Славяни.Българи, 3.кл

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Урок с мишки. Вкл. първите владетели

Comments

Presentation Transcript

Славяни. Българи. Първите владетели:

Славяни. Българи. Първите владетели 3.клас Мария Георгиева 54.СУ“Св.Иван Рилски“ София

Slide2:

Славянските племена живеели в пределите на Византия. Да, и били многобройни. Не

Slide3:

Къде славяните изграждали селищата си? На природно защитени места, край гори, реки и езера. На места, където им харесва.

Slide4:

Славянски богове са ... . Тангра Перун, Дажбог, Лада Тракийския конник, Бендида

Slide5:

Кое твърдение е вярно? Славяните са опитни мореплаватели. Славяните са опитни земеделци и скотовъдци.

Slide6:

Как славяните погребвали своите близки? В гробници . В гробове . Изгаряли ги на клада .

Slide7:

Кое твърдение е вярно? Това е георграфска карта. Това е историческа карта на Стара велика България

Slide8:

Какво означава знакът зад хан Кубрат?

Slide9:

Художникът Димитър Гюдженов е нарисувал тази картина според легендата. предметни източници. писмени източници на знания за миналото.

Slide10:

Хан се нарича предводителят на ...? т ракийските племена. с лавянските племена. б ългарските племена.

Slide11:

Кои предмети са част от съкровището от гроба на хан Кубрат?

Slide12:

Знамето на древните българи е ... ?

Slide13:

Коментирайте това изображение. Какво е това?

Slide14:

Това е ... ? Икона Стенопис Календар на древните българи. Рисунка от ваза

Slide15:

Кой владетел носи прозвището Основателя? Хан Кубрат Хан Крум Хан Омуртаг Хан Аспарух Сребърен орел, 20 см

Slide16:

Кое славянско селище е избрано за столица на държавата през 681 г. ? София Константинопол Плиска

Slide17:

Първите общи писани закони за славяни и българи са дело на ...? х ан Крум Страшни. х ан Аспарух Основателя. хан Омуртаг Строителя.

Slide18:

« Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А името на архонта е . . . . . . , кан сюбиги. Нека Бог да го удостои да преживее сто години. » Омуртаг Аспарух

Slide19:

Това е „Мадарския конник” Да Не Изсечен на 23 метра отвесна скала

Slide20:

Беше ни приятно заедно!

authorStream Live Help