И АЗ СЪМ КАТО БАЩА СИ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Урок с Mouse Mischief по български език и литература след периода на ограмотяване. Приказка на Ран Босилек-четене с разбиране.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Ран Босилек Урок по български език и литература, 1.клас, Мария Георгиева, 54.СОУ „Св.Иван Рилски“, гр. София И АЗ СЪМ КАТО БАЩА СИ

Slide2:

И аз съм като баща си Промъкнал се Вълчо край село. Видял един кон. Приближил се и му рекъл: - Яде ми се конско месо. Ще те изям. - Ех, Кумчо – рекъл конят.- Като ти се яде, няма що - ще ме изядеш. И баща ти обичаше да похапва месце от нашите роднини. - Тъй ли? Ти помниш ли баща ми?

Slide3:

- Помня го. Как да не го помня, Вълчо. Много придирчив беше. Коне с подкови не ядеше. Преди да ги разкъса, винаги им махаше подковите. - И аз съм като баща си – рекъл Вълчо. – Дай да ти махна подковите. От кой крак да започна? - Баща ти от задния почваше. - Хайде дигни крак! И аз ще махна най-напред задните подкови.

Slide4:

Дигнал конят крак. Навел се Вълчо да махне подковите. Ех, че като го ритнал оня ми ти кон – три пъти Вълчо се превъртял. Ни жив, ни мъртъв се довлякъл в гората.

Slide5:

Четене Буксир Четене Капанче Четене Кой как чете? Четене Кой съм аз? Двойно четене Четене през решетки Четене затъмнена част Четене на обърнат текст

Slide6:

И аз съм като баща си Промъкнал се Вълчо край село. Видял един кон. Приближил се и му рекъл: - Яде ми се конско месо. Ще те изям. - Ех, Кумчо – рекъл конят.- Като ти се яде, няма що - ще ме изядеш. И баща ти обичаше да похапва месце от нашите роднини. - Тъй ли? Ти помниш ли баща ми?

Slide7:

- Помня го. Как да не го помня, Вълчо. Много придирчив беше. Коне с подкови не ядеше. Преди да ги разкъса, винаги им махаше подковите. - И аз съм като баща си – рекъл Вълчо. – Дай да ти махна подковите. От кой крак да започна? - Баща ти от задния почваше. - Хайде дигни крак! И аз ще махна най-напред задните подкови.

Slide8:

Дигнал конят крак. Навел се Вълчо да махне подковите. Ех, че като го ритнал оня ми ти кон – три пъти Вълчо се превъртял. Ни жив, ни мъртъв се довлякъл в гората.

Slide9:

Кой е авторът на приказката „И аз съм като баща си“? Ангел Каралийчев Ран Босилек Шарл Перо

Slide10:

Кои са героите в приказката? Вълчо, конят, бащата на Вълчо; Вълчо и конят;

Slide11:

Приказката „И аз съм като баща си“ е...? битова. фантастична. за животни.

Slide12:

Кои думи се отнасят за Вълчо? глупав, груб, несъобразителен; съобразителен, умен , куражлия;

Slide13:

Подкова е ...?

Slide14:

Кой герой е придирчив? конят Вълчо никой от тях

Slide15:

Кой герой не се разтреперва пред опасността?

authorStream Live Help