Slaid dan BBM Pengajaran Masa Dan waktu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ahli Kumpulan: En. Aidy b. Abdullah (SK Taman Tun Dr. Ismail 1) En. Mohamed Rasul (SK Taman Tun Dr. Ismail 1) Pn. Rosbariah (SK Taman Tun Dr. Ismail 1)) Pn. Farah (SK Convent (P) Taiping ) Pn. Ong (SK Convent (P) Taiping ) Pn. (SK Convent (P) Taiping) Tajuk : Masa Dan Waktu Kumpulan 3

PowerPoint Presentation:

MATA PELAJARAN: Matematik TAJUK: Masa Dan Waktu MASA: 60 minit SP: 8.4.1 (a) dan (b) OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat i. Menyatakan perkaitan antara hari dengan jam ii. Menyatakan perkaitan antara jam dan minit

PowerPoint Presentation:

Set Induksi Guru menanyakan beberapa soalan seperti Berapa jam kamu tidur semalam? Berapa jam kamu menonton televisyen? Berapa hari kamu bercuti Hari Raya Puasa? Berapa hari kamu bersekolah dalam seminggu? Murid-murid menjawab soalan guru seorang demi seorang

PowerPoint Presentation:

Langkah 1: Guru menayangkan slaid kalendar bulan semasa. i. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai kalendar tersebut.

PowerPoint Presentation:

Langkah 2: Guru menayangkan slaid muka jam. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai muka jam tersebut. ii. Guru meminta murid menyatakan perkaitan antara hari dan jam Murid menyatakan bahawa 1 hari ada 24 jam iii. Guru meminta murid menyatakan perkaitan antara jam dan minit Murid menyatakan bahawa 1 jam ada 60 minit

PowerPoint Presentation:

Langkah 3 Guru menayangkan slaid latihan soalan pengukuhan. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai latihan soalan

PowerPoint Presentation:

Soalan Pengukuhan Berapa jam dalam satu hari ? Jika satu hari ada 24 jam, maka a) Berapa jam bagi 2 hari ? b) Berapa jam bagi 1 minggu ? 3. Berapa minit dalam satu jam ? 4. Berapa minit dalam 2 jam ? 5. Berapa minit dalam 6 jam ?

PowerPoint Presentation:

Langkah 4: i. Guru mengedarkan lembaran kerja ii. Murid-murid menjawab soalan lembaran kerja dan menghantarnya apabila siap menjawab.

PowerPoint Presentation:

Lembaran Kerja 1 hari = ____________ jam 2 hari = ____________ jam __________ hari = 72 jam __________ hari = 120 jam 7 hari = ____________ jam 1 jam = ____________ minit 2 jam = ____________ minit __________ jam = 180 minit __________ jam = 720 minit ½ jam = __________ minit ¼ jam = __________ minit _________ jam = 75 minit

PowerPoint Presentation:

Penutup/Rumusan : Guru dan murid membuat rumusan dan menyatakan kembali perkaitan antara Hari dan jam iaitu : 1 hari bersamaan 24 jam Jam dan minit iaitu: 1 jam bersamaan 60 minit

PowerPoint Presentation:

SEKIAN TERIMA KASIH

authorStream Live Help