Троян

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Един продукт, изработен по e Twinning

Comments

Presentation Transcript

Slide2:

Гр. Троян възниква през 15 век като предбалканско попътно селище. Исторически разкопки свидетелстват за тракийско население заселило се около реката. Името на града идва от стария римски път “Виа Траяна”, който свързвал река Дунав с Бяло море.

НУ „Христо Ботев“:

НУ „Христо Ботев“

Народно читалище ”Наука-1870 г.” продължава традициите от своето минало и днес е център на културния живот в община Троян. Създадено е през 1870 год.:

Народно читалище ”Наука-1870 г.” продължава традициите от своето минало и днес е център на културния живот в община Троян. Създадено е през 1870 год.

Музей на народните художест- вени занаяти и приложни изкуства:

Музей на народните художест- вени занаяти и приложни изкуства

Slide11:

Този музей е единствен в България съхранил богатството на майсторите на народни занаяти и приложни изкуства. Музея представя развитието на зана-ятите в района: керамика, дървообра-ботване, дървостругарство, дърворез-ба, иконопис, бъкличарство,тъкачество, златарство,металообработване, произ-водство на оръжия.

Троянска керамична школа:

Троянска керамична школа

Дървостругарство и дърворезба:

Дървостругарство и дърворезба

Металообработване :

Металообработване

Тъкачество :

Тъкачество

Троянската чаршия – макет :

Троянската чаршия – макет

Експозиция “Възраждане”:

Експозиция “Възраждане”

Slide21:

Открита е през 1970 г. Уредена е в реставрираната сграда на турския конак, вдигната през 1868 г. (годината на обявяването на Троян за град) от троянския майстор Тотю Михов за нуждите на турската администрация . Чрез снимки, графики и веществени материали експозицията проследява икономическото и културното развитие на Троян, учебното дело, хайдутството, дейността на Троянския революционен комитет, основан от Васил Левски, участието на троянци в Новоселското въстание през 1876 г. и в Ботевата чета.

Slide23:

Иван хаджийски е български публицист, социален психолог. Трудовете му дават основоние да се смята за един основопо-ложник на българската психо-логия.

Slide24:

Генерал-лейтенант Павел Карцов Г енерал   Павел Карцов , прекосява   Балкана  през  Троянския проход  при температура -27 градуса по време на  Руско-турската освободителна война  и освобождава прохода и  Троян

Димитър Икономов - Димитриката :

Димитър Икономов - Димитриката Троянецът Димитър Икономов е участник в Ботевата чета и дава идеята за пре-минаване на Дунава чрез превземане на параход.

Църквата “Света Параскева”:

Църквата “Света Параскева”

Троянския манастир:

Троянския манастир

Slide30:

Троянският манастир е създаден заради иконата. Тя пристигнала в село Орешак около 1600г. носена от един или двама монаси от манастирите в Света Гора. Те носели иконата към Влахия, но отседнали в селото, за да се срещнат с отшелник, за който били чули. На следващия ден, когато се подготвяли да отпътуват, магарето, с което се пренасяла иконата, отказало да помръдне и те трябвали да останат в селото още един ден. На следващия ден случката се повторила. След няколко дни магарето продължавало да се противи и монасите приели това като знак, че иконата трябва да остане там. Tроянският отшелник скоро привлякъл още неколцина братя, които построили за чудотворната Богородична икона малка дървена църквица и започнали да служат в нея. Броят на поклонниците и заселниците нараствал, за тях построили килии и странноприемница. Така възникнал Троянският манастир. В малкото параклисче, което било построено преди манастира всяка година на храмовия празник Света Богородица на 15 август иконата се изнася и хората й се покланят. През останалото време тя се намира в църквата на манастира.Славата на чудотворната икона Света Богородица Троеручица се разнесла, защото непрекъснато дарявала изцеление на идващите с вяра при нея. На всеки за всичко помагала. 

Национален-панаир изложба на художествените занаяти – с. Орешак:

Национален-панаир изложба на художествените занаяти – с. Орешак

Римска крепост Состра :

Римска крепост Состра

Slide35:

Край с. Ломéц се намира римската крепост   Состра . В непосредствена близост до крепостта е минавал римският път от Данубиос (р.  Дунав ) към Филипополис ( дн .  Пловдив ), останки от който могат да се видят и днес на същото място . Каниц открил останки от цял античен град и крепост . Тук е открита особено цен­на находка от бронзови колониални монети . Между тях има монети от Одесос ( Варна ), от Сердика ( София ), от Пауталия ( Кюстендил ) и от други градове .

Slide40:

 „Български фестивал на сливата” е културно събитие в община Троян. Традиционно се провежда в последната седмица на месец септември. Свързан е с основен поминък на Троянския край – отглеждането на сливовата култура, производство на троянската сливова ракия и други сливови продукти. Дава възможност за изява на любителското творчество и развитието на занаятите, представя атрактивни демонстрации и ритуали.

authorStream Live Help