Видове текстови задачи, 2.клас, умножение и деление

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

3 вида текстови задачи във 2.клас

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

НАЧАЛО Дългоочаквани текстови Задачи JUMP MATH Мария Георгиева, 54 СОУ Мария Георгиева, 54.СОУ „Св.иван Рилски“, 2.клас

Slide2:

Верни: 21 Грешни: 0 Оценка: 6 Âåðíè: 8 Ãðåøíè: 11 Îöåíêà: 3 Âðåìå: 0 ìèí. 18 ñåê. Мария Георгиева, 54 СОУ Пожелавам успех ! получаваш верни грешни

Slide3:

8 6 4 Задача от Вид 1: 4 групи предмети; по 2 предмета във всяка група; Колко предмета има общо? показвам Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide4:

15 2 8 задача от Вид 1: 3 рафта, по 5 книги на рафт, Колко са всички книги? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide5:

56 8 15 задача от Вид 1: 8 кутии, по 7 молива във кутия. Колко са всички моливи? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide6:

54 48 15 задача от Вид 1: 6 раници, по 9 тетрадки в раница; Колко са всички тетрадки? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide7:

2 6 3 задача от Вид 2: 6 предмета общо, по 3 предмета в група; Колко на брой са групите? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide8:

3 8 4 задача от Вид 2: 12 стикера, по 4 стикера на дете; Колко са децата? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide9:

6 40 8 задача от Вид 2: 48 ябълки, по 8 ябълки в щайга; Колко са щайгите? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide10:

4 8 6 задача от Вид 2: 32 деца, по 8 деца в лодка; Колко са лодките? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide11:

6 8 5 задача от Вид 2: 42 рибки, по 7 в аквариум; Колко са аквариумите? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide12:

5 10 20 задача от Вид 2: Всяка котка има 2 очи; Има общо 10 очи. Колко са котките? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide13:

8 7 32 задача от Вид 2: 64 бутилки вода, по 8 бутилки в каса; Колко са касите? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide14:

4 9 6 задача от Вид3: 12 предмета, 3 групи; По колко предмета в група? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide15:

8 12 9 задача от Вид 3: 3 групи, 24 предмета общо По колко предмета в група? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide16:

10 15 9 задача от Вид 3: 30 дъвки, в 3 кутии; По колко дъвки има в кутия? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide17:

5 32 6 задача от Вид 3: 8 пейки, 40 ученици; На пейка по колко ученици са седнали? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide18:

8 9 7 задача от Вид 3 ? 72 лева, в 9 портмонета; По колко лева има в портмоне? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide19:

4 16 6 задача от Вид 3: 32 задачи, на 8 ученици; По колко задачи на ученик? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide20:

5 3 45 задача от Вид 3: Обиколката на равностранен триъгълник е 15 см. Каква е дължината на страната? Мария Георгиева, 54 СОУ

Slide21:

Вид 2 Вид 3 Вид 1 От кой вид е задачата? 100 души във влак, по 10 души във вагон; Колко са вагоните? Мария Георгиева, 54 СОУ

authorStream Live Help