04-03. Sf. Ioan Baptist de la Salle

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Sfinţii,prieteniinoştri : 

Sfinţii,prieteniinoştri “Aceasta este voinţa lui Dumnezeu: sfinţirea voastră” (1Tesaloniceni 4,3)

Sf. Ioan Baptist de La Salle : 

Sf. Ioan Baptist de La Salle A trăit între anii 1651 şi 1719 Sărbătorit la 7 aprilie (calendarul latin) Fondatorul Congregaţiei Fraţilor Şcolilor Creştine

Slide 3: 

s-a născut în 1651 în Franţa preot la 27 de ani educând copiii săraci ei au mai mari şanse la un viitor mai bun o familie cu 10 fraţi

Slide 4: 

alege să trăiască şi să lucreze alături de dascăli apare Congregaţia Fraţilor Şcolilor Creştine în România la Iaşi şi Pildeşti

Slide 5: 

introduce învăţământul în limba maternă Micile Şcoli parohiale Şcolile de Recuperare Şcolile Profesionale Şcolile pentru Educatori Cursuri serale şi duminicale a murit în 1719 patron al educatorilor

Slide 6: 

Sfinte Ioan Baptist de La Salle roagă-te pentru noi! Chemarea Fraţii Şcolilor Creştine nu este de a predica Evanghelia de la amvoanele din biserici, ci de a o imprima în inima elevilor chiar în mediul şcolar. Trebuie înainte de toate să existe o solidă bază religioasă. Aceasta se pune în familie, la biserică, la orele de religie şi de cateheză. Să cerem prin rugăciune ca în Biserică să existe cât mai mulţi educatori ce să se consacre cu toată inima formării umane şi creştine a tinerelor generaţii.

Sf. Ioan Baptist de La Salle : 

Sf. Ioan Baptist de La Salle Material pregătit în parohia greco-catolică Mănăştur 1 Vest, cu hramul Coborârea Spiritului Sfânt, din Cluj-Napoca

Textul de citit : 

Textul de citit Biografie Ioan Baptist s-a născut la Reims, în Franţa, la 30 aprilie 1651, într-o familie nobilă. A fost primul dintre cei zece copii, dintre care trei preoţi şi o călugăriţă. Visul său era să devină preot, şi a făcut studiile de teologie mai întâi în oraşul său natal şi apoi la Paris. La 27 de ani a fost hirotonit preot, şi doi ani mai târziu a obţinut doctoratul în teologie, dedicându-se apoi cu o mare angajare slujirii pastorale. Ajutând la întemeierea unei şcoli pentru copiii săraci, Ioan a înţeles că educându-i, aceştia au mai mari şanse la un viitor mai bun. Totodată a devenit conştient de importanţa unei bune pregătiri a învăţătorilor şi profesorilor. Încă de la început a organizat întâlniri periodice de formare pentru aceştia, dar apoi şi-a dat seama că nu era suficient să îi înveţe şi să le dea sfaturi bune: era necesar să trăiască şi să lucreze împreună cu ei. A renunţat atunci la funcţia de canonic, a îmbrăcat o haină mai modestă şi a început să locuiască împreună cu un grup de dascăli dispuşi să îl urmeze. Era anul 1683. Apăreau astfel primii Fraţi ai Şcolilor Creştine, o congregaţie de laici consacraţi lui Dumnezeu şi decişi să dedice şcolii toate talentele lor naturale şi dobândite. A avut de făcut faţă multor piedici şi dificultăţi, dar La Salle a mers mai departe cu convingerea că opera nu era a sa, ci a lui Dumnezeu. În acel timp la şcoală se învăţa în latină, şi învăţământul era util numai celor care se pregăteau pentru preoţie sau pentru o profesiune intelectuală. La Salle a avut curajul să introducă învăţământul în limba maternă şi, după Micile Şcoli parohiale, a fondat Şcolile Profesionale, pentru cei care doreau să înveţe o meserie; Şcolile pentru Educatori, unde se asigura o formare foarte bună viitorilor dascăli; Şcolile de Recuperare, pentru foştii deţinuţi; respectiv cursuri serale şi duminicale pentru cei care nu puteau frecventa şcoala de zi. A murit la 7 aprilie 1719, chiar în Vinerea Mare, când fundaţia sa număra 101 membri aflaţi în 23 de case cu circa 10.000 de elevi. În anul 1900, a fost canonizat şi, în 1950, pentru actualitatea metodei sale educative, Papa Pius al XII-lea l-a proclamat patron al educatorilor. Astăzi Congregaţia fondată de el are circa şase mii de membri în aproximativ o mie de centre educative din 84 de ţări din lumea întreagă. Rugăciune Ioan Baptist de La Salle le explica fiilor săi spirituali, Fraţii Şcolilor Creştine, că chemarea lor nu este de a predica Evanghelia de la amvoanele din biserici, ci de a o imprima în inima elevilor chiar în mediul şcolar. Pentru a-i pregăti pe tineri pentru viaţă, spunea el, trebuie înainte de toate să existe o solidă bază religioasă. Aceasta se pune în familie, la biserică, la orele de religie şi de cateheză. Să îi cerem Sfântului Ioan Baptist să ducă la Dumnezeu rugăciunea noastră prin care cerem ca în Biserică să existe cât mai mulţi educatori ce să se consacre cu toată inima formării umane şi creştine a tinerelor generaţii. Sfinte Ioan Baptist de La Salle, roagă-te pentru noi!

authorStream Live Help