JAI SHREE GANESH

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available

Comments

Presentation Transcript

SHREE GANESH VANDANA Mantra : 

SHREE GANESH VANDANA Mantra

CHUKLAM BARATHARAM VISHNUM: 

CHUKLAM BARATHARAM VISHNUM

SHASHI VARNAM CHATURBHUJAM: 

SHASHI VARNAM CHATURBHUJAM

PRASANNA VADANAM DHYAYET: 

PRASANNA VADANAM DHYAYET

SARVA VIGHNOPA SHANTAYE: 

SARVA VIGHNOPA SHANTAYE

AGAJANANA PADMARGAM GAJANANA: 

AGAJANANA PADMARGAM GAJANANA

MAHIRSHAM ANEKA DANTAM BHAKTANAM: 

MAHIRSHAM ANEKA DANTAM BHAKTANAM

EKA DANTAM UPASMAHE: 

EKA DANTAM UPASMAHE

This is a powerful prayer of Ganesh : 

This is a powerful prayer of Ganesh JAI GANESH JAI GANESH DEVA MATA PARVATI PITA MAHADEVA

authorStream Live Help