Южнякът и Севернякът

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Четене с разбиране, урок с мишки,1. клас

Comments

Presentation Transcript

Южнякът и Севернякът:

Южнякът и Севернякът Урок по Български език и литература, 1.клас, 54.СОУ“Св.Иван Рилски“, гр.София, район „Надежда“; и зготвил: Мария Георгиева Народна приказка

Slide2:

ямурлук Четене Капанче; Четене Кой как чете? Четене Кой съм аз?

Slide3:

Южнякът и Севернякът Южнякът и Севернякът се запрепирали веднъж кой от двамата може да съблече ямурлука на овчаря. - Аз тъй ще се разфуча – рекъл северният вятър,- че ще отнеса ямурлука и ще оставя човека само по риза.

Slide4:

- Дай да мидив как ще стане тази работа – отвърнал южният вятър. Духнал Севернякът с все ɐv и ɔ , ала овчарят се ливу още по-здраво в ɐʞʎvdʎwʁ и обърнал гръб на вятъра.

Slide5:

Засмял се Южнякът и казал: - Гледай сега аз как ще съблека човека! И повял леко над полята ... На овчаря му станало топло и той захвърлил дрехата на земята.

Slide6:

„Южнякът и Севернякът“ е ... народна приказка. стихотворение. гатанка. изречение.

Slide7:

Какъв вид приказка е? за животни фантастична битова

Slide8:

Кои са героите в приказката? Двата вятъра. Южнякът, Севернякът и овчарят.

Slide9:

Кой е Южнякът?

Slide10:

За кого се отнасят думите “ студен и силен“? За Северняка. За Южняка.

Slide11:

Прочетете месеците, през които духа Севернякът? Прочетете месеците, през които духа Южнякът ?

Slide12:

Какъв е Южнякът? топъл, слаб, внимателен; силен, студен, груб;

Slide13:

Кой разчита на груба сила, а не на ума си? Южнякът Севернякът

Slide14:

Кой разчита на съобразителност, находчивост,на предвидливост, на досетливост?

Slide15:

Чие поведение укорявате?

Slide16:

Къде месеците не са подредени правилно по азбучен ред? а вгуст, д екември, м ай н оември о ктомври ф евруари я нуари ю ни а вгуст, д екември, м ай н оември о ктомври ф евруари ю ни я нуари

Slide17:

6 думи

Slide18:

Валери вари във варели. Рачо реже риба . Вили с Лили сини сливи свили. Котка скокна, клопка клопна-падна котка в клопка. Петко рита пет корита Шише се суши на шосе се суши . Русо прасе просо пасе, паси просо русо прасе.

Slide19:

Домашна работа: 1. С думата ямурлук да съставя изречение; 2. Да маркирам в различни цветове думите на Северняка, на Южняка, на автора; БРАВООО!

authorStream Live Help