правила за реда в училище

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

П Р А В И Л А З А Р Е Д А В У Ч И Л И Щ Е

Slide 2: 

Прозорците не се отварят! Това прави учителят по време на час. Опасно е да се качваш по первазите!

Slide 3: 

Ако си дежурен за деня следи за хигиената и реда в класната стая. За нарушения уведомявай дежурния учител!

Slide 4: 

Слушай звънците! След биенето на ученическия звънец се подготви за час!

Slide 5: 

Закусвай само на определени места! Измивай преди и след ядене ръцете си!

Slide 6: 

Не тичай в класната стая и в коридора на училището! Не се пързаляй по парапетите!

Slide 7: 

Уважавай другарите си! Не ги обиждай и наругавай!

Slide 8: 

Слушай внимателно урока по време на час! Вдигай прилично ръка! Не се обаждай и не пречи на другарчетата си! Не говори в час!

Slide 9: 

Пази чисти учебниците, учебните помагала и работното си място!

authorStream Live Help