Упражнение върху членуване на същ.имена_3 клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Членуване на съществителните имена:

Членуване на съществителните имена Упражнения, 3 клас Мария Георгиева, 54 СОУ „Св. Иван Рилски“, 2013

PowerPoint Presentation:

Съществително име Определителен член мъжки род (м.р.) - а, - ът; - я, - ят; женски род (ж.р.) - та среден род (ср.р.) - то множествено число ( мн.ч.) те та

PowerPoint Presentation:

Определителен член се поставя в края на същ. име, когато: назовава непознат предмет е само в множествено число назовава познат предмет

PowerPoint Presentation:

В кой ред определителният член е за същ. имена от среден род – единствено и множествено число? - а, - ът, - я, - ят, - те; - то, - та - та, - те

PowerPoint Presentation:

На кой ред има грешки при членуването на същ. имена? момъкът, директорът, инженерът, пазачът пътникат, млекарът, споменат, аптекарът столарят, дърварят, гостенинът, атлетът

PowerPoint Presentation:

КОЛЕДАРИ Чудомир Мръкнало-немръкнало, вечер та срещу Коледа ние, малките коледарчета, хапнем надве-натри, пристегнем цървулки те , метнем през рамо торбички те , грабнем сопи те – и хайде на мегдан а ... Най-напред решаваме да идем у дом а ... Изкачваме стълба та , заставаме пред врата та и почваме: ... П рочетете текста. Дали има членувано същ. име, а да не е отбелязано?

PowerPoint Presentation:

В кой ред всички същ. имена в ед.ч. се членуват с член - та ? мравка, зора, седмица, пролет, лято книга, царевица, лост, гара, кифла пчела, баща, роднина, химикалка, обич

PowerPoint Presentation:

На кой ред всички членувани същ. имена са от мъжки род ? гората, водата, небето, моста, детето ученикът, таткото, лостът, бащата чичото, есента, кораба, часът, окото

PowerPoint Presentation:

Оградете нечленуваните същ. имена. морета, градове, полета, самолет, ухо; тревата, лапата, дъжда, точката, лятото; дядото, разказът, лопатата, сълзата, окото;

PowerPoint Presentation:

Така ли работихте?

PowerPoint Presentation:

В кой ред всички същ. имена са от среден род? полетата, момчетата, вратата, патетата гнездата, градчетата, селата, езерата мисълта, столчетата, петлетата, сърцата

PowerPoint Presentation:

На кой ред същ. имена са членувани с членна форма за женски род ? скалата, мисълта, силата, пролетта, дланта вятърът, орела, новости, агнета, полята козлетата, народа, майките, гладът, лелята

PowerPoint Presentation:

В кой ред има нечленувано същ. име? таралежът, залез, изгрева котето, въжетата, облака рибаря, звуковете, моретата

PowerPoint Presentation:

Съществителното име младостта се пише с две Т, защото е: от женски род членувано от женски род, единствено число, завършва на Т и е членувано

PowerPoint Presentation:

Използвана литература: „Тестови задачи по български език и литература за 3. клас, изд. „Булвест 2000“

authorStream Live Help