Как и какво делим

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

математика, таблица за умножение и деление, ІІ клас, Jump Math

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Начало Как и какво делим? математика ІІ клас

PowerPoint Presentation:

Верни: 21 Грешни: 0 Оценка: 6 Âåðíè: 18 Ãðåøíè: 1 Îöåíêà: 5 Âðåìå: 1 ìèí. 16 ñåê. Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

10 точки 15 точки 5 точки Какво делим? Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

5 10 2 По колко в множество? Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

2 10 5 Колко множества? Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

12 2 6 Какво делим? ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺ ☺ ☺ Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

6 12 2 По колко в множество? ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

6 12 2 Колко множества? ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

12 :6 12:12 12:2 Кое деление е за изображението? ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺ Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

14:2 14х1 14:7 Кое деление е за изображението?   Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

8:8 8:1 8х1 Кое деление е за изображението?         Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

6:1 6:0 6:6 Кое деление е за изображението?       Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

20:4 20:5 20:1 Има 20 молива. Поставени са в 4 кутии. По колко молива има в кутия?     Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

18:2 18х2 18-2 Има 18 ябълки. Поставени са в 2 кошници. По колко ябълки има в кошница? Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

5 10 4 Алекс изброил 20 крака в клетката на вълците в зоопарка. Колко вълци има в клетката?

PowerPoint Presentation:

2 10 5 10 деца; по 5 деца във всеки вагон; Колко са вагоните?    Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

4 12 3 Асен има 12 книги. Иска да ги даде назаем – по 3 книги на всеки свой приятел. На колко приятели ще даде книги?             Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

8 24 3 Лодка може да побере 3 деца. Има 24 деца. Колко лодки ще са необходими на децата? Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

5 4 20 20 книги. По 4 книги на рафт. Колко рафта? Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

5 10 20 10 банана. По 2 банана на всяко дете. Колко са децата? Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

1 3 2 Коя свещ е загасена първа? Мария Георгиева

authorStream Live Help