ТРИТЕ СЪСТОЯНИЯ НА ВОДАТА+ВЪЗДУХ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

човекът и природата, урок с мишки, 3.клас

Comments

Presentation Transcript

ТРИТЕ СЪСТОЯНИЯ НА ВОДАТА. СВОЙСТВА НА ВОДАТА И ВЪЗДУХА. КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА:

ТРИТЕ СЪСТОЯНИЯ НА ВОДАТА. СВОЙСТВА НА ВОДАТА И ВЪЗДУХА. КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА 3.клас, урок с мишки, Мария Георгиева, 54.СУ“Св.Иван Рилски“, София

Slide2:

Кои свойства притежава въздухът? Безцветен, без вкус, без мирис, поддържа горенето, прозрачен; Син, сладък, крехък, не поддържа горенето„

Slide3:

Вярно ли е, че чистият въздух няма маса? Да Не

Slide4:

Човекът и сухоземните животни ... . дишат въздуха, който запълва празнините в почвата. дишат въздуха от атмосферата. усвояват разтворения във водата въздух.

Slide5:

Водните животни ... дишат въздуха, който запълва празнините в почвата. дишат въздуха от атмосферата. усвояват разтворения във водата въздух.

Slide6:

Въздухът е необходим за поддържане на процесите: изпарение дишане горене втечняване

Slide7:

Не се нуждаят от въздух: растенията животните облаците хората

Slide8:

Въздухът не се замърсява с вредни газове от: леките коли; тракторите; велосипедите.

Slide9:

Вярно ли е, че чистият въздух няма мирис? Да Не

Slide10:

Вярно ли е, че за да гори, свещта се нуждае от въздух? Да Не

Slide11:

Знаете ли, че ...? Слънчевите лъчи огряват земната повърхност различно. Затова въздухът на едни места е по-топъл, а на други – по-студен. Топлият въздух е по-лек и се издига нагоре, а неговото място се заема от студения. Това движение на въздуха се нарича В Я Т Ъ Р.

Slide12:

Кое твърдение е невярно? В твърдо състояние водата се намира по земната повърхност: на сушата като сняг през зимата; в сенчестите гори; по високите планински върхове като сняг и лед през цялата година.

Slide13:

В течно състояние водата се намира по земната повърхност в: реките, езерата, моретата; пясъчните пустини; гранитните скали

Slide14:

При загряване водата се: втечнява; изпарява; замръзва.

Slide15:

При загряване ледът се стопява. не се променя. се изпарява.

Slide16:

Водните пари са: вода в течно състояние; вода в твърдо състояние; вода в газообразно състояние;

Slide17:

Може да се реже и да се чупи. Това е ... лед. водна пара. вода.

Slide18:

При загряване водата не се променя. се стопява. се изпарява.

Slide19:

При загряване водната пара не се променя. се стопява. се изпарява.

Slide20:

При охлаждане ледът се втечнява не се променя замръзва

Slide21:

При охлаждане водната пара се втечнява. не се променя. замръзва.

Slide22:

При охлаждане водата се втечнява. не се променя. замръзва.

Slide23:

Изпарението е процес, при който: ледът се превръща във водна пара; водата се превръща във водна пара; ледът и водата се превръщат във водна пара.

Slide24:

Водата разтваря: тебешир, въздух. стъкло, желязо.

Slide25:

Прането изсъхва, защото водата в него се изпарява. се втечнява. изчезва.

Slide26:

Разтвор наричаме: разтворителя; разтвореното вещество; получената смес от разтворител и разтворено вещество;

Slide27:

Водата се пречиства при: замръзване. изпарение.

Slide28:

Знаете ли, че ...? Когато водата се превръща в пара, тя увеличава обема си 1600 пъти и упражнява голяма сила. Това означава, че от една бутилка вода можем да получим 1600 бутилки водна пара.

Slide29:

На кой ред са изброени само свойства на веществата? еластичност, разтворимост, прозрачност; цвят, обем, форма; маса, големина, ковкост;

Slide30:

Коя цифра съответства на процесът изпарение? 1 2 3 4 1 2 3 4

Slide31:

1 2 3 4 Цифрите на втечняване на водните пари и на валежите са? 2 и 3 3 и 4

Slide32:

Браво! Работихте старателно !

authorStream Live Help