Święto Niepodległości

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

11. listopad 2015

Comments

Presentation Transcript

97 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ :

97 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Święto Niepodległości:

Święto Niepodległości Jest to polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Rosję, Austrię i Prusy (Niemcy).

Slide3:

W historii powszechnej dzień 11 listopada 1918 roku zapisał się głównie jako data zakończenia I wojny światowej.

Slide4:

Polacy natomiast kojarzą go przede wszystkim jako moment odzyskania niepodległości po okresie zaborów.

Slide5:

Od 1795 aż do 1918 roku nie było Polski. Została wymazana z map przez Austrię , Rosję i Niemcy.

Slide6:

Kraje te podzieliły się polskimi ziemiami i starały – szczególnie Rosja i Niemcy- by już nigdy na tych mapach się nie pojawiła.

Slide7:

Narzucały Polakom obce języki i kulturę ,surowo karały za każdy przejaw polskości, krwawo tłumiły próby odzyskiwania niepodległości.

Slide8:

Wielu Polaków straciło życie walcząc o Polskę. Najwięcej w czasie powstania listopadowego w latach 1830 -31 i powstania styczniowego 1863 – 64.

Slide9:

Dopiero I wojna światowa, w czasie której państwa zaborcze Polski stanęły przeciw sobie, dała Polakom realną szansę na wolność.

Rozbiory Polski:

Rozbiory Polski Prusy Rosja Austria

Slide11:

Dokładnie w dniu , w którym zakończyły się walki , 11 listopada 1918 roku, władzę w Warszawie obejmował Józef Piłsudski – człowiek , który w czasie I wojny światowej najbardziej starał się odbudować państwo polskie, walcząc na czele legionów.

Slide12:

Rejtan – Upadek Polski

Slide13:

Polacy nie czekali biernie na niepodległość, podejmowali nierówną, powstańczą walkę o wolną i suwerenną Ojczyznę. "Patrol powstańczy", obraz Maksymiliana Gierymskiego.

Znaczenie daty:

Znaczenie daty 11 listopada 1918 Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu . Tego dnia wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polskiego. W nocy rozbrojono również niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie. Marszałek Józef Piłsudski

Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie 10 listopada 1918.:

Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu w Warszawie 10 listopada 1918.

Slide17:

Gazeta „Monitor Polski” z dnia 12 listopada 1918 „…Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu…”

Slide18:

"Mąż opatrznościowy Polski" – główny twórca Niepodległej Rzeczypospolitej .

Slide19:

O niepodległość trzeba było walczyć...

Slide20:

…tak pisał Adam Mickiewicz

Slide21:

Portret Józefa Piłsudskiego Kurtka J. Piłsudskiego z 1919 r. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Slide22:

Krzyż Niepodległości z Mieczami

Polska po I wojnie światowej:

Polska po I wojnie światowej

11 listopada na świecie (rocznica zawarcia rozejmu po I wojnie światowej:

11 listopada na świecie (rocznica zawarcia rozejmu po I wojnie światowej USA – Dzień Weterana Wielka Brytania, Kanada i Belgia – Dzień Pamięci Francja – Rocznica Rozejmu

Pomnik poświęcony Piłsudskiemu i poległym w latach 1915-1920 żołnierzom w Siewierzu w dniu 11 listopada. :

Pomnik poświęcony Piłsudskiemu i poległym w latach 1915-1920 żołnierzom w Siewierzu w dniu 11 listopada.

Slide27:

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie podczas obchodów uroczystości Święta Niepodległości.

Slide29:

Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Dzięki którym przetrwał nasz język, nasza kultura i tradycja .

Cmentarz Orląt Lwowskich. Z tego miejsca zostały zabrane zwłoki Nieznanego Żołnierza i przewiezione do Warszawy. :

Cmentarz Orląt Lwowskich. Z tego miejsca zostały zabrane zwłoki Nieznanego Żołnierza i przewiezione do Warszawy.

„Jeszcze Polska nie zginęła…”:

„Jeszcze Polska nie zginęła…”

authorStream Live Help