Магията на Българското средновековие

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Магията на Българското средновековие:

Магията на Българското средновековие 12.02.2014 г. Мария Георгиева, 54.СОУ

PowerPoint Presentation:

Кой български владетел наричаме „Спасителят на Европа“ и защо? Хан Тервел Хан Крум Страшни Хан Аспарух Основателя

PowerPoint Presentation:

Наследникът на хан Аспарух – хан Тервел , присъединил нови византийски земи към България на юг от Стара планина . През 718 г. помогнал на Византия да отблъсне от Константинопол силен противник – арабите.

PowerPoint Presentation:

Каменен надпис, сечен по повелята на ... ? Хан Крум Хан Омуртаг Строителя

PowerPoint Presentation:

Прочетете текста и отговорете с ДА или НЕ. ДА НЕ Решения на специалния народен събор от 893 г.: Одобрил смяната на Владимир-Расате със Симеон . Преместил столицата в Преслав . Обявява българският език за официален държавен, църковен и книжовен. Д.Гюдженов, „Княз Борис провъзгласява Симеон“

PowerPoint Presentation:

Български цар и български отшелник, живели през 10.век. Цар Петър и поп Богомил Цар Петър и Иван Рилски Цар Симеон Велики и Климент Охридски

PowerPoint Presentation:

Коя снимка е от Преслав?

PowerPoint Presentation:

Български цар от 14.век, който оказвал голяма подкрепа на книжовниците. Цар Иван Александър Цар Симеон Цар Иван Шишман Лондонско четириевангелие

PowerPoint Presentation:

Краят на Българското средновековие е през ... 1393 г . 1187 г. 1396 г.

PowerPoint Presentation:

Кои са тези обекти, включени в Световното културно и природно наследство?

PowerPoint Presentation:

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

authorStream Live Help