komunikasyon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Komunikasyon: Katuturan, Uri, Lawak at Layunin:

Komunikasyon: Katuturan, Uri, Lawak at Layunin -sa simpleng pakahulugan pakikipag-ugnayan sa kapwa at lipunan. -lahat ng transaksyon ay ginagamitan ng komunikasyon.

Ayon kay Wood(2004) ito ay prosesong “systemic” na kung saan ang bawat indibidwal ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga simbulo upang makalikha at magbigay ng kahulugan.:

Ayon kay Wood(2004) ito ay prosesong “systemic” na kung saan ang bawat indibidwal ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga simbulo upang makalikha at magbigay ng kahulugan. Isang proseso ang komunikasyon dahil ito ay tuluy-tuloy na nagaganap at patuloy na nagbabago. Systemic ang komunikasyon (may pinagmulan, tagatanggap, at mensahe). Ginagamitan ng simbulo(salita, parirala at imahe) Ang simbulo ay abstrakto, arbitraryo, malabo din ang kahulugan nito.

Ang komunikasyon ay kahulugan (kahulugan=karanasan, kultural):

Ang komunikasyon ay kahulugan (kahulugan=karanasan, kultural)

LAWAK NG KOMUNIKASYON :

LAWAK NG KOMUNIKASYON Komunikasyong Intrapersonal-ibang termino sa pag-iisip. Isa itong kognitibong proseso. Pakikipag-usap ito sa sarili.

Komunikasyong Interpersonal:

Komunikasyong Interpersonal Ito ay komunikasyon sa pagitan ng mga tao. Halos lahat ng komunikasyon sa lipunan ay interpersonal.

Pangkatang komunikasyon :

Pangkatang komunikasyon Sa interbyu, meeting, hinaing, umpukan, pagbahagi ng karanasan at kaalaman at iba pa.

Pampublikong Komunikasyon :

Pampublikong Komunikasyon Pagharap ito sa madla na may layuning magbigay ng kaalaman, manghikayat, magbigay ng opinyon, pagpapahalaga at iba pa.

Komunikasyong mass media:

Komunikasyong mass media Kabilang dito ang pelikula, telebisyon, radyo, pahayagan, aklat at internet. (nakakaimpluwensya sa tao at naiimpluwensyahan ang tao).

Komunikasyong Interkultural:

Komunikasyong Interkultural Komunikasyon sa pagitan ng mga taong nabibilang sa iba’t ibang kultura sa loob ng isang bansa. Ayon kay De Vito(2003) lahat ng anyo ng komunikasyon maliban sa intrapersonal ay nabibilang sa komunikasyong interkultural dahil sa patuloy na kontak ng mga tao sa kapwa tao na may sariling kultura.

Layunin ng komunikasyon:

Layunin ng komunikasyon Pagtuklas o pagkilala sa sarili. Pagpapatatag ng relasyon sa kapwa. Pagtulong sa kapwa. Panghihikayat Pagbibigay ng kaalaman o kabatiran. Pagpapahayag ng sarili. Pagpuna/pagmulat

Uri ng Komunikasyon:

Uri ng Komunikasyon Komunikasyong Verbal-gumagamit ng wika sa pakikipag-ugnayan. (Ang wika ay sagisag lamang ng reyalidad, hindi ito ang reyalidad. Halimbawa nito ang “labelling”; ang wika ay nagpapahayag ng katotohanan at hinuha kaya dapat malaman ang kaibahan ng dalawa;ang wika ay halos istatik o nagbabago ayon sa panahon kaya dapat na umayon ang pahayag sa panahon; ang wika ay nakapagkukubli ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at pangyayari).

Komunikasyong di verbal-pakikipagkomunika sa iba’t ibang paraan na hindi gumagamit ng wika o salita. Hal. Kilos o galaw, simbulo, taas ng boses, senyas at iba pa.:

Komunikasyong di verbal-pakikipagkomunika sa iba’t ibang paraan na hindi gumagamit ng wika o salita. Hal. Kilos o galaw, simbulo, taas ng boses, senyas at iba pa. Mga Halimbawa:

At iba pa. . . :

At iba pa. . . Dagdag pa. . .

Mga Daluyan o Tsanel ng Di Verbal na Komunikasyon:

Mga Daluyan o Tsanel ng Di Verbal na Komunikasyon Ang di verbal na komunikasyon ay madaling ipaliwanag o maintindihan sa pamamagitan ng mga tsanel kung saan dumadaloy ang mensahe. Nakapagtala si De Vito (2002) ng sampung tsanel: katawan, mukha, mata, espasyo, artipaktwal, hipo, paralanguage, pananahimik, oras at pang-amoy.

*Ang katawan (kinesics) ay may iba’t ibang gamit sa komunikasyon:

*Ang katawan (kinesics) ay may iba’t ibang gamit sa komunikasyon Sagisag(emblem) e.g, thumbs up, peace Tagapaglarawan (illustrators)e.g,magturo, direksyon, magbigay-diin Pagkontrol ng berbal na interaksyon (regulators) e.g, pagtango, pagtaas ng kilay, pag-iling Pandamdam (affects display) e.g, pagngiti, pagngiwi.

Ang mukha- naipapakita dito ang iba’t ibang batayang emosyon ng tao tulad ng pagkatuwa, pagkagalit, pagkatakot, pagkabigla at pagkayamot.:

Ang mukha- naipapakita dito ang iba’t ibang batayang emosyon ng tao tulad ng pagkatuwa, pagkagalit, pagkatakot, pagkabigla at pagkayamot. Hindi unibersal kundi Kultural pa rin ang pakahulugan sa ekspresyon ng mukha. May unibersal din pagdating sa emoticons. Ang mata-may malaking ambag din ang mata kung pag-uusapan ay di verbal na komunikasyon. e.g, titig, sulyap atbp. May kultural din itong pakahulugan.

Espasyo o Distansya (proxemics)-Ang espasyo ay nagpapahayag din ng mensahe. Minsan, mas malakas pa ito kaysa mga sinasambit na mga salita.:

Espasyo o Distansya (proxemics)-Ang espasyo ay nagpapahayag din ng mensahe. Minsan, mas malakas pa ito kaysa mga sinasambit na mga salita. Ayon kay Edward T. Hall (1976), may apat na uri ng distansya na siyang tumutukoy sa uri ng relasyon mayroon sa pagitan ng mga partisipant sa isang sitwasyong pangkomunikasyon.

Slide 18:

Espasyong intimate-espasyong nakadaiti ang mga balat ng katawan hanggan 18 pulgada. Espasyong personal-tumutukoy sa di nakikitang bula na bumabalot sa isang tao at itinuturing na bahagi ng kanyang pagkatao. May sukat na 18 pulgada hanggang 4 na piye. Ang nasabing bula ay nagsisilbing “confort zone” na nagsisilbing proteksyon.

Espasyong sosyal-mula 4 hanggang 12 piye ang layo. Espasyong Pampubliko-ito ay mula sa 12 hanggang 25 piye. (may kultural pa rin itong pagpapaliwanag o pagkakaiba-iba sa mga lahi).:

Espasyong sosyal-mula 4 hanggang 12 piye ang layo. Espasyong Pampubliko-ito ay mula sa 12 hanggang 25 piye. (may kultural pa rin itong pagpapaliwanag o pagkakaiba-iba sa mga lahi). Ang mga artifact-ang mga bagay na gawa ng tao ay magagamit sa komunikasyon. e.g, kulay, disenyo, kasuotan, dekorasyon, alahas. (may sikolohikal na epekto ang mga kulay).

Paghipo (haptics)-sinasabing ito ang pinakaprimitibong anyo ng komunikasyon. Ang paghipo ay naghahatid ng iba’t ibang mensahe. E.g, tapik sa balikat, pagyakap, tsansing atbp.:

Paghipo (haptics)-sinasabing ito ang pinakaprimitibong anyo ng komunikasyon. Ang paghipo ay naghahatid ng iba’t ibang mensahe. E.g, tapik sa balikat, pagyakap, tsansing atbp. Paralanguage-mga tunog ito na di verbal tulad ng pagtaas at pagbaba ng tinig, bilis at bagal ng pagsasalita, pagtaas at pagbaba ng boses, ungol, halinghing at iba pa. Pananahimik-ang pananahimik ay nagsasaad din ng kahulugan.

Oras o panahon (chronemics)-ito ay tawag sa pag-aaral ng komunikasyong temporal kun papaano ginagamit ng tao ang oras sa komunikasyon. Bawat kultura ay mayroong “social clock” kung kailan dapat na mag-aral, magkanobyo, kumain at iba pa.:

Oras o panahon (chronemics)-ito ay tawag sa pag-aaral ng komunikasyong temporal kun papaano ginagamit ng tao ang oras sa komunikasyon. Bawat kultura ay mayroong “social clock” kung kailan dapat na mag-aral, magkanobyo, kumain at iba pa. Bawat kultura ay may kani-kaniyang konsepto ng panahon. E.g, filipino time vs. american time. Pang-amoy- ang komunikasyong olfactory ay ang paggamit ng pang-amoy sa pagpapakahulugan ng mensahe. E.g, paggamit ng pabango,pag-alala sa nakaraan sa pamamamagitan ng amoy,pagkilala sa kapwa o mahal.

authorStream Live Help