Ba điều quan trọng trong cuộc sống

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Ba điều, một khi đã ra đi thì không bao giờ trở lại…!! Đó là gì? Các bạn hãy xem để biết và cùng suy ngẫm nhé… WWW.REIZ.EDU.VN ----- REIZ – Training & Consulting, Chuyên đào tạo và tư vấn doanh nghiệp, đào tạo inhouse, đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, đào tạo tại doanh nghiệp…

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ba điều Nhấp chuột, hoặc chạm thanh trượt để đi tới Nhưng nên chờ mũi tên xuất hiện để thưởng thức toàn cảnh Three Things

PowerPoint Presentation:

Three things in life that, once gone, never come back: Ba điều trong cuộc đời, một khi đã ra đi, thì không bao giờ trở lại: Time Thời gian Words Các lời nói Opportunity Thời cơ

PowerPoint Presentation:

Three things in life that one should always have: Ba điều trong cuộc đời ta phải luôn luôn có: Hope Hy vọng Peace Bình an Honesty Lương thiện

PowerPoint Presentation:

Three things in life that are most valuable: Ba điều trong cuộc đời có giá trị nhất: Love Tình yêu Friends Bạn bè Self-Confidence Tự tin

PowerPoint Presentation:

Three things in life that are never certain: Ba điều trong cuộc đời không bao giờ chắc chắn: Success Thành công Dreams Các giấc mơ Fortune May mắn

PowerPoint Presentation:

Three things in life that make a good person: Ba điều trong cuộc đời làm nên một người tốt: Sincerity Chân thật Hard Work Chuyên cần Compassion Đồng cảm

PowerPoint Presentation:

Three things in life that can destroy a person: Ba điều trong cuộc đời có thể phá hủy một người: Pride Kiêu hãnh Greed Tham lam Anger Giận dữ

PowerPoint Presentation:

Three things in life that are truly constant: Ba điều trong cuộc đời thật sự bền bỉ: Here Ở đây Now Bây giờ Being Hiện hữu

PowerPoint Presentation:

You don’t have to pass this around to anyone! Bạn không phải chuyển sứ điệp này cho ai cả!

PowerPoint Presentation:

“Just … “Chỉ việc… Love, and do as you will!” Yêu thương, rồi muốn làm gì thì làm!” Thánh Âutinh Dịch từ Anh ngữ: Têrêsa NGỌC NGA, 23-5-2009

authorStream Live Help