ЗВУКОВ И БУКВЕН СЪСТАВ_3 клас

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Звуков и буквен състав, 3 клас

Comments

Presentation Transcript

ЗВУКОВ И БУКВЕН СЪСТАВ НА ДУМАТА. ПРАВОГОВОР И ПРАВОПИС.:

ЗВУКОВ И БУКВЕН СЪСТАВ НА ДУМАТА. ПРАВОГОВОР И ПРАВОПИС. 3 клас, 54 СОУ, Мария Георгиева

1. На кой ред звуковият състав на всички думи отговаря на буквения::

1. На кой ред звуковият състав на всички думи отговаря на буквения: а) щипка, Щерьо, поща; б) крещи, връща, клещи; в) паша, чаша, шише; Мария Георгиева

2. Буквите Ю и Я означават един звук, когато са::

2. Буквите Ю и Я означават един звук, когато са: а) след съгласна б) след гласна в) в началото на думата; Мария Георгиева

3. Думите юмрук и нощта имат::

3. Думите юмрук и нощта имат: а) 5 звука и 5 букви; б) 6 звука и 6 букви; в) 6 звука и 5 букви ; Мария Георгиева

4. В думата мюзикъл буквата Ю означава::

4. В думата мюзикъл буквата Ю означава: а) 1 звук б) 2 звука ; Мария Георгиева

5. Съществителните имена ъгъл и литър ще напишете с Ъ, защото::

5. Съществителните имена ъгъл и литър ще напишете с Ъ, защото: а) в множествено число гласната Ъ изпада б) в множествено число гласната Ъ не изпада; Мария Георгиева

6. Съгласните в българския език са::

6. Съгласните в българския език са: а) звучни б) беззвучни в) звучни и беззвучни; Мария Георгиева

7. Съгласните М, Н, Л, Р, Й са: :

7. Съгласните М, Н, Л, Р, Й са: а) звучни; б) беззвучни; Мария Георгиева

8. В кой ред от думи ударението пада на първата сричка::

8. В кой ред от думи ударението пада на първата сричка: а) море, канапе, веселие б) уча, есен, пиша в) пожар, зелен, картина; Мария Георгиева

9. В кой ред от думи ударението не пада на първата сричка::

9. В кой ред от думи ударението не пада на първата сричка: а) песен, вози, искам; б) колело, Мария, рисуване; в) жаден, овца, щастлив; Мария Георгиева

10. Правописът на въздух се проверява с думата::

10. Правописът на въздух се проверява с думата: а) въздушен б) възвание в) възход; Мария Георгиева

11. Правописът на вятър се проверява с думата::

11. Правописът на вятър се проверява с думата: а) вятърът б) ветрове в) навява; Мария Георгиева

12. Правописът на плитък се проверява с думата::

12. Правописът на плитък се проверява с думата: а) плитки б) плете в) плет; Мария Георгиева

13.Как ще проверите правописа на думите ведър и модър?:

13.Как ще проверите правописа на думите ведър и модър ? а) чрез сродни думи б) с множествено число на същите думи в) чрез синоними; Мария Георгиева

14. Променя ли се изговорът на беззвучните съгласни пред звучни в началото на думата?:

14. Променя ли се изговорът на беззвучните съгласни пред звучни в началото на думата? а) да б) не Мария Георгиева

15. Звучните съгласни в края на думите се чуват като::

15. Звучните съгласни в края на думите се чуват като: а) звучни б) беззвучни в) не се чуват; Мария Георгиева

16. При изговор съгласната в края на думата суров::

16. При изговор съгласната в края на думата суров: а) се променя б) не се променя в) в едни случаи се променя, в други не се променя Мария Георгиева

17. Правописа на звучната съгласна в края на думата образ ще проверите чрез::

17. Правописа на звучната съгласна в края на думата образ ще проверите чрез: а) образци б) образи в) обръща; Мария Георгиева

18. Как се чуват звучните съгласни пред беззвучни в средата на думите::

18. Как се чуват звучните съгласни пред беззвучни в средата на думите: а) като звучни б) като беззвучни в) не се променят; Мария Георгиева

19. В кой ред изговорът на думите се различава от правописа::

19. В кой ред изговорът на думите се различава от правописа: а) гледка, флагче, жабче; б) плетка, снопче, гласче; в) хруска, чукче, плиска; Мария Георгиева

20. Посочете невярно написаните думи::

20. Посочете невярно написаните думи: а) милувка, приказка; б) пакосник, туриска; в) наредба, мравка; Мария Георгиева

21. В кой ред откривате думи, чийто изговор не отговаря на правописа::

21. В кой ред откривате думи, чийто изговор не отговаря на правописа: а) спира, спор, смръщен; б) сборник, здраве, сборище; в) смея се, селяк, седянка; Мария Георгиева

22. В кой ред откривате думи със струпани съгласни::

22. В кой ред откривате думи със струпани съгласни: а) радостно, щастливо, завистлив; б) умен, красив, събор; в) излита, хвърчи, напява; Мария Георгиева

23. Посочете в кой ред думите не са написани правилно::

23. Посочете в кой ред думите не са написани правилно: а) хубавица, прелестно, сграда; б) пианиска, артиска, спортиска; в) възрастен, баскетбол, здание; Мария Георгиева

24. Посочете с коя дума ще проверите правописа на мъдър::

24. Посочете с коя дума ще проверите правописа на мъдър : а) модро; б) мъдри; в) модерен; Мария Георгиева

Поздравявам ви за усилията!:

Поздравявам ви за усилията! Използвана литература: „Дидактически тест по бълг. език за І-ІІІ клас“, ЖГ Мария Георгиева, 54 СОУ, София Мария Георгиева

authorStream Live Help