Математика,1.клас,м.април

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

mouse mischief, 1.клас, Задачи от състезанието "Математика без граници"

Comments

Presentation Transcript

Математика, 1.клас, м.април:

Математика, 1.клас, м.април Мария Георгиева, 54.СОУ „Св.Иван Рилски“, София, 2015 г.

Slide2:

Колко са подходящите числа, които можем да поставим вместо картинката? 1 2 3 3 < 6 -

Slide3:

3 < 6 - 0 1 2

Slide4:

Записах всички числа от 0 до 12. Колко са цифрите, които използвах повече от 1 път? 2 цифри – 1 и 2; 3 цифри – 0, 1 и 2; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2

Slide5:

Колко от числата 1, 10, 20, 2, 3, 12 и 14 са едноцифрени ? 3 4 5

Slide6:

Кое е липсващото число? 15 + ? = 14 + 1

Slide7:

С колко 14 е по-голямо от 7? 14 + 7 = 21 14 – 7 = 7

Slide8:

Колко са числата по-малки от 1? 0 1 0 1 2 3 4 5 ...

Slide9:

Отсечка е дълга 8 см. Друга отсечка с 3 см по-дълга от нея. Колко сантиметра е по-дългата отсечка? 8 + 3 = 11 см 8 – 3 = 5 см

Slide10:

Едното събираемо е 9, а сборът е най-малкото двуцифрено число. Другото събираемо е: събираемо + събираемо = сбор 9 + ... = най-малкото двуцифрено число

Slide11:

Аз имам 2 ябълки, Ивет има с 2 ябълки повече от мен, а Дария има с 2 ябълки по-малко от Ивет? Колко ябълки имаме тримата заедно? аз – Ивет – Дария - Колко общо?

Slide12:

Аз имам 2 ябълки, Ивет има с 2 ябълки повече от мен, а Дария има с 2 ябълки по-малко от Ивет? Колко ябълки имаме тримата заедно? аз – Ивет – Дария - Колко общо?

Slide13:

Девет деца играят криеница. Едното търси останалите и намира 5. Колко деца остават скрити ? 4 3 2

Slide14:

Събрах две числа и получих сбор 1. Кое е по-голямото от двете събираеми? 0 1 2 + = 1

Slide15:

Вместо да извадя 1 от едно число, прибавих 1 и получих 11. Кое число трябваше да получа? + 1 = 1 1 - 1 =

Slide16:

Колко са правилно поставените знаци “<“ и “>”? 0 2 3 6 + 6 < 6 + 6 11 - 1 > 9 + 1 18 -2 < 8 + 8

Slide17:

Сборът от годините на Иван и Петър е 10. Иван е с 4 години по-малък от Петър. На колко години е Петър? 4 5 6 7 И. + П. = 10 г.

Slide18:

На Иван не му достигат 4 балона, за да има 5. Петър има с 1 балон повече от Иван. Колко балона имат общо Петър и Иван? Иван Петър

Slide19:

На Иван не му достигат 4 балона, за да има 5. Петър има с 1 балон повече от Иван. Колко балона имат общо Петър и Иван? 5 + 2 = 7 б. 1 + 2 = 3 б

Slide20:

Разликата на две числа е 6. Намаляваме умаляемото с 1. Увеличаваме умалителят с 1. Колко е новата разлика? Умаляемо - умалител = 6 10 - 4 = 6 5 6

Slide21:

Имам 2 цветенца с по 2 листенца. Откъснах 2 листенца. Колко листенца остават? 4 – 2 = 2 2 – 2 = 0 4 – 4 = 0

Slide22:

Колко най-много пръчици дълги по 2 см можем да отрежем от пръчица дълга 9 см? 2 см 2 см 2 см 2 см 1 см 4 5 3

Slide23:

С четири квадрата с дължина на страната 1 см е сглобен друг квадрат. Колко см е дължината на сглобения квадрат? 1 см 1 см 1 см 1 см 1 см 1 см

Slide24:

Използвани са задачи от „Математика без граници, пролет, 2014 г.

authorStream Live Help