Съществителни имена, 3.клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

съществителни имена, 3.клас, урок с мишки

Comments

Presentation Transcript

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА:

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА 3.клас, Мария Георгиева, 54.СУ“Св.Иван Рилски“, София

Slide2:

На кой ред откривате определението за съществително име? Част на речта, с която назоваваме предмети, действия и състояния. Част на речта, с която назоваваме признаци на предмети. Част на речта, с която назоваваме действия на предмети и лица.

Slide3:

С кой въпрос се откриват съществителните имена? Какво прави? Какъв? Каква? Какво? Какви? Какво е това?

Slide4:

Огради съществителното име. безстрашен безопасност честно сдобрен върлувам увивам

Slide5:

На кой ред има само съществителни имена? омръзвам, отсъствие, оттук; опустея, оттенък, обида; обещание, обида, обиколка;

Slide6:

На кой ред няма съществителни имена? увивам, увисвам, увличам; угасна, удивление, удобен; ужиля, узная, ураган;

Slide7:

Колко са съществителните собствени имена в стихотворението на А.Босев? 2 3 4 А на Тошко и на Вера майките са инженери. А пък майката на Начка е готвачка. Та какво се хвалиш ти, твойта майка, че лети? Майка ми пък – рече Ната – днес е ватманка позната.

Slide8:

Кое съществително име е в множествено число? сватба женитба стъкълца гонитба

Slide9:

Кое съществително име е в единствено число? краища уравнения слабост брегове

Slide10:

Опитайте да образувате форми за множествено число на посочените съществителни имена. героизъм, детство, щастие, въздух;

Slide11:

Опитайте да образувате форми за единствено число на посочените съществителни имена обувки, очила, клещи, спагети;

Slide12:

Кое съществително име е в мъжки род? устна павилион туршия нишесте

Slide13:

Кое съществително име е в женски род? марули мускули щурчета

Slide14:

От глагола ловя е образувано съществително име. Кое е то? ловувам ловец ловим

Slide15:

старея стар старец старинен остарявам старост Колко са съществителните имена? 1 2 3

Slide16:

Правилно ли са подчертани съществителните имена? Да Не Желязната черковна камбана тихо прозвъняваше в мълчаливата нощ.

Slide17:

Правилно ли са подчертани съществителните имена? Да Не Топлината на птицата сгря малките лястовичета.

Slide18:

На кой ред съществителните имена са съставени само от корен? път, нож, лед; пътник, ножница, ледове; отпътува, ножичка, заледен;

Slide19:

На кой ред всички съществителни имена са в среден род? слух, зрение, обоняние; хоро, червило, небе;

Slide20:

Елица подчертала всички съществителни имена в текста. Правилно ли е работила? Да Не Стъпила в реката плитка пее Руска, реше плитка.

Slide21:

В кое изречение думата добро е съществително име? Доброто с добро се заплаща. Детето е много добро. Доброто дете подреди стаята си.

Slide22:

Добра работа!

authorStream Live Help