Математика, 20.Х,1.клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

математика,първиклас,54соу,maths,

Comments

Presentation Transcript

Забавна математика 1.клас, 20.Х.2014 г.:

Забавна математика 1.клас, 20.Х.2014 г. Мария Георгиева, урок с Mouse Mischief 54.СОУ „Св.Иван Рилски“, София

PowerPoint Presentation:

Как се образува числото 6? 4+2 5+1 3+3

PowerPoint Presentation:

Колко са били сливите над цифрата на числото 6 , преди 4 от тях да паднат на земята? 6 8 4

PowerPoint Presentation:

С колко точките са повече от 6? 3 4 5

PowerPoint Presentation:

Коя задача е правилна? 4 + 1< 4 5 – 1 > 6 5 + 1 > 5

PowerPoint Presentation:

> = < 5 4 - 1 > = <

PowerPoint Presentation:

> = < 5 – 1 4 - 1 > = <

PowerPoint Presentation:

Коя фигура е най-отдолу?

PowerPoint Presentation:

С коя фигура ще завърши килимчето?

PowerPoint Presentation:

+ - 3 2 = 5 2 = 5 3 4 = 6 2

PowerPoint Presentation:

Препишете и решете задачите. 3 = 5 - 1 = - 4 2 = 5 - 4 = - 2

PowerPoint Presentation:

3 = 5 - 2 1 = 5 - 4 2 = 5 - 3 4 = 6 - 2 Проверка.

PowerPoint Presentation:

Оградете 2 съседни числа, чийто сбор е равен на 4. 3 2 1 3 4 2 2 5 3 1 2 3 2 2 0 4 5 6 2 2 1 Оградете 2 съседни числа, чийто сбор е равен на 5. 1 2 3 4 3 2 1 2 3 0 4 1 4 0 2 3 0 4 0 5 0 6 0 2 3

PowerPoint Presentation:

2 2 ? 3 7 Кое число липсва? 5 4 3 1

PowerPoint Presentation:

От КМС, 2009 г. Да преброим.

PowerPoint Presentation:

Къде балоните са повече с 2?

PowerPoint Presentation:

? Кой плод липсва?

PowerPoint Presentation:

3+1 < <7 Кое число може да бъде в празното квадратче ? Има повече от един правилен отговор. Да оградим. 5 6 4 7 4

PowerPoint Presentation:

Браво за чудесната работа!

authorStream Live Help