УЧА ПРАВОПИСА НА ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Урок с мишки за гласните звукове, м.октомври, 2.клас,

Comments

Presentation Transcript

УЧА ПРАВОПИСА НА ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ:

УЧА ПРАВОПИСА НА ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ Мария Георгиева, 54.СОУ „Св.Иван Рилски“, урок с мишки, 2.клас, 3 1.Х. 2015 г.

Slide2:

Коя сричка в дума картофче е ударена? кар тоф че

Slide3:

Коя сричка в дума сурвакари е ударена? сур ва ка ри Сурва, сурва, сурвакари, р ед по редом млади, стари, б ийте здраво по гърбина...

Slide4:

Написа нашето момче: „Телето има си званче“. Засмя се дядо му Иван: Дочувам как звъни – зван, зван! Щом усетиш ти съмнение, трябва сричка с ударение: п ъ т – п ъ тека и п ъ тува, с Ъ се пише, с А се чува.

Slide5:

С коя дума проверяваме правописа на т а нцувам? танц танцьор

Slide6:

С коя дума проверяваме правописа на т ъ гувам? тъгуваме тъжен тъга

Slide7:

В кой ред има дума за проверка на неударената гласна? ж и вотни – живея, живот; л е карства – лечител, лекува; д ъ рвари – дърво, дървен;

Slide8:

В кой ред думите имат неударена гласна а? г _ сок, п _ ток; м _ лчуган, п _ стир; в _ лче, в _ лчица; Помощ: гъска, патка, вълк;

Slide9:

Има думички, в които още нещичко е скрито – палавото ударение сменя тяхното значение Коя дума се отнася за изображението? вълна вълна

Slide10:

Коя дума се отнася за изображението? пари пари

Slide11:

О или У ще напишете? б _ дилник _ питвам п _ стиня ч _ деса февр _ ари авг _ ст ян _ ари б _ б _ лечка буболечка

Slide12:

В кой ред думите нямат дума за проверка на неударената гласна и е нужна справка в Правописния речник? ж и вея, з и мувам п о щальон, г о ра п а кет, оп а ковка

Slide13:

В кой ред има думи с неударена гласна, които се проверяват в Правописния речник? рибар, сладкар; замък, съкровище; купувам, спортувам;

Slide14:

В кой ред има правописна грешка? помагам, покана гулям, малък джудже, сладък

Slide15:

В кой стих има правописна грешка? Сурва, весела година, златна ябълка в гръдина. Да сме живи, да сме здрави – всеки с труд да се прослави! Новата година като лани пак ни носи чудни армагани. И с игри и песни край елхата радостни заскачаха децата. армаган - подарък

Slide16:

А или Ъ? гласната изпада – Ъ; гласната не изпада – А; п у мп _ л, пал _ в, каз _ л а ъ

Slide17:

А или Ъ? а ъ лит _ р мет _ р тиг _p гласната изпада – Ъ; гласната не изпада – А;

Slide18:

Добра работа, второкласници! Използвани изображения:интернет

authorStream Live Help