Song_cuoc_doi_dang_song

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Sống Cuộc Đ ờ i Đ á ng Sống Việt-Sinh mến tặng các Anh Chị

PowerPoint Presentation:

Sẵn sàng hay không, một ngày nào đó tất cả đề u sẽ đế n đ iểm cuối.

PowerPoint Presentation:

Sẽ không còn bình minh, không còn phút, không còn giờ, không còn ngày. Mọi thứ bạn l ượ m lặt, dù cất trong kho hay đã quên mất, đề u sẽ sang tay ng ườ i khác.

PowerPoint Presentation:

Tài sản, danh vọng và quyền lực phù du của bạn sẽ tàn lụi vào h ư không. Bạn có gì, hay ai nợ bạn, cũng thành vô nghĩa.

PowerPoint Presentation:

Cuối cùng thì Thù Hằn, Cay Đắng, Bực Tức, và Ghen Tị của bạn cũng sẽ biến mất. Mọi Hy Vọng, Tham Vọng, Kế Hoạch, và Dự Tính của bạn cũng sẽ tiêu tan.

PowerPoint Presentation:

Thắng hay Bại, đã từng rất quan trọng với bạn, rồi sẽ phai mờ. Bạn từ đâ u đế n, hay đã sống bên phía đườ ng nào, rốt cuộc cũng sẽ thành vô nghĩa.

PowerPoint Presentation:

Bạn đẹ p hay thông thái, đ iều đó sẽ thành vô nghĩa. Ngay cả giới tính và mầu da của bạn cũng không thành vấn đề .

PowerPoint Presentation:

Vậy đ iều gì có ý nghĩa? Làm thế nào để đ o l ườ ng giá trị những ngày sống của bạn? Ý nghĩa không nằm trong cái bạn mua, nh ư ng trong cái bạn xây; không nằm trong cái bạn lấy, nh ư ng trong cái bạn cho.

PowerPoint Presentation:

Ý nghĩa không nằm trong thành công, nh ư ng trong tầm quan trọng. Ý nghĩa không nằm trong đ iều bạn học, nh ư ng trong đ iều bạn dạy.

PowerPoint Presentation:

Ý nghĩa nằm trong từng hành độ ng chân thật, nhân ái, hay hy sinh, làm cho ng ườ i khác đượ c phong phú, mạnh mẽ, và muốn theo g ươ ng của bạn.

PowerPoint Presentation:

Ý nghĩa không nằm trong khả n ă ng, nh ư ng trong nhân cách của bạn. Ý nghĩa không nằm trong bao nhiêu ng ườ i bạn biết, nh ư ng trong bao nhiêu ng ườ i sẽ thấy mất mát khi bạn ra đ i.

PowerPoint Presentation:

Ý nghĩa không nằm trong ký ức của bạn, nh ư ng trong ký ức của những ng ườ i yêu th ươ ng bạn. Ý nghĩa nằm trong “Ai nhớ bạn, về việc gì, trong bao lâu”.

PowerPoint Presentation:

Sống một cuộc đờ i có Ý Nghĩa, đó không phải là Sự Tình Cờ. Đó không phải là Hoàn Cảnh, mà là Sự Lựa Chọn.

PowerPoint Presentation:

Khi thấy đ iều gì đẹ p, hãy chia sẻ với bạn bè khắp n ơ i, để những đ iều đẹ p đẽ này có thể đế n mọi n ơ i trên thế giới. Việt-Sinh ch ú c c á c Anh Chị c ó những ph ú t vui tươi v à b ì nh an

authorStream Live Help