Отчет на МО Начален етап 2012 г

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

54.СОУ, начален етап

Comments

Presentation Transcript

О Т Ч Е Т на МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НАЧАЛЕН ЕТАП 54 СОУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ гр. СОФИЯ:

О Т Ч Е Т на МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НАЧАЛЕН ЕТАП 54 СОУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ гр. СОФИЯ за учебна 2011/2012 г

PowerPoint Presentation:

Разглеждане и избор на учебни помагала. Провеждане на входяща и изходяща диагностика и последващ анализ. Дейности, свързани с патронния празник на училището. Обсъждане на иновативни методи в учебно-възпитателната работа . Приобщаване на родителите . Подобряване на материална база. Провеждане на коледни тържества по класовете . Провеждане на Коледен благотворителен базар.

PowerPoint Presentation:

Оказване на методическа помощ. Участие на учители в семинари, обучения, съвещания и др. „ Празник на буквите” в първи клас. Участие на ученици в състезания. Провеждане на екскурзии и зелени училища. Организиране на дни на „Отворените врати” за детските градини с цел приемственост.

PowerPoint Presentation:

Реализиране на училищен проект „Аз обичам България”. Реализиране на училищен проект „Малки писатели-развитие на детската фантазия”. Реализиране на училищен проект „Вълшебници на словото”. Участие в проект “ Green and blue ” „ Landscape of Europe “.

PowerPoint Presentation:

Споделяне на опит и обмяна на мнения с учителите на V клас. Провеждане на дейности за завършване на учебната година с ученицит e . Възпитатели в 54 СОУ. ДРУГИ

PowerPoint Presentation:

По традиция на 19 октомври отбелязваме патронния празник Св. Иван Рилски с: - беседи; - презентации; - лично творчество - 2 г ; - литературен конкурс „Моето училище след 10 г – визия за бъдещето“ – 4 а, 2 г; - екскурзия Вазова екопътека, водопад Скакля- 3а,б,в,г,д,е;

PowerPoint Presentation:

Коледни тържества във всички класове

PowerPoint Presentation:

1. декември 2011 г: Работа с интерактивна дъска; 2. Да комуникираме Европа заедно; 3. юни, 2012; платформа Moodle - Ганчева, Георгиева; 4. Конференция на Envision , м.ІХ.2011- Чардакова, Райкова, Мишева, Георгиева, Донкова;

PowerPoint Presentation:

Лятна занималня за учители и всички бяха поканени.

PowerPoint Presentation:

Зелено училище – Пампорово – 4 г, 4 д, 4 е; Велинград -1 б клас; Екскурзия : - до Плевен – 4 б, 4 д, 4 г , 4 е; - до Враца, Леденика – 4 а, 4 в; - до Стобски пирамиди и Рилски манастир- 4 а, 4 в; - до Ресиловски манастир и Овчарски водопади – 3 а, 3 д;

PowerPoint Presentation:

Георгиева и Миткова- екскурзия Враца, Леденика

PowerPoint Presentation:

вторите класове+1 в и 1 д: 1 . екскурзия Ловеч, пещерата „Съева дупка“, ферма за щрауси; 2. зелено училище в Банско

PowerPoint Presentation:

Зелено училище – Вонеща вода, третите класове, + 1 г, 2 г;

PowerPoint Presentation:

Участия в състезания . Ученици с максимален брой точки в Национален финален тест на СБУ : Ханг Хоанг Та – 4 а; Мария Христова – 4 б, Александър Грозев – 4 е, Антон Маринов – 2 г; Ина Желева от 4 д клас е класирана за следващия кръг на олимпиадата по математика Ханг Хоанг Та е на първо място . „Знам и мога“ Софийски матем. турнир Кенгуру - Виктория Русинова-100 т. Хакан Алиманов-100 т.

PowerPoint Presentation:

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ 1 а, 1 б, 1 в, 1 г, 1 д

PowerPoint Presentation:

Отворени врати за детските градини „Да посрещнем Баба Марта заедно“ – 4 а; „Пролетни народни празници и обичаи“ – 4 б; „Да творим заедно“ – 4 в; „Приказен свят“ – 4 г; „Морско дъно“ – 4 д; „Високи сини планини“ – 4 е;

PowerPoint Presentation:

„Аз обичам България“ – 2а, 2б

PowerPoint Presentation:

„Вълшебници на словото“ 4 а

PowerPoint Presentation:

„Малки писатели“ – 2 в, 2 д

PowerPoint Presentation:

Гости на „Сръчност и красота“

PowerPoint Presentation:

І. „ Големи обучават малки“ – 4 д и 4 е; ІІ. Интегрирано обучение между 4 а и г-жа П.Панчева- “Славеят на китайския император“

PowerPoint Presentation:

Възпитателите в 54 СОУ Броят на учениците в ПИГ надвишава допустимия максимален брой ученици. Благодарение на взаимодействието между учители, родители и възпитатели са постигнати високи резултати. През цялата година учениците се включваха в различни инициативи на класовете си, за което ние им бяхме в помощ. Учениците от вторите класове дори сами провокираха инициативи в различни дейности. Една ПИГ е успешна само при екипна работа с класните ръководители на учениците.

PowerPoint Presentation:

„Еко училище за деца“ с една представ. изява – 2 д; Проект УСПЕХ -5 клуба. Посещение на: - Археологически музей - 4 а, 4 в; Природонаучен музей – 4 а, 4 г, 4 б; Политехнически музей – 4 в; Зоологическа градина – 4 б, 4 д, 4 е;

PowerPoint Presentation:

БНР и „Малки писатели“ Посещение на куклен театър – първите класове.

PowerPoint Presentation:

„Класна телевизия“ – 4 а – годишно тържество, на което е представена Електронна книжка и Сборник с биографии на любими автори на учениците, подарен на училищната библиотека. спорт – 2 г, джудо, плуване. Виктория Цурова- І място на Републ. по плуване; Цветомир Иванов – джудо;

PowerPoint Presentation:

Jump Math –методика по математика, по която учиха 2 а и 2 б. Тържества за 8-ми март – всеки клас отбеляза празника на майката.

PowerPoint Presentation:

Благодаря за вниманието! Планът на МО съдържа 23 точки. Всички са изпълнени.

authorStream Live Help