fizika

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Лабораторна робота №1 «Фізичний кабінет та його обладнання. Безпека у фізичному кабінеті.» ТЕМА:

PowerPoint Presentation:

Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє Степи, лани мріють. Між ярами над ставами Верби зеленіють… Т.Г. Шевченко

PowerPoint Presentation:

Зупинка перша « Казковий світ природи» ПРИРОДА - ВЕСЬ НАВКОЛИШНІЙ СВІТ.

PowerPoint Presentation:

Зупинка друга «Знайомство з фізикою» Фізика – вивчає найзагальніші й найпростіші властивості і закономірності матерії та явищ у природі. Фізика – наука про природу. Основні поняття фізики: Фізичні тіла Фізичні явища Речовини

PowerPoint Presentation:

Зупинка третя «Чи вірити ви в чудеса?» Речовина – це те з чого складається фізичне тіло. навколо нас існує багато речей у фізиці їх називають фізичними тілами. зміни, що відбуваються з фізичними тілами називаються фізичними явищами. Фізичні явища механічні теплові звукові С вітлові Електро магнітні

PowerPoint Presentation:

Світлові явища Механічні явища Звукові явища Електромагнітні явища Теплові явища

PowerPoint Presentation:

зупинка четверта «У кабінеті фізики» Лабораторна робота №1 «Фізичний кабінет та його обладнання. Безпека у фізичному кабінеті.»

PowerPoint Presentation:

Дякую за увагу!

authorStream Live Help