Магаре

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Урок по БЕЛ, 1.клас, четене с разбиране, урок с мишки

Comments

Presentation Transcript

Магаре:

Магаре Урок по български език и литература, 1.клас, м.април; Мария Георгиева, 54.СОУ“Св.Иван Рилски“

Slide2:

Магаре Кой каквото ще да казва, ала умна съм глава. Май ушите ми са дълги, но беда не е това. Хората ме претоварят, яздят, впрягат ме в кола и отгоре ми се карат – ех, магарешки тегла! Като кон не съм голямо, но съм с по-голям инат, ала не за него само аз се славя по цял свят. Виж, за песни, що да кажа, пея с ясен, сладък глас. Искате ли да покажа майсторлъка си пред вас? Васил Ив. Стоянов

Slide3:

Непознати думи: тегла – мъки, страдания; инат – безсмислено упорство; кола – каруца, каручка ;

Slide4:

Оградете каруцата.

Slide5:

Определете текста „Магаре“. Това е стихотворение. Това е приказка.

Slide6:

Кой говори в текста? Конят. Магарето.

Slide7:

Изберете вярното твърдение. Магарето не се отличава от коня по големина. Магарето се отличава от коня по големина.

Slide8:

От какво магарето се оплаква? Оплаква се, че ушите му са дълги. Оплаква се, че хората го претоварват и му се карат. Оплаква се, че не е голямо като коня.

Slide9:

Магаре Кой каквото ще да казва, ала умна съм глава . Май ушите ми са дълги, но беда не е това . Хората ме претоварят , яздят, впрягат ме в кола и отгоре ми се карат – ех, магарешки тегла ! Рима Като кон не съм голямо , но съм с по-голям инат , ала не за него само аз се славя по цял свят .

Slide10:

Виж, за песни, що да кажа, пея с ясен, сладък глас. Искате ли да покажа майсторлъка си пред вас? Намерете римувани думи. Подчертайте ги.

Slide11:

Виж, за песни, що да кажа , пея с ясен, сладък глас . Искате ли да покажа майсторлъка си пред вас ? Така ли работихте?

Slide12:

Къде магарето е впрегнато правилно?

Slide13:

Магарето смята, че ... пее с ясен, сладък глас. не може да пее хубаво.

Slide14:

Магарето певец ли е? Да Не Реве като магаре. – българска поговорка

Slide15:

Магарето има високо мнение за себе си като певец. Кои думи му подхождат най-много? находчиво, съобразително; придирчиво, взискателно, претенциозно; самохвалко, самонадеяно, инатливо;

Slide16:

Пригответе се да чуем „майсторлъка“ на магарето. https://www.youtube.com/watch?v=0KPm8GUA6W0

Slide17:

Домашна работа: Препишете само онази част от стихотворението , която Ви впечатлява най-много. Илюстрация – не е задължителна.

authorStream Live Help