УЧИМ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 4 кл

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

до 27.Х. по български език, 4 клас

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Мария Георгиева, 54.СОУ, София УЧИМ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 27.Х.2013 г

PowerPoint Presentation:

Прочетете текста и определете от кой вид е. повествование (има случка) описание р азсъждение (изразява твърдение, подкрепено с доказателства и се прави извод) Край воденицата минавал керван с камили. Камиларите отивали на панаир. Като чули, че във воденицата тъпан бие, рекли да се отбият.

PowerPoint Presentation:

Маркирайте пряката реч. Пощальон Рогльо-Богльо пощальона в ече вятъра догоня... Само охлювката стара з аран-вечер му се кара: Сине! С тия телеграми ще се спънеш нейде, мами! Х.Харалампиев

PowerPoint Presentation:

Обръщение са думите, с които се обръщаме към някого. То може да стои в началото, в средата, в края на изречението. Съставено е от една или повече думи. Отделя се със запетая от другите думи. - Томи и Аника, приготвила съм много подаръци за вас – рече Пипи. Океанските вълни се блъскаха шумно в брега. Къде има обръщение?

PowerPoint Presentation:

В кое изречение думата поляна е подлог? 1. Децата играеха на поляната. 2. Поляната беше обсипана с цветя. 3. Децата почистиха поляната.

PowerPoint Presentation:

В кое изречение са допуснати грешки при членуването? Канарата е надвиснала застрашително над пропастта. В тропиците влажността на въздуха е много висока. Младоста се опира на желанието, а староста – на опита.

PowerPoint Presentation:

В кое изречение подлогът е членуван правилно? Бухала донесе отговорът на горските обитатели. На следващият ден халифа пак седял в градината си. Принцът най-после намерил пътя за връщане.

PowerPoint Presentation:

В кое изречение подлогът е членуван неправилно ? Свещта догаряше. Скромноста краси човека. Радостта и скръбта заедно ходят.

PowerPoint Presentation:

С кой въпрос откриваме сказуемото? Кой? На кого? Какво прави? Колко?

PowerPoint Presentation:

В кое изречение подчертаната дума е сказуемо? Облаците отминаха намръщени . Слънцето изсуши листата, измити от дъжда. Цветята грейнаха окъпани в роса.

PowerPoint Presentation:

В коя пословица е пропуснато сказуемото? Бързата работа – срам за майстора. Голям залък лапни – голяма дума не казвай. Утрото е по-мъдро от вечерта.

PowerPoint Presentation:

Е пидемия от дупки Петя Александрова Имам си дупчица - тук , на чорапа , днес сутринта я открих . Гледам по обед - подметките зяпат , станаха дупките три . Леле , след мача , осем са вече , дупка до дупка по мен . Мамо , моля те , стой надалече , може да съм заразен .

authorStream Live Help