ads- xốt

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide2:

Khi nói đến xốt O!SAJANG Bạn nghĩ đến ….

Slide4:

Đã đến lúc cần thay đổi

Slide5:

…...

Slide6:

Và bây giờ ,

Slide7:

Một diện mạo mới đã sẵn sàng

Slide8:

… ra mắt ^.^

Slide9:

Xốt Tương Ớt Hàn Quốc Loại I

Slide10:

Xốt Tương Ớt Hàn Quốc Loại II (Cay nồng & cay nhẹ )

Slide11:

Xốt Tương Ớt Hàn Quốc Loại III

Slide12:

Xốt Tương Đen Hàn Quốc CHACHANG

Slide14:


Slide15:

Phong cách mới Diện mạo mới Tinh tế Thời thượng Tiện dụng Chỉ có thể là

Slide16:

Liên hệ : 0932.600.446 web: sannadlekrfood.com

authorStream Live Help