nagluluwas sila ng kahoy na cedar sa Babylonia at Ehipto at mula sa Ehipto at Mesopotamia dala-dala ng kanilang barko ang kalakal patungong kanlurang Europa .

PowerPoint Presentation:

Alpabeto ng Phoenecia

Ang mga Hebreo:

Ang mga Hebreo Mga karaniwang gumagalang pastol sa disyerto ng Arabia ang mga Hebreo at narating nila ang Canaan sa pagitan ng 1400 B.K. at 1300 BK. Salat sa matabang lupa, pinagkukunang-yaman at likas na daungan ang pook. Kung panahon ng tag-lamig, malakas ang ulan mula sa Dagat Mediterranean.

PowerPoint Presentation:

Kung panahong tag-init naman, natatabunan ng makapal na alikabok ang lupa galing sa disyerto . Sa gawing hilaga ito ay natutubigan ng Ilog Jordan.

PowerPoint Presentation:

Paniniwala sa iisang Diyos

PowerPoint Presentation:

MGA KONTRIBUSYON NG MESOPOTAMIA SA SIBILISASYON

SISTEMA NG PAGSUSULAT:

SISTEMA NG PAGSUSULAT Sila ang nakaimbento ng unang sistema ng pagusulat . C U N E I F O R M Iniukit nila sa tabletang bato ang mga simbolo . Ginamit ito ng mga iba’t ibang sibilisasyon sa Mesopotamia.

2. MGA MAGAGARANG GAWA NG ARKITEKTURA:

2. MGA MAGAGARANG GAWA NG ARKITEKTURA Ang kanilang magagarang gawang sining ay makikita sa kanilang mga aklatan , hardin , templo , paaralan , palasyo at iba pang istruktura . Z I G G U R A T HANGING GARDENS OF BABYLON Aklatan ni ashurbanipal

3. PAGKAKALOOB NG ISANG SISTEMA NG BATAS AT KATUTURAN:

3. PAGKAKALOOB NG ISANG SISTEMA NG BATAS AT KATUTURAN Makikita ito sa pagkakaroon nila ng mga batas tulad ng KODA NG BATAS NI HAMMURABI

4. PAG-UNLAD NG AGRIKULTURA:

4. PAG-UNLAD NG AGRIKULTURA Higit nilang napaunlad ang Agrikultura sa pagka-imbento ng araro na nakapagpabilis at nagpaunlad sa sistema ng pagtatanim sa bukid. Paggawa ng kanal na daluyan ng tubig tungo sa kanilang mga pananim.

5. PAGSULONG SA TAKTIKA AT SISTEMANG MILITAR:

5. PAGSULONG SA TAKTIKA AT SISTEMANG MILITAR Ang kanilang paggamit ng Moog o Fortrees . karwaheng pandigma ay nakapagpataas ng antas ng taktika at sistemang militar .

6. KATANGI-TANGING SISTEMA NG PANINIWALA AT RELIHIYON:

6. KATANGI-TANGING SISTEMA NG PANINIWALA AT RELIHIYON Kabilang sa kanilang paniniwala ang maramihang diyos. Paniniwala sa Astrolohiya na pag-aaral ng Ugali at Tadhana ng mga tao gamit ang Zodiac signs .

7. GRUPO NG PANITIKAN:

7. GRUPO NG PANITIKAN Kinapalooban ito ng mga kuwentong epiko at mga kasabihan ng kanilang kultura . EPIKO NI GILGAMESH tumatalakay sa maalamat na bayani ng Mesopotamia na si Gilgamesh at kaibigan nitong si Enkido at isang malakihang pagbaha na tulad sa Bibliya .

MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA INDIA:

MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA INDIA

KABIHASNANG INDUS:

KABIHASNANG INDUS

KABIHASNANG INDUS:

KABIHASNANG INDUS Umusbong noong 2500 BCE sa India

KABIHASNANG INDUS:

KABIHASNANG INDUS Umusbong noong 2500 BCE sa India Sumibol sa ilog-lambak ng Indus (Indus River) na bahagi na ng Pakistan ngayon

KABIHASNANG INDUS:

KABIHASNANG INDUS Umusbong noong 2500 BCE sa India Sumibol sa ilog-lambak ng Indus (Indus River) na bahagi na ng Pakistan ngayon Umunlad ang lungsod ng Mohenjo-Daro at Harappa

HEOGRAPIYA NG INDIA:

HEOGRAPIYA NG INDIA

HEOGRAPIYA NG INDIA:

HEOGRAPIYA NG INDIA Tila dalawang tatsulok na pinagdikit ang hugis nito

HEOGRAPIYA NG INDIA:

HEOGRAPIYA NG INDIA Tila dalawang tatsulok na pinagdikit ang hugis nito Ang maliit na tatsulok ay nakatutok sa kabundukan sa Hilagang Asia

HEOGRAPIYA NG INDIA:

HEOGRAPIYA NG INDIA Tila dalawang tatsulok na pinagdikit ang hugis nito Ang maliit na tatsulok ay nakatutok sa kabundukan sa Hilagang Asia Ang malaki naman ay sa nasa Indian Ocean

HEOGRAPIYA NG INDIA:

HEOGRAPIYA NG INDIA Madalas na tawaging subcontinent dahil sa laki nito

HEOGRAPIYA NG INDIA:

HEOGRAPIYA NG INDIA Madalas na tawaging subcontinent dahil sa laki nito Makikita rito ang halos lahat ng anyong lupa at anyong tubig; disyerto, matabang lambak, kapatagan, matataas na talampas, mababang baybayin, mga naglalakihang ilog at mga kabundukan.

HEOGRAPIYA NG INDIA Apat na Rehiyon:

HEOGRAPIYA NG INDIA Apat na Rehiyon ANG KAPATAGAN NG INDUS – GANGES nabuo sa pamamagitan ng pagsasalubong ng hilagang dulo ng Indus River at Ganges River. pinaghiwalay ng makitid at mababang hangganan .

HEOGRAPIYA NG INDIA Apat na Rehiyon:

HEOGRAPIYA NG INDIA Apat na Rehiyon 2. DECCAN PLATEAU mataas na talampas bahaging timog ng kapatagan ng Indus at Ganges bulubundukin ng Ghats sa bandang kanluran

HEOGRAPIYA NG INDIA Apat na Rehiyon:

HEOGRAPIYA NG INDIA Apat na Rehiyon 3. KABUNDUKAN SA HILAGA kabundukan ng Hindu Kush at Himalayas walang madaanan sa Himalayas pero may lagusan sa Hindu Kush gaya ng Khyber Pass

HEOGRAPIYA NG INDIA Apat na Rehiyon:

HEOGRAPIYA NG INDIA Apat na Rehiyon 4. BAYBAYING GILID nakaharap sa Arabia sa bandang kanluran at Bay of Bengal sa dakong silangan

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India:

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India:

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India maitim

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India:

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India maitim matipuno ang pangangatawan

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India:

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India maitim matipuno ang pangangatawan Kulot ang buhok

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India:

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India maitim matipuno ang pangangatawan Kulot ang buhok Makapal ang labi

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India:

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India maitim matipuno ang pangangatawan Kulot ang buhok Makapal ang labi Katamtamang taas

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India:

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India maitim matipuno ang pangangatawan Kulot ang buhok Makapal ang labi Katamtamang taas Pango ang ilong

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India:

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India maitim matipuno ang pangangatawan Kulot ang buhok Makapal ang labi Katamtamang taas Pango ang ilong Unang nanirahan sa India

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India:

MGA DRAVIDIANS Mga Unang Tao sa India maitim matipuno ang pangangatawan Kulot ang buhok Makapal ang labi Katamtamang taas Pango ang ilong Unang nanirahan sa India Nagtatag ng lungsod ng Mohenjo-Daro at Harappa

MGA ARYAN:

MGA ARYAN

MGA ARYAN:

MGA ARYAN Matangkad

MGA ARYAN:

MGA ARYAN Matangkad Maputi

MGA ARYAN:

MGA ARYAN Matangkad Maputi Itim at unat ang buhok

MGA ARYAN:

MGA ARYAN Matangkad Maputi Itim at unat ang buhok Matangos ang ilong

MGA ARYAN:

MGA ARYAN Matangkad Maputi Itim at unat ang buhok Matangos ang ilong Salita: Indo – Europeo

MGA ARYAN:

MGA ARYAN Matangkad Maputi Itim at unat ang buhok Matangos ang ilong Salita: Indo – Europeo Baka ang batayan ng kayamanan

MGA ARYAN:

MGA ARYAN Matangkad Maputi Itim at unat ang buhok Matangos ang ilong Salita: Indo – Europeo Baka ang batayan ng kayamanan Rajah – pinakamaraming baka

VEDAS:

VEDAS Uri ng panitikan ng mga Aryan na binibigkas at nagpasalin-salin sa mga salinlahi.

ANG KAMBAL NA LUNGSOD:

ANG KAMBAL NA LUNGSOD MOHENJO-DARO HARAPPA

MOHENJO–DARO at HARAPPA:

MOHENJO–DARO at HARAPPA Natuklasan noong 1920 Mayaman ang lungsod, maunlad ang kalakalan at nagkakaisa ang mga mamamayan Ang bahay ay gawa sa bloke Malalaki ang mga kalsada May arkantarilya o sewer system Maayos na sistema ng patubig May tanggulan at imbakan ng pagkain Hindi magkaaway

MOHENJO–DARO at HARAPPA:

MOHENJO–DARO at HARAPPA Magsasaka ang mga mamamayan Nag-alaga ng mga hayop na katulong sa pagsasaka at iba pang gawain Tupa, kambing, manok, aso, pusa, buffalo, elephant, rhinoceros at baka Simple ang pananamit ng mga mahihirap at nagsusuot ng lino ang mayayaman Gumagamit ng alahas na ginto at pilk; pulseras, kwintas at kuwintas

MOHENJO–DARO at HARAPPA:

MOHENJO–DARO at HARAPPA Nakahukay ng dice – pinapalagay na sila ay sugarol

Paano ang kanilang kalakalan, sining at kultura?:

Paano ang kanilang kalakalan , sining at kultura ?

Paano ang kanilang kalakalan, sining at kultura?:

Paano ang kanilang kalakalan , sining at kultura ? Selyo

Paano ang kanilang kalakalan, sining at kultura?:

Paano ang kanilang kalakalan , sining at kultura ? Selyo Maganda ang uri ng istraktura at simple ang arkitektura

Ano ang kanilang panulat?:

Ano ang kanilang panulat ?

Ano ang kanilang panulat?:

Ano ang kanilang panulat ? Selyo

Ano ang kanilang panulat?:

Ano ang kanilang panulat ? Selyo Pictograph – panulat na inilalarawan ang isang bagay o sistema ng pagsulat

Ano ang kanilang relihiyon?:

Ano ang kanilang relihiyon ?

Ano ang kanilang relihiyon?:

Ano ang kanilang relihiyon ? May kaluluwa na naninirahan sa kalikasan

Ano ang kanilang relihiyon?:

Ano ang kanilang relihiyon ? May kaluluwa na naninirahan sa kalikasan Diyos ng pananim

Ano ang kanilang relihiyon?:

Ano ang kanilang relihiyon ? May kaluluwa na naninirahan sa kalikasan Diyos ng pananim Payak ang pagsamba

Paano nawala ang Mohenjo-Daro at Harappa?:

Paano nawala ang Mohenjo-Daro at Harappa? Lumubog sa lupa nang bumaling ang agos ng ilog sa nasabing mga lungsod

Paano nawala ang Mohenjo-Daro at Harappa?:

Paano nawala ang Mohenjo-Daro at Harappa? Lumubog sa lupa Nilusob at pinatay ng mga Aryan o “bunton ng mga patay”

Ano ang ambag o pamana ng kabihasnang Indus sa kasalukuyan?:

Ano ang ambag o pamana ng kabihasnang Indus sa kasalukuyan ? Relihiyon; Hinduism, Buddhism, Sikhism at Jainism

Ano ang ambag o pamana ng kabihasnang Indus sa kasalukuyan?:

Ano ang ambag o pamana ng kabihasnang Indus sa kasalukuyan ? Relihiyon; Hinduism, Buddhism, Sikhism at Jainism Pilosopiya

Ano ang ambag o pamana ng kabihasnang Indus sa kasalukuyan?:

Ano ang ambag o pamana ng kabihasnang Indus sa kasalukuyan ? Relihiyon; Hinduism, Buddhism, Sikhism at Jainism Pilosopiya Panitikan; Panchatantra (pabula), Clay Cart at Sakuntala (drama), Mahabharata at Ramayana (epiko)

Ano ang ambag o pamana ng kabihasnang Indus sa kasalukuyan?:

Ano ang ambag o pamana ng kabihasnang Indus sa kasalukuyan ? Relihiyon; Hinduism, Buddhism, Sikhism at Jainism Pilosopiya Panitikan; Panchatantra (pabula), Clay Cart at Sakuntala (drama), Mahabharata at Ramayana (epiko) musika (sitar), art, (banal at simboliko) at arkitektura (Taj Mahal)

Ano ang ambag o pamana ng kabihasnang Indus sa kasalukuyan?:

Ano ang ambag o pamana ng kabihasnang Indus sa kasalukuyan ? Relihiyon; Hinduism, Buddhism, Sikhism at Jainism Pilosopiya Panitikan; Panchatantra (pabula), Clay Cart at Sakuntala (drama), Mahabharata at Ramayana (epiko) musika (sitar), art, (banal at simboliko) at arkitektura (Taj Mahal)

Ano ang ambag o pamana ng kabihasnang Indus sa kasalukuyan?:

Ano ang ambag o pamana ng kabihasnang Indus sa kasalukuyan ? Relihiyon; Hinduism, Buddhism, Sikhism at Jainism Pilosopiya Panitikan; Panchatantra (pabula), Clay Cart at Sakuntala (drama), Mahabharata at Ramayana (epiko) musika (sitar), art, (banal at simboliko) at arkitektura (Taj Mahal) Number zero at numerals sa matematika

Sistemang Caste:

Sistemang Caste CASTE- hango sa salitang Casta na nangangahulugang “angkan”.

PowerPoint Presentation:

Ekonomiya Tulad sa Sumer, kulang sa likas na yaman ang Indus, walang ,metal, kahoy o semi-precious stone sa kapaligiran nito. Ilan sa kanilang mga pananim ay: ==> trigo-barley ==>melon-datte ==>bulak Ang sistema ng irigasyon ng lupa ay mahalaga sa mga magsasaka. Relihiyon Sumasamba ang mga Dravidian sa mga Diyos na sumisimbolo sa kalikasan Ang mga eksperto ay walang nahukay na malalaking templo sa halip ay mga estatwang hugis hayop at tao. Isa sa mga sinasamba nilang hayop ay ang BULL.

Pamana at Ambag sa Daigdig:

Pamana at Ambag sa Daigdig Urban planning o pagplaplanong lungsod. (Grid Pattern) SEWERAGE SYSTEM DRAINAGE SYSTEM PAGPAPATAYA AT PAGSUSUKAT NG HABA,BIGAT AT ORAS Mayroon ding kaalaman ang mga taga indus sa panggamot at pagbubunot ng ngipin. VEDAS (sanskrit”knowledge ”)-naglalaman ng mga pangyayari sa panahon sa panahon ng unang milenyong pangyayari sa panahon ng unang milenyong paghahari ng mga Aryan sa Hilaga at India. Dinala nila sa mga rehiyong ito ang wikang tinatawag ngayong Indo-European. Ang wikang dinala nila sa India ay tinawag na SANSKRIT SANSKRIT-ang wikang klasikal ng panitikang Indian. Taj Mahal Sa India

PowerPoint Presentation:

Mughal Emperor Taj Mahal

Ang Imperyong Mughal sa India:

Ang Imperyong Mughal sa India

RAJPUT:

RAJPUT salitang sanskrit “anak ng hari” Hinduism Kshatriyas kodigo ng karangalan at katapangan angkan: subkontinente

PowerPoint Presentation:

maimpluwensiyang pinuno at mandirigma mapaglikha ng mga naggagandahang palasyo nagpalaganap ng literasiya sa India maparaya sa mga iba’t ibang relihiyon tagapagtanggol ng India sa pananalakay ng mga Muslim

Pananakop ng mga Muslim sa India:

Pananakop ng mga Muslim sa India MUSLIM HINDU

Muslim:

Muslim Afghanistan at Turkmenistan. taong 997 C.E balak lamang manloob at manambong lamang hindi mawari ang sistemang caste sinakop at nagtatag ng dominyong Muslim ikalawang pagsalakay 1526 mga Gitnang Asya

Pananakop ng mga Muslimsa India:

Pananakop ng mga Muslimsa India

Tamerlane:

Tamerlane pinakadakilang manlulupig noong panahon ng pananalakay ng mga Muslim.

Imperyong Mughal sa India:

Imperyong Mughal sa India

Pamumuno ng mga Mughal sa India:

Pamumuno ng mga Mughal sa India

Aurangzeb:

Aurangzeb

Akbar “The Great”:

Akbar “The Great”

PowerPoint Presentation:

lubhang mausisa tungkol relihiyon nagtatag ng sariling relihiyon “Divine Faith” Binuo ng mga aral at elemento ng relihiyong Hinduism, Jainism, Kristiyanismo at Sufism di gaanong nakapangalap ng mga tagasunod at nagpagalit lamang sa mga Muslim

PowerPoint Presentation:

“Dakilang Isa” kahulugan ng Akbar pinatunayan sa pamamagitan ng matalino at mapaghintulot na pamumuno nag – asawa ng dalawang Hindu, isang Kristiyano at isang Muslim hinayaan ang mga asawa sa mga nakagawiang kultura at pananalig sa loob ng kanyang palasyo Bawal ang pagbubuwis sa mga banal na paglalakbay ng mga Hindu at iba pang hindi Muslim

PowerPoint Presentation:

ipinabago ang patakaraang pagbubuwis ibinahagi ang mga lupain sa mga opisyal sa kondisyong sa sandaling mamatay siya babawiin niya ito ang mga lupain ay hindi maaring manahin ng kanilang anak maiwasan ang maharlikang aristokrata mahalaga ang malakas na hukbo

Motto: “Ang isang hari ay kinakailangan manakop kung ayaw niyang siya ang masakop ng kanyang mga kalapit na kaharian”:

Motto: “ Ang isang hari ay kinakailangan manakop kung ayaw niyang siya ang masakop ng kanyang mga kalapit na kaharian ”

Jahangir:

Jahangir

Shah Jahan:

Shah Jahan

PowerPoint Presentation:

“Hari ng Daigdig” Haring walang kapanatagan Lahat ng inaakala na karibal sa trono kanyang pinapatay Hilig niyang gumawa ng mga magagarang palasyo Para sa kanyang maganda at paboritong asawa

PowerPoint Presentation:

Mumtaz Mahal 38 yrs old namatay matapos ipanganak ang ika – 14 na anak Bagay na ito ang labis nakapalumbay kay Shah Jahan

PowerPoint Presentation:

Nagsilbing libingan ni Mumtaz Mahal. Alay para sa kanyang asawa Ginawa ito ng 20 000 katao sa loob ng 22 taon Red brick mosque Peacock throne na puno ng mamahaling bato

Peacock throne:

Peacock throne

Aurangzeb:

Aurangzeb

PowerPoint Presentation:

Naging mapaniil Ipinatupad ang Batas Islamic at ipinagbabawal ang pag – inom ng alak, pagsusugalat iba pang masamang bisyo. Umupa ng censor, tagamasid sa imperyo upang matiyak na nasusunod ang batas Islamic.

PowerPoint Presentation:

Binawi lahat ng batas na nagbibigay kaginhawahan sa buhay ng mga Hindu Pinatigil ang paggawa ng mga templong Hindu at ipinasira ang mga monumentong may kinalaman nito. Bunga nito ang mga Rajput ay nagsipagrebelde at nagtatag ng sariling estado sa India

PowerPoint Presentation:

Sa huling panunungkulan niya ay nalimas ng mga kalaban ang imperyo at tuluyang humina ito at nawala na ang tiwala ng mga mamayanan at humina ang imperyo. Unti – unting naging makapangyarihan ang mga lokal na maharlika.

Sino Sila?!:

Sino Sila ?!

PowerPoint Presentation:

AKBAR KHUSRAU AURANGZEB BABUR NUR JAHAN SHAH JAHAN

PowerPoint Presentation:

GURU ARJUN KHILJI MUHAMMAD GHURI FIRUZ SHAH TUGHLAK KUTB–UD-DIN TAMERLANE

PowerPoint Presentation:

TAJ MAHAL PEACOCK THRONE

Thank You:

Thank You

Kasaysayan ng Dinastiyang Xia ng Tsina :

Kasaysayan ng Dinastiyang Xia ng Tsina

SINAUNANG CHINA:

SINAUNANG CHINA

CHINA:

CHINA Dakilang bansa dahil sa kanyang kabihasnan at nakasulat na kasaysayan sa loob ng 4,000 taon .

CHINA:

CHINA Kilala bilang “Natutulog na Higante” o “Sleeping Giant”

CHINA:

CHINA Xenophobia – takot sa mga dayuhan

CHINA:

CHINA Xenophobia – takot sa mga dayuhan Ethnocentric – pagtuon sa kanyang sarili

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura Sukat : 9, 560, 900 km 2

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura Sukat: 9, 560, 900 km 2 Bansa ng mga ilog at

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura Sukat : 9, 560, 900 km 2 Bansa ng mga ilog at kabundukan

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura Umusbong ang kabihasnan sa Huang Ho River o “Yellow River” at

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura Umusbong ang kabihasnan sa Huang Ho River “Yellow River” at Yangtze River

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura Iba – iba ang klima dahil sa laki ng lupain

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura Hilaga ng Huang Ho ay mga nag-aalaga ng hayop at palipat-lipat ng tirahan.

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura Naninirahan sila sa mga madamong lupain at malalamig na burol kasama ng mga alagang kabayo at mga tupa .

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura Sa kapatagan ng Yangtze, gumagamit ng irigasyon ang mga magsasaka para sa kanilang palayan at gulayan

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura Tropikal ang klima sa gawing timog. Nagtatanim ng tubo at halos lahat ng uri ng prutas na tropikal.

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura Tsaa ang pinakamahalagang produkto

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura Sa gawing itaas naman ng mga ilog sa hilagang – kanluran, ang mga magsasaka ay nagtatanim ng wheat

Heograpiya at Kultura:

Heograpiya at Kultura Sa gawing itaas naman ng mga ilog sa hilagang – kanluran, ang mga magsasaka ay nagtatanim ng wheat at barley

SINAUNANG KASAYSAYAN NG CHINA: Mga Sinaunang Dinastiya:

SINAUNANG KASAYSAYAN NG CHINA: Mga Sinaunang Dinastiya

PowerPoint Presentation:

1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China

PowerPoint Presentation:

1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan

PowerPoint Presentation:

1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon

PowerPoint Presentation:

1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang

PowerPoint Presentation:

1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 2. Chou

PowerPoint Presentation:

1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 2. Chou 3. Ch’in

PowerPoint Presentation:

1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 2. Chou 3. Ch’in 4. Han

PowerPoint Presentation:

1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 2. Chou 3. Ch’in 4. Han 5. T’ang

PowerPoint Presentation:

1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 6. Sung 2. Chou 3. Ch’in 4. Han 5. T’ang

PowerPoint Presentation:

1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 6. Sung 2. Chou 7. Yuan 3. Ch’in 4. Han 5. T’ang

PowerPoint Presentation:

1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 6. Sung 2. Chou 7. Yuan 3. Ch’in 8. Ming 4. Han 5. T’ang

PowerPoint Presentation:

1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 6. Sung 2. Chou 7. Yuan 3. Ch’in 8. Ming 4. Han 9. Ching o Manchu 5. T’ang

PowerPoint Presentation:

1700 BCE – mauugat ang mahabang kasaysayan ng China DINASTIYA – pamumuno ng isang angkan May siyam (9) na pangunahing dinastiya sa loob ng 4,000 taon 1. Shang 6. Sung 2. Chou 7. Yuan 3. Ch’in 8. Ming 4. Han 9. Ching o Manchu 5. T’ang

Dynastic Cycle:

Dynastic Cycle

Dynastic Cycle:

Dynastic Cycle Ang pagsikat at pagbagsak ng mga dinastiya sa China na paulit – ulit na nangyayari

Dynastic Cycle:

Dynastic Cycle Ang pagsikat at pagbagsak ng mga dinastiya sa China na paulit – ulit na nangyayari Warlord – lider militar

PowerPoint Presentation:

BAGONG DINASTIYA

PowerPoint Presentation:

BAGONG DINASTIYA

PowerPoint Presentation:

BAGONG DINASTIYA Tumatanda ang dinastiya

PowerPoint Presentation:

BAGONG DINASTIYA Tumatanda ang dinastiya

PowerPoint Presentation:

BAGONG DINASTIYA Tumatanda ang dinastiya LUMANG DINASTIYA

PowerPoint Presentation:

BAGONG DINASTIYA Tumatanda ang dinastiya LUMANG DINASTIYA

PowerPoint Presentation:

BAGONG DINASTIYA Tumatanda ang dinastiya LUMANG DINASTIYA Nawawal a ang “ basbas ng langit ”

PowerPoint Presentation:

BAGONG DINASTIYA Tumatanda ang dinastiya LUMANG DINASTIYA Nawawal a ang “ basbas ng langit ”

PowerPoint Presentation:

BAGONG DINASTIYA Problema Tumatanda ang dinastiya LUMANG DINASTIYA Nawawal a ang “ basbas ng langit ”

PowerPoint Presentation:

BAGONG DINASTIYA Problema Tumatanda ang dinastiya LUMANG DINASTIYA Nawawal a ang “ basbas ng langit ”

PowerPoint Presentation:

Pag-ikot ng Dinastiya sa Tsina

Mandate of Heaven:

Mandate of Heaven

Mandate of Heaven:

Mandate of Heaven ang emperor ay “Son of Heaven” o “ Anak ng Langit ” at namumuno sa “ basbas ng kalangitan o mandate of heaven”

PowerPoint Presentation:

Ang sibilisasyong Tsino ay umusbong sa bahagi ng ilog Huang Ho. Pinamahalaan ito ng mga maalamat na hari ang sinaunang kasaysayan ng Tsina. Makikita dito ang tanda ng pagsulong ng sibilisasyon sa Agrikultura , Pakikidigma at matatandang Kalendaryo.

PowerPoint Presentation:

Pan Gu at ang pagkabuo ng bansang Tsina

PowerPoint Presentation:

Haring Yu Isa sa huling hari sa panahong ito at ang kanyang tagapagmana ang nagtatag ng unang dinastiya sa Tsina ang Dinastiyang Xia(Hsia)

PowerPoint Presentation:

DINASTIYA pagsasalin-salin ng kapangyarihan ng namumuno mula din sa loob ng kanilang pamilya o angkan . (A succession of rulers from the same family.)

Mga Dinastiya:

Mga Dinastiya Shang Han Yuan Chou T’ang Ming Ch’in Sung Ching / Manchu

PowerPoint Presentation:

Ano ang pagkaka-iba ng dinastiya sa imperyo ?

Mga Pamayanang Neolitiko Bago ang Shang:

Mga Pamayanang Neolitiko Bago ang Shang

Dinastiyang Hsia :

Dinastiyang Hsia Isang maalamat na dinastiya P’AN KU – unang nagsikap sa loob ng 18,000 taon upang magkaroon ng sansinukob . Nabuo ang dinastiyang Hsia sa lambak ng Huang Ho noong 2000 BCE hanggang 1500 BCE Mula rito , umusad sila sa pinakaunang pulitikal , ang dinastiyang Shang

PowerPoint Presentation:

Ang dinastiyang ito ang nagsilbing panahon ng transisyon mula sa panahon ng Bato tungo sa panahon ng Bronse. Makikita sa panahong ito ang pagsimula ng pagsusulat,paggamit ng metal,pagdodomestika at pagbuo ng sistemang pulitikal at panrelihiyon. Walang gaanong tala sa iba pang pangyayari sa panahong ito. Dinastiyang Xia (Hsia)2000-1600B.C .

PowerPoint Presentation:

3000 – 15000 B.P. 2500 - 2000 B.P.

YANGSHAO:

YANGSHAO PAGTATANIM LUMILIPAT ANG PAMAYANAN PABILOG ANG MGA BAHAY TAPAYAN PAGHAHABI NG TELA MULA SA BUTO O BATO ANG MGA KAGAMITAN

PowerPoint Presentation:

Yangshao

LUNGSHAN:

LUNGSHAN PABILOG ANG MGA BAHAY PERMANENTE ANG PANINIRAHAN PAGTATANIM TAPAYAN (POTTER’S WHEEL) TRANSISYON NG SHANG DYNASTY

PowerPoint Presentation:

Groto ng Lungshan

PowerPoint Presentation:

DINASTIYA PINUNO KONTRIBUSYON DAHILAN NG PAGBAGSAK HSIA (2205-1766 B.C.) Maalamat na dinastiya . Nahati sa 12 probinsya ang Tsina . Nabuhay sa panahong Paleolithic Emperor Yu the Great Napigilan ang malaking baha sa Ilog Huang Ho Rice wine Naitala ang pinakaunang paglalaho (eclipse) Sinalubong ang kanyang pamumuno ng suliranin sa kapayapaan at kaayusang pulitikal . Sinakop ni Emperador Tang.

Dinastiyang HSIA AT SHANG:

Dinastiyang HSIA AT SHANG

PowerPoint Presentation:

Dinastiyang Shang(1570-1045B.C.) Ang dinastiyang ito ay kakikitaan ng isang malakas na monarkiya. Ang hari ay may absolutong kapangyarihan sa pulitika at relihiyon. Kinilala siya bilang pinuno na may kaalaman sa dibinasyon tulad ng panghuhula sa mangyayari sa hinaharap. Madalas na nakikidigma ang mga mamamayan ng Shang lalo na sa kalapit na kaharian at sibilisasyon. Malaki at malakas ang hukbo ng Dinastiyang Shang. Subalit ang gitnang bahagi lamang ng Tsina ang kontolado nila bagama’t may impluwensya sila sa ibang bahagi ng rehiyon.

SISTEMANG PAMPULITIKA:

SISTEMANG PAMPULITIKA SHANG(1766-1122 B.C.) Kapital: Anyang

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE)

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Sagot: Ang mga unang dayuhang permanenteng nanirahan sa China Tanong : Sino ang nagtatag ng dinastiya ?

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Ano ang kanilang kabuhayan o ekonomiya ? Agrikultura o pagsasaka

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Ano ang kanilang kabuhayan o ekonomiya ? Uod bilang pinagkukunan ng seda

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Ano ang kanilang kabuhayan o ekonomiya ? Alahas gawa sa jade

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Ano ang kanilang kabuhayan o ekonomiya ? lubid upang ipagbili

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Ano ang kanilang kultura ? Elepante bilang sasakyang pandigma

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Ano ang kanilang kultura ? Seramika (kaolin)

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Ano ang kanilang kultura ? Maghulma ng bronze

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Ano ang kanilang kultura ? AGGLUNATIVE – pagdidikit dikit ang mga salita upang makabuo ng ideya

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Ano ang kanilang kultura ? CALLIGRAPHY – paraan ng pagsulat

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Ano ang kanilang kultura ? Relihiyon : kumbinasyon ng animismo ( paniniwala sa mga ispiritu sa kalikasan ) at pagsamba sa mga ninuno

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Ano ang kanilang kultura ? ORACLE BONE READING o panghuhula sa pamamagitan ng pagbasa ng mga buto ng hayop o bahay ng pagong

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Ano ang kanilang kultura ? Taglay ng pinuno ang bisa ng “ utos ng langit ”. Kapag nawala ito , sila ay babagsak .

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Anu – ano ang kanilang ambag sa kabihasnan ? Paggamit ng tanso

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Anu – ano ang kanilang ambag sa kabihasnan ? Paggamit ng karwaheng pandigma

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Anu – ano ang kanilang ambag sa kabihasnan ? Sistema ng irigasyon at pagkontrol sa tubig-baha o flood control

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Anu – ano ang kanilang ambag sa kabihasnan ? Lunar calendar

SHANG (1766 – 1028 BCE):

SHANG (1766 – 1028 BCE) Tanong : Bakit sila bumagsak ? Nilusob ng mga barbaro mula sa kanluran – ang mga Chou Naging masama at makasarili ang mga huling pinuno

PowerPoint Presentation:

DINASTIYA PINUNO KONTRIBUSYON DAHILAN NG PAGBAGSAK SHANG(1766-1122 B.C.) Kapital : Anyang Emperor Ch’eng Tang Naimbento ang chopstick ni Emperor Chou Hsin Animism Lunar calendar Oracle bone Gumamit ng tanso Kaolin- sa paggawa ng paso at plorera . Kalupitan ng mga naging pinuno at pagpataw ng mataas na buwis . Tinalo ng mga Chou.

PowerPoint Presentation:

Mahalaga ang papel ng hari ng Shang sa mga gawaing panrelihiyon. Gumamit na rin ang taga Shang ng isang paraan ng pagsusulat na siyang naging ugat ng sistemang pagsusulat sa kasalukuyan. Dahil ilang libo ang karakter na kailangan upang matutunan ang wikang ito kaya naging mahirap ito sa karaniwang tao. May ilan lamang ang gumugol ng panahon sa pag-aaral nito.

PowerPoint Presentation:

Kailangan bang magpataw ng mataas na buwis ang isang dinastiya upang maipatupad nito ang mga proyekto ?

PowerPoint Presentation:

Maraming Salamat “Sana po may nakuha kayong kaalaman . ikit me?”

authorStream Live Help