Български народни песни

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

български народни песни

Comments

Presentation Transcript

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ:

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ

PowerPoint Presentation:

Народните песни са умотворения в стихотворна форма , при които текст и мелодия са неразривно свързани . Те са изпети в тъжни или радостни дни - на големи празници , на нивата , край стана . Техни творци са хора с поетически и музикален талант - певци , гуслари , гайдари , кава л джии . Българските народни песни са най-разнообраз ния дял от българския фолклор .

PowerPoint Presentation:

Повечето български народни песни са свързани с конкретни традиции и обичаи – коледарски, лазарски, сватбени песни.

PowerPoint Presentation:

В битовите песни се пее за хората и техните отношения.

PowerPoint Presentation:

Има и юнашки песни. Те възхваляват силата на незнайни герои, които се борят с чудовища и зли сили.

PowerPoint Presentation:

А как ли се наричат песните, които се пеят по жътва? жътварски

PowerPoint Presentation:

Как се наричат песните, които разказват за хайдути? хайдушки

PowerPoint Presentation:

А как ли се наричат песните, в които има хумор? хумористични

PowerPoint Presentation:

Навръх небе слънце грее, надън море бисер свети, посред стои малка мома, стои , мисли и говори: “Да съм птичка лястовичка, ще си хвръкна до слънцето да го гледам, да се грея. Да съм рибка скумрийчица, ще отида надън море, надън море до бисера, да го сбера, да се кича , да се кича и накича. Навръх небе

PowerPoint Presentation:

Провикна се здравец из гора зелена – здравец, горска билка миризлива: “Що не дойдат моми да ме берат или са босилека харесали? Че аз съм и зиме, и лете, а босилко е веднъж в година. Без мене се булки не венчават, без мене се деца не кръщават. Зиме лежа под дебела преспа, лете седя под дебела сенка. Здравец и босилек

От каква песен е откъсът?:

От каква песен е откъсът? Израсло ми е дърво дафиново - вършило върше до видрото небе, клонило клоне до черна земя. На дърво стои пиле соколово. - Как да стоиш, пиле, толко на високо, ти видиш, пиле, Каравлашка земя, Каравлашка земя, земя Молдовия! Тамо седи, пиле, Ботьо войвода. Я хвръкни, пиле, през тих бели Дунав, та па иди, пиле, при Ботьо войвода, та па кажи, пиле, на Ботьо войвода да избави, пиле, наши мили братя, наши мили братя, наши мили сестри! юнашка

PowerPoint Presentation:

От каква песен е откъсът? лазарска Заспало ми е детенце в позлатена люлчица . Мама му го будеше : Я стани , стани детенце , да си видиш Лазаря как хубаво лазарува . Шити поли развява , жълти чехли потропва .

Каква е песента?:

Каква е песента ? Прела баба , прела баба три къдели . / 2 Та изпрела две къдели . / 2 Насновала , насновала три гра н ека . / 2 изтъкала два лакета . / 2 Седнала е, седнала е вън на прага . / 2 Сукман крои , риза стяга . / 2 Пусто плат н о, пусто плат н о не излиза . / 2 Ни за сукман , ни за риза . / 2 Грабна баба , грабна баба к ро и лата . / 2 Скро и гащи за котака . / 2 хумористична

Презентацията изготви: Г.Донкова 54СОУ”Св. Иван Рилски” гр. София Използвани материали: от Интернет :

Презентацията изготви: Г.Донкова 54СОУ”Св. Иван Рилски” гр. София Използвани материали: от Интернет

authorStream Live Help