Четене с Рр

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Урок за звук и букваРр_1.клас; Тарикатлъци за четивна техника

Comments

Presentation Transcript

Четене с Рр:

Четене с Рр Мария Георгиева, 54.СОУ „Св.Иван Рилски“, гр.София

PowerPoint Presentation:

а а а о а 1.зад. Звукови модели.

PowerPoint Presentation:

р р р р 2.зад. Свържете.

PowerPoint Presentation:

ра ръ ри ре ру ро ар ър ир ер ур ор 3 .зад. Четене на срички.

PowerPoint Presentation:

4 . зад. ра ръ ри ре ру ро ар ър ир ер ур ор

PowerPoint Presentation:

ра ръ ри ре ру ро ар ър ир ер ур ор н а н ъ н и н е н у но ал ъл ил ел ул ол 5 .зад. Четене на срички в колонка.

PowerPoint Presentation:

ра ръ ри ре ру ро ар ър ир ер ур ор 6 .зад. Четене на срички.

PowerPoint Presentation:

7 .зад. Четене на думи. рало, рана, рамо, ръми; нар, мир, оре , мери; орел, рали, марули, номер, нарани; Лора, Нора, Марин, Орлин; Ирена, Ирина, Мира, Марина; Рим, Рени, Рила, Румен;

PowerPoint Presentation:

8 .зад. Можете л и да прочетете? нар мир рало рана рамо руло море нар мир рало рана рамо руло море

PowerPoint Presentation:

9 .зад. Залепих 3 думи. Отделете ги една от друга. ЛАМАРИНАНАМЕРИНОМЕР

PowerPoint Presentation:

Марина е на море. Наум е умен. Мирела има ролери. Ние имаме марули. 10.зад. Прочетете изреченията – 4 са.

PowerPoint Presentation:

Рано оре Марин. 11.зад. Прочетете изреченията.

PowerPoint Presentation:

Марина е на море.

PowerPoint Presentation:

На Рила има ли орли?

PowerPoint Presentation:

Орлин намери малини.

PowerPoint Presentation:

Нора е уморена. Нора е уморена. Нора е уморена. Нора е уморена. Нора е уморена. Нора е уморена. Нора е уморена. Нора е уморена. Нора е уморена. 12.зад. Кое изречение е „Нора е уморена.“?

PowerPoint Presentation:

У морена ли е Рени ? ? 13.зад. Подредете думите в изречение.

PowerPoint Presentation:

Румен има рана. Марин е на ролери. Орлин е немирен. 14.зад. Прочетете .

PowerPoint Presentation:

На Рила или на море - На море ли е Румен? - Не. Лора е на море. - А Румен? - Румен е на Рила. Кое изречение изчезна? 15.зад. Прочетете текста внимателно. Е дно изречение ще изчезне.

PowerPoint Presentation:

БРАВО! Изображения: от мрежата

authorStream Live Help