Да върнем филмчето назад

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Рачешки задачи, 3 клас, математика

Comments

Presentation Transcript

Да върнем филмчето назад/Рачешки задачи:

Да върнем филмчето назад/Рачешки задачи Клуб „Забавна математика“, проект УСПЕХ, ІІІ – а клас, 54 СОУ „Св. Иван Рилски“

Зад. 1 Намислих число. Прибавих към него 1. После умножих по 2, разделих полученото число на 3. Най-накрая от резултата извадих 4. Получи се 14. Познайте кое число съм намислил?:

Зад. 1 Намислих число. Прибавих към него 1. После умножих по 2, разделих полученото число на 3. Най-накрая от резултата извадих 4. Получи се 14. Познайте кое число съм намислил? 14 + 1 х 2 : 3 - 4 - 1 : 2 х 3 + 4

PowerPoint Presentation:

Зад. 2 Стела попитала дядо си на колко години е. Той отговорил: „Ако намалим 6 пъти моите години, а после полученото число намалим с 6, ще се получи 6.“ Стела помислила малко и пресметнала, че дядо й е на 73 години. Вярно ли е пресметнала?

PowerPoint Presentation:

зад. 3 Сия си намислила число. Прибавила към него 5, разделила на 3, умножила по 4, намалила полученото с 6. После резултата намалила 7 пъти и получила 2. Кое число е намислила Сия?

PowerPoint Presentation:

зад. 4 Боги, Митко и Мариян си разделили плик с бонбони. Най-напред Боги взел 25 бонбона и половината от останалите. После Митко взел 30 бонбона и половината от останалите. Накрая Мариян взел 15 бонбона и половината от останалите. Оказало се, че след това в плика останали само 14 бонбона. Тримата единодушно решили тези бонбони да вземе онзи, който има най-малко бонбони. Пресметнете по колко бонбона е получил всеки? (Отг. :257 б. всичко, Боги-141, Митко – 73,Мариян - 43)

PowerPoint Presentation:

зад. 5 На карнавал раздали балони на 4 деца, които били с най-интересните костюми. На първото дете дали 1 балон, половината от останалите балони и още 2 балона. На второто дете дали 2 балона, половината от останалите балони и още 3 балона. На третото дете дали 3 балона, половината от останалите балони и още 4 балона. Четвъртото дете получило 4 балона, половината от останалите балони и още 5 балона. Останали само 3 балона. Колко балона е имало? Отг.: 225 балона първоначално.

PowerPoint Presentation:

зад. 6 Пребройте триъгълниците във фигурите . зад. 7 Преброй триъгълниците и квадратите.

authorStream Live Help